UCHWAŁY RADY GMINY ZAŁUSKI

2010 ROK

 

LUTY

 

Uchwała Nr 222/XXXI/2010 z dnia 01 lutego 2010 r.    

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Załuski z organizacjamI pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2010 rok.

uchwala.222-xxxi-2010.doc

 

 

Uchwała Nr 223/XXXI/2010 r. z dnia 01 lutego 2010 r.  

w sprawie przyjęcia na rok 2010 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

uchwala.223-xxxi-2010.doc

 


 Uchwała Nr 224/XXXI/2010 r. z dnia 01 lutego 2010 r.  

w sprawie przyjęcia na rok 2010 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii .

uchwala.224-xxxi-2010.doc

 

Uchwała Nr 225/XXXI/2010 r. z dnia 01 lutego 2010 r.     

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Załuski na rok 2010

uchwala225-xxxi-2010.doc

 

Uchwała Nr 226/XXXI/2010 r. z dnia 01 lutego 2010 r.

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010

uchwala.226-xxxi-2010.doc

 

Uchwała Nr 227/XXXI/2010 r. z dnia 01 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 106/XV/2008 Rady Gminy Załuski z dnia 30 czerwca 2008 roku.

uchwala.227.xxxi.2010.doc

 

Uchwała Nr 228/XXXI/2010 r. z dnia 01 lutego 2010 r.  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010.

uchwala.228-xxxi-2010.doc

zal.nr1.xls

zal.nr.2.xls

zal.nr3.4.xls

zal.nr.5.xls

 

MARZEC

 

Uchwała Nr 229/XXXII/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Załuski

uchwala.229.xxxii.2010.doc

 

Uchwała Nr 230/XXXII/2010 z dn. 8 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Plońskiego z przeznaczeniam na przebudowę dróg powiatowych

uchwala.230.xxxii.2010.doc

 

Uchwała Nr 231/XXXII/2010 r. z dnia 8 marca 2010 r.

w sparwie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.

uchwala231.xxxii.2010.doc

 

Uchwała Nr 232/XXXII/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

uchwala.232.xxxii.2010.doc

 

Uchwała Nr 233 /XXXII/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez GOPS w Załuskach projektu systemowego " Człowiek najlepsza inwestycja "w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

uchwala.233.xxxii.2010.doc

 

Uchwała Nr 234/XXXII/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia do nieodpłatnego użytkowania nieruchomość stanowiącą własność wspólnoty gruntowej w Wojnach , gmina Załuski .

uchwala.234.xxxii.2010.doc

 

Uchwała Nr 235/XXXII/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Smulskach , gmina Załuski.

uchwala.235.xxxii.2010.doc

 

Uchwała Nr 236/XXXII/2010 z dnia z 8 marca 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu.

uchwala.236.xxxii.2010.doc

zal.nr.1...xls

uchwala.rio.doc

 

Uchwała Nr 237/XXXII/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010

uchwala.237.xxxii.2010.doc

 

MARZEC

 

Uchwała Nr 238/XXXIII/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie obchodów rocznicy 20 -lecia samorządu lokalnego w Gminie Załuski

uchwala.238.xxxiii.10.doc

 

Uchwała Nr 239/XXXIII/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojny

uchwala.nr.239.xxxiii.10.doc

zal.nr.1.pomw.doc

 

Uchwała Nr 240/XXXIII/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski .

uchwala.240.xxxiii.10.doc

 

Uchwała Nr 241 /XXXIII/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski .

uchwala.241.xxxiii.10.doc

 

Uchwała Nr 242/XXXIII/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

uchwala.242.xxxiii.10.doc

uzasadnienie.doc

zal..nr..1.xls

zal..2..xls

zal..nr..3.xls

zal..nr..5.xls

zal.nr..6.xls

zal..nr..7.xls

zal..nr..8.xls

prognoz_dlugu...xls

zal...nr..9.xls

 

Uchwała Nr 243/XXXIII/2010  z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

uchwala.243.xxxiii.10.doc

zal...nr..1.xls

 

Uchwała Nr 244/XXXIII/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

uchwala.244.xxxiii.10.doc

zal.nr..1.xls

 

KWIECIEŃ

 

Uchwała Nr 245/ XXXIV/ 2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r .

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zaluski z tego tytułu.

uchwala245.xxxiv.2010.doc

 

Uchwała Nr 246/ XXXIV/ 2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w sołectwach Załuski i Falbogi Wielkie.

uchwala.246.xxxiv.2010.doc

 

Uchwała Nr 247/XXXIV/ 2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

uchwala.247.xxxiv.2010.doc

 

Uchwała Nr 248/ XXXIV/ 2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Załuski i jednostkom podległym.

uchwala.248.xxxiv.10.doc

 

Uchwała Nr 249 / XXXIV / 2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

uchwala.249.xxxiv.10.doc

uzasadnienie..doc

zal..nr.1.xls

zal.nr_3..xls

zal.nr_4.xls
zal.nr_5.xls

zal.nr..6...xls

zal.nr_7.xls

 

MAJ

 

Uchwała Nr 250/ XXXIV/2010 r z dnia 24 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smulska.

uchwala.250.xxxv.2010.doc

zal.1_-_plan_odnowy_smulska1.doc

 

Uchwała Nr 251/ XXXV / 2010 r z dnia 24 maja 2010 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Karolinowie.

uchwala.251.xxxv.2010.doc

 

Uchwała Nr 252/ XXXV/ 2010 r z dnia 24 maja 2010 r.

w sprawie zamiaru utworzenia Punktu Przedszkolnego w Karolinowie.

uchwala.252.xxxv.2010.doc

 

Uchwała Nr 253 / XXXV / 2010 r. z dnia 24 maja 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski obejmującego fragmenty terenu w miejscowości Gostolin.

uchwala.253.xxxv.2010.doc

analiza-_Gostolin_.doc

 

Uchwała Nr 254 / XXXV/ 2010 r. z dnia 24 maja 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski obejmującego fragment terenu w miejscowości Szczytno .

 

uchwala.nr254.xxxv.2010.doc

analiza-_szczytno...doc

 

Uchwała Nr 255/ XXXV / 2010 r. z dnia 24 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Załuski

uchwala.255.xxxv.2010.doc

zal._nr_1.doc

 

Uchwała Nr 256/ XXXV/ 2010 r. z dnia 24 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

uchwala.256.xxxv.2010.doc

uzasadnienie...doc

zal.nr1.dochody.xls

zal.nr.3.xls

zal.nr.4.xls

zal.nr..5..xls

zal.nr.6_-_unijny.xls

zal.nr.7.xls

zal.nr.8.xls

zal.nr.9.xls

prognoz._dlugu.xls

 

LIPIEC

 

Uchwała Nr 257/XXXVI/2010 r. z dnia 14 lipca 2010r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski obejmującego fragment terenu w miejscowości Przyborowice Dolne.

uchwala_nr_257-xxxvi-2010.doc

zal.nr_1..jpg

zal.nr_1.jpg

 

Uchwała Nr 258/XXXVI/2010 z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

uchwala.258.xxxvi.2010.doc

 

 

Uchwała Nr 259/XXXVI/2010 z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu.

uchwala.259-xxxvi-2010.doc

przeplywy_srodkow--100.000.xls

 

Uchwała Nr 260/XXXVI/2010 z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie zaciągnięcie i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

uchwala.260.xxxvi.2010.doc

przeplywy_srodkow--200.000.xls

 

Uchwała Nr 261/XXXVI/2010 z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji z prebiegu wykonania budżetu , przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

uchwala.261.xxxvi.2010.doc

 

WRZESIEŃ

 

Uchwała Nr 262/XXXVII/2010 z dnia 15 września 2010 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela , na terenie gminy Załuski.

uchwala . 262.xxxvii.2010.doc

 

Uchwała Nr 263/XXXVII/2010 z dnia 15 września 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inestycji pn.                 " Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa na drogach w Gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych.

uchwala. 263.xxxvii.2010.doc

 

Uchwała Nr 264/XXXVII/2010 z dnia 15 września 2010 r.

w sprawie przyjęcia " Aneksu II do Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach " .

uchwala . 264.xxxvii.2010.doc

zal.nr.1.doc

 

Uchwała Nr 265/XXXVII/2010 z dnia 15 września 2010 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia.

uchwala. 265.xxxvii.2010.doc

 

Uchwała Nr 266/XXXVII/2010 z dnia 15 września 2010 r.

w sprawie przystąpienia do współfinansowania inwestycji realizowanej przez Powiat Płoński pn.          " Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z aglomeracją warszawską " w ramach Programu Wieloletniego pn. " Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2010".

uchwala.nr.266.xxxvii.2010.doc

 

Uchwała Nr 267/XXXVII/2010  z dnia 15 września 2010 r.

w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Załuski.

267.xxxvii.10.doc

Uchwała Nr 268/XXXVII/2010 z dnia 15 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

268-xxxvii-10.doc

uzasadnienie.doc

zal.nr_1.xls

zal.nr_2.xls

zal.nr3.xls

zal.nr4.xls

zal.nr..5.xls

zal._nr_6.xls

zal._nr_7.xls

 

PAŹDZIERNIK

 

Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010

informacja_oswiatowa.doc

 

Uchwała Nr 269/XXXVIII/2010 z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie trybu udzielania dotacji i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Załuski przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

 

uchwala_269-xxxviii-2010.doc

 

 

 

Uchwała Nr 270/XXXVIII/2010 z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Załuskach   oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

uchwala_270-xxxviii-2010.doc

 

 

 

Uchwała Nr 271/XXXVIII/2010  z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Załuski na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.

 

uchwala_nr_271-xxxviii-2010.doc

 

 

 

Uchwała Nr 272/ XXXVIII/2010 z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania    aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Załuski na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.

 

 

uchwala_nr_272-xxxviii-2010.doc

 

 

Uchwała Nr 273/XXXVIII/2010 z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działki nr 152/10 w miejscowości Smulska.

 

273.xxxviii.10.pdf

  str.1.pdf

str.2.pdf

str.3.pdf

str.4.pdf

str.5.pdf

str.6.pdf

str.7.pdf

 

 

Uchwała Nr 274/XXXVIII/2010 z dnia 25 października 2010 r.

zmieniająca uchwałę Nr 243/XXXIII/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pozyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE.

274.xxxviii.10.doc

zal..nr.1.xls

 

Uchwała Nr 275/XXXVIII/2010 z dnia 25 października 2010 r.

zmieniająca uchwałę Nr 244/XXXIII/10  z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE.

275.xxxviii.10.doc

  zal..nr.1..xls

 

Uchwała Nr 276/XXXVIII/2010 z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

276.xxxviii.10.doc

uzasadnien.ie.doc

zal.1_doch.xls

wyd-zal2.xls

zal.2-wyd.xls

zal._nr_3.xls

zal.nr_4..xls

za.l.nr..5..xls

zal.nr..6..xls

zal..nr.7.xls

zal.nr..8.xls

zal..nr.9.xls

zal.nr..10.xls

prognoz_dlugu..xls

 

LISTOPAD

 

Uchwała Nr 277/XXXIX/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

277.xxxix.10.doc

u.zasadnienie.doc

doch.zal.1.xls

wydatki_zal.2.xls

zal.nr.3...xls

zal..nr..4.xls

za.l.nr.5.xls

pr.ognoz_dlugu.xls

 

KADENCJA RADY GMINY ZAŁUSKI 2010 -2014

 

LISTOPAD

 

Uchwała Nr 1/I/2010 r. z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Załuski

uchwala_nr_1-i-2010.doc

 

Uchwała Nr 2/I/2010 r. z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Załuski .

uchwala_nr2-i-2010.doc

 

Uchwala Nr 3/I/2010 r. z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie określenia liczby stałych  Komisji Rady Gminy oraz przedmiotu ich działania.

uchwala_nr_3-i-2010.doc

 

Uchwała Nr 4/I/2010 r. z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy Załuski oraz Przewodniczacych tych Komisji.

uchwala_nr_4-i-2010.doc

 

GRUDZIEŃ

 

Uchwała Nr 5/II/2010 r. z dnia 3 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Załuski.

uchwala5.doc

Uchwała Nr 6/II/2010 r. z dn ia 3 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

uchwala6.doc

Uchwała Nr 7/III/2010 w sprawie zmiany w Statucie Przedszkola w Kroczewie

uchwala7.doc

Uchwała Nr 8/III/2010 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania

uchwala8.doc

Uchwała nr 9/III/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

 

Uchwała Nr 10/IV/2010 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Uczę się dla siebie” I POKL 09.01.02/2010 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL”.

uchwala10.doc

Uchwała Nr 11/IV/2010 w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2010 roku.

uchwala11.doc

zalacznik_1..xls

Uchwała Nr 12/IV/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Załuski na 2010 rok.

uchwala12.doc

dochody-zal.1.xls

zal2.xls

zal3.xls

zal4..xls

zal5..xls

zal6..xls

prognoz_dlugu-dostosowana_do_wpf.xls

 

Uchwała Nr 13/IV/2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2011 – 2020.

uchwala13.doc

za1.xls

zal2.xls

Uchwała Nr 14/IV/2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na 2011 rok.

uchwala14.doc

dochody.zal.1.xls

wydatki.zal.2.xls

zal_3.xls

zal_4.xls

doch._zlec-5.xls

wyd._zlec.zal-6.xls

zal_7.xls

zal_8.xls

zal_9.xls

zal_10.xls

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zakrzewska Marlena
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-01 14:41:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Kowalska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-10 15:22:54
  • Liczba odsłon: 3052
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599235]

przewiń do góry