Uchwały Rady Gminy Załuski

2004 rok

 

Uchwała Nr 81/XIII/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na 2004 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr81.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr81zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr81zalacznik1a.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr81zalacznik1b.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr81zalacznik1c.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr81zalacznik2.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr81zalacznik2a.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr81zalacznik2b.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr81zalacznik3.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr81zalacznik4.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr81zalacznik5.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr81zalacznik6.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr81zalacznik7.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr81zalacznik8.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr81zalacznik9.doc

Uchwała Nr 82/XIII/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r.   w   sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

  przestrzennego gminy Załuski .

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwalanr_82.doc

Uchwała Nr 83/XIII/2004  z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu systemu rurociagów naftowych na obszarze miejscowości: Sadówiec, Naborowo, Naborówiec, Zdunowo, Niepiekła, Wojny.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwalanr_83.doc

Uchwała Nr 84/XIII/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr 327/3, 327/6, 327/8 i 327/9 w Złotopolicach.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwalanr_84.doc

Uchwała Nr 85/XIII/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r.   w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Załuski na 2004 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwalanr_85.doc

Uchwała Nr 86/XIV/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. o zamiarze przystąpienia do Ekologicznego Związku  Gmin Powiatu Płońskiego.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr86.doc

Uchwała Nr 87/XIV/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr87.doc

Uchwała Nr 88/XIV/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr88absolutorium.doc

Uchwała Nr 89/XIV/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 200 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr89.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zalacznik1uchwaly89.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zalacznik2uchwaly89.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala89_zalacznik3.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala89_zalacznik4.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala89_zalacznik5.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala89_zalacznik6.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala89_zalacznik7.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala89_zalacznik8.doc

Uchwała Nr 90/XIV/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Przedszkola w Kroczewie.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr90.doc

Uchwała Nr 91/XIV/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr91.doc

Uchwała Nr 92/XIV/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 91/XIV/2000 Rady Gminy w Załuskach z dnia 28 sierpnia 2000 roku.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr92.doc

Uchwała Nr 93/XIV/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr93.doc

Uchwała Nr 94/XIV/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr94.doc

Uchwała Nr 96/XIV/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr96.doc

Uchwała Nr 97/XIV/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr98.doc

Uchwała Nr 98/XV/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego w zakresie realizacji zadań  dotyczacych dróg publicznych.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr98.doc

Uchwała Nr 99/XV/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie darowizny nieruchomości oznaczonej nr 58/1 położonej w miejscowości Karolinowo gmina Załuski. 

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr99.doc

Uchwała Nr 100/XV/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwla_nr100.doc

Uchwała Nr 101/XV/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości stanowiących własność gminy Załuski oddanych w uzytkowanie wieczyste.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr101.doc

Uchwała Nr 102/XV/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr102.doc

Uchwała Nr 103/XV/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Załuski na 2004 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr103.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zalacznik3uchw103.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zalacznik5uchw103.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zalacznik6uchw103.doc

Uchwała Nr 104/XVI/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr104.doc

Uchwała Nr 105/XVI/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr105.doc

Uchwała Nr 106/XVI/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr106.doc

Uchwała Nr 107/XVI2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr107.doc

Uchwała Nr 108/XVI/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr108.doc

Uchwała Nr 109/XVI/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie oceny wniosku mieszkańców o odwołanie Sołtysa Sołectwa Słotwin przed upływem kadencji.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr109.doc

Uchwała Nr 110/XVI/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr110.doc

Uchwała Nr 111/XVI/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr111.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr111zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr111zalacznik2.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr111zalacznik3.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala89_zalacznik4.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr111zalacznik5.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr111zalacznik6.doc

Uchwała Nr 112/XVII/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2004.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr112.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr112zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr112zalacznik2.doc

Uchwała Nr 113/XVII/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr113.doc

Uchwała Nr 114/XVII/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr114.doc

Uchwała Nr 115/XVII/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr115.doc

Uchwała Nr 116/XVII/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Załuski  na lata 2004-2013".

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr116.doc

Uchwała Nr 117/XVII/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2004-2014".

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr117.doc

Uchwała Nr 118/XVII/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Załuski na lata 2004-2012".

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr118.doc

Uchwała Nr 119/XVII/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia "Planu gospodarki odpadami dla Gminy Załuski na lata 2004-2012".

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr119.doc

Uchwała Nr 120/XVII/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr120.doc

Uchwała Nr 121/XVII/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi  na okres od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr121.doc

Uchwała Nr 122/XVII/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad

i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr122.doc

Uchwała Nr 123/XVII/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr123.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr123zalacznik2.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr123zalacznik3.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr123zalacznik4.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr123zalacznik5.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr123zalacznik6.doc

Uchwała Nr 124/XVIII/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 108/XVIII/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr124.doc

Uchwała Nr 125/XVIII/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała nr 126/XVIII/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego w placówkach oświatowych.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr126.doc

Uchwała Nr 127/XVIII/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji d/s Rozwoju Lokalnego Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr127.doc

Uchwała Nr 128/XVIII/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr128.doc

Uchwała Nr 129/XVIII/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr129.doc

Uchwała Nr 130/XVIII/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie udzielenia oraz zasad zwrotu pomocy w zakresie dożywiania dzieci.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr130.doc

Uchwała nr 131/XVIII/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki w Załuskach.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr131.doc

Uchwała Nr 132/XVIII/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Smólska.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr132.doc

Uchwała Nr 133/XVIII/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr114.doc

Uchwała Nr 134/XVIII/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie

zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr134.doc

Uchwała Nr 135/XVIII/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie zmian w składach Komisji Rady Gminy.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr135.doc

Uchwała Nr 136/XIX/2004 z dnia 8 grunia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2005 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr136.doc

Uchwała Nr 137/XIX/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr137.doc

Uchwała Nr 138/XIX/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr138.doc

Uchwała Nr 139/XIX/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie  określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr139.doc

Uchwała Nr 140/XIX/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr140.doc

Uchwała Nr 141/XIX/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr141.doc

Uchwała Nr 142/XIX/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr142.doc

Uchwała nr 143/XIX/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr143.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr143zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr143zalacznik2.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr143zalacznik3.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr143zalacznik4.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr143zalacznik5.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr143zalacznik6.doc

Uchwała Nr 144/XIX/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr144.doc

Uchwała Nr 145/XIX/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr145.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr145zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr145zalacznik1_1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr145zalacznik1_2.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr145zalacznik1_3.doc

Uchwała Nr 146/XIX/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Naborowiec.

Uchwała Nr 147/XIX/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Naborowo.

Uchwała Nr 148/XIX/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji d/s Budżetu, Rolnictwa i Szkolnictwa.

Uchwała Nr 149/XX/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr149.doc

Uchwała Nr 150/XXI/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr150.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr150zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr150zalacznik2.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr150zalacznik3.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr150zalacznik4.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr150zalacznik5.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr150zalacznik6.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Urszula Szybińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-22 12:04:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Urszula Szybińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-22 12:04:17
  • Liczba odsłon: 2268
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622897]

przewiń do góry