ROK 2021

  1. Obwieszczenie (WIR.6733.1.2021) - 28.01.2021

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony w dniu 25 stycznia 2021 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz elektroenergetycznej linii napowietrznej dwunapięciowej SN-15 kV+nn-0,4 kV na działkach nr ewid. 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33/1, 33/3, 39/2, 43 i 44 położonych w obrębie 0002 Gostolin, gmina Załuski

wir_6733_1_2021_obwieszczenie_o_wszczeciu___siec_elektroenergetyczna___gostolin.pdf

 2. Obwieszczenie (WIR.6733.2.2021) - 28.01.2021

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony w dniu 21 stycznia 2021 r. (skorygowany w dniu 27 stycznia 2021 r.), w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN-04 kV oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 13/1, 14/1, 14/3, 14/14, 15/3, 15/4, 16/4, 96/3, 96/2, 96/1, 17/3, 17/4 i 47 położonych w obrębie 0027 Zdunowo, gmina Załuski

wir_6733_2_2021_obwieszczenie_o_wszczeciu___oswietlenie___zdunowo.pdf

  3. Obwieszczenie (WIR.6733.1.2021) - 11.02.2021

zawiadamiam, że w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz elektroenergetycznej linii napowietrznej dwunapięciowej SN-15 kV+nn-0,4 kV na działkach nr ewid. 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33/1, 33/3, 39/2, 43 i 44 położonych w obrębie 0002 Gostolin, gmina Załuski Wójt Gminy Załuski wystąpił do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa w zakresie swojej właściwości rzeczowej.

obwieszczenie_wir_6733_1_2021_gostolin_przeslanie_do_uzgodnien.pdf

 4. Obwieszczenie (WIR.6733.2.2021) - 11.02.2021

zawiadamiam, że w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN-04 kV oświetlenia drogowego  na działkach nr ewid. 13/1, 14/1, 14/3, 14/14, 15/3, 15/4, 16/4, 96/3, 96/2, 96/1, 17/3, 17/4 i 47 położonych w obrębie 0027 Zdunowo, gmina Załuski Wójt Gminy Załuski wystąpił do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa w zakresie swojej właściwości rzeczowej. 

obwieszczenie_wir_6733_2_2021_zdunowo_przeslanie_do_uzgodnien.pdf

5. Obwieszczenie (WIR.6733.2.2021) - 05.03.2021

zawiadamiam, że zostało zakończone zbieranie dokumentów, w tym niezbędnych uzgodnień, dotyczących postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek złożony w dniu 21 stycznia 2021 r., (skorygowany w dniu 27 stycznia 2021 r.) w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN-04 kV oświetlenia drogowego  na działkach nr ewid. 13/1, 14/1, 14/3, 14/14, 15/3, 15/4, 16/4, 96/3, 96/2, 96/1, 17/3, 17/4 i 47 położonych w obrębie 0027 Zdunowo, gmina Załuski.

wir_6733_2_2021_obwieszczenie_zdunow_-_zgromadzone_materialy_oswietlenie.pdf

6. Obwieszczenie (WIR.6733.1.2021) - 05.03.2021

zawiadamiam, że zostało zakończone zbieranie dokumentów, w tym niezbędnych uzgodnień, dotyczących postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek złożony w dniu 25 stycznia 2021 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz elektroenergetycznej linii napowietrznej dwunapięciowej SN-15 kV+nn-0,4 kV na działkach nr ewid. 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33/1, 33/3, 39/2, 43 i 44 położonych w obrębie 0002 Gostolin, gmina Załuski.

wir_6733_1_2021_obwieszczenie_gostolin_-_zgromadzone_materialy_siec_energ.pdf

7.Obwieszczenie (WIR.6733.2.2021) - 30.03.2021

zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2021 r. została wydana decyzja WIR 6733.2.2021 na wniosek złożony w dniu 21 stycznia 2021 r. (skorygowany w dniu 27 stycznia 2021 r.) w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN-04 kV oświetlenia drogowego  na działkach nr ewid. 13/1, 14/1, 14/3, 14/14, 15/3, 15/4, 16/4, 96/3, 96/2, 96/1, 17/3, 17/4 i 47 położonych w obrębie 0027 Zdunowo, gmina Załuski

obwieszczenie_o_wyd_decyzji_zdunowo_wir_6733_2_2021.pdf

8.Obwieszczenie (WIR.6733.1.2021) - 09.04.2021

zawiadamiam, że w dniu 9 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja WIR 6733.1.2021 na wniosek złożony w dniu 25 stycznia 2021 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz elektroenergetycznej linii napowietrznej dwunapięciowej SN-15 kV+nn-0,4 kV na działkach nr ewid. 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33/1, 33/3, 39/2, 43 i 44 położonych w obrębie 0002 Gostolin, gmina Załuski

obwieszczenie_o_wyd_decyzji_gostolin_wir_6733_1_2021.pdf

9.Obwieszczenie (WIR.6733.3.2021) - 14.04.2021

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony w dniu 12 kwietnia 2021 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbiórce istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV oraz budowa po nowej trasie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV z zabudową złącza kablowego SN 15kV na działkach nr ewid. 48/26, 48/28 i 48/31 położonych w obrębie 0027 Zdunowo, gmina Załuski

wir_6733_3_2021_obwieszczenie_o_wszczeciu___15kv___zdunowo.pdf

10.Obwieszczenie (WIR.6733.3.2021) - 29.04.2021

zawiadamiam, że w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbiórce istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV oraz budowa po nowej trasie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV z zabudową złącza kablowego SN 15kV na działkach nr ewid. 48/26, 48/28 i 48/31 położonych w obrębie 0027 Zdunowo, gmina Załuski Wójt Gminy Załuski wystąpił do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa w zakresie swojej właściwości rzeczowej.  

wir_6733_3_2021_obwieszczenie_o_uzgodnieniach___15kv___zdunowo.pdf

11.Obwieszczenie (WIR.6733.4.2021) - 17.05.2021

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony w dniu 12 kwietnia 2021 r. (uzupełniony i skorygowany w dniu 14 maja 2021 r.) w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu ś/c 0,5 MPa PE DN315 mm L=1700 m na działkach nr ewid. 38/2, 39/1, 40, 20 i 22/1 położonych w obrębie 0006 Koryciska, gmina Załuski oraz na  budowie gazociągu ś/c 0,5 MPa PE DN110 mm L=50 m na działkach nr ewid. 38/1 i 38/2 położonych w obrębie 0006 Koryciska, gmina Załuski.

wir_6733_4_2021_obwieszczenie_o_wszczeciu___gaz___koryciska.pdf

12.Obwieszczenie (WIR.6733.3.2021) - 18.05.2021

zawiadamiam, że zostało zakończone zbieranie dokumentów, w tym niezbędnych uzgodnień, dotyczących postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek złożony w dniu 12 kwietnia 2021 r. w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbiórce istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV oraz budowa po nowej trasie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV z zabudową złącza kablowego SN 15kV na działkach nr ewid. 48/26, 48/28 i 48/31 położonych w obrębie 0027 Zdunowo, gmina Załuski

wir_6733_3_2021_obwieszczenie_zdunowo_-_15_kv.pdf

13.Obwieszczenie (WIR.6733.4.2021) - 01.06.2021

zawiadamiam, że w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c 0,5 MPa PE DN315 mm L=1700 m na działkach nr ewid. 38/2, 39/1, 40, 20 i 22/1 położonych w obrębie 0006 Koryciska, gmina Załuski oraz na  budowie gazociągu ś/c 0,5 MPa PE DN110 mm L=50 m na działkach nr ewid. 38/1 i 38/2 położonych w obrębie 0006 Koryciska, gmina Załuski Wójt Gminy Załuski wystąpił do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa w zakresie swojej właściwości rzeczowej.  

Jednocześnie informuję, że w obwieszczeniu o wszczęciu postępowania błędnie podano datę wpływu wniosku. Prawidłowa data to 11 maja 2021 r.

wir_6733_4_2021_obwieszczenie_o_uzgodnieniach___gaz___koryciska.pdf

14.Obwieszczenie (WIR.6733.3.2021) - 11.06.2021

zawiadamiam, że w dniu 11 czerwca 2021 r. została wydana decyzja WIR 6733.3.2021 na wniosek złożony w dniu 12 kwietnia 2021 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV oraz budowa po nowej trasie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV z zabudową złącza kablowego SN 15kV na działkach nr ewid. 48/26, 48/28 i 48/31 położonych w obrębie 0027 Zdunowo, gmina Załuski

obwieszczenie_o_wyd_decyzji_zdunowo_wir_6733_3_2021.pdf

15.Obwieszczenie (WIR.6733.4.2021) - 25.06.2021

zawiadamiam, że zostało zakończone zbieranie dokumentów, w tym niezbędnych uzgodnień, dotyczących postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek złożony w dniu 11 maja 2021 r. (uzupełniony i skorygowany w dniu 14 maja 2021 r.) w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu ś/c 0,5 MPa PE DN315 mm L=1700 m na działkach nr ewid. 38/2, 39/1, 40, 20 i 22/1 położonych w obrębie 0006 Koryciska, gmina Załuski oraz na  budowie gazociągu ś/c 0,5 MPa PE DN110 mm L=50 m na działkach nr ewid. 38/1 i 38/2 położonych w obrębie 0006 Koryciska, gmina Załuski.

wir_6733_4_2021_obwieszczenie_koryciska_zgr_mat.pdf

16.Obwieszczenie (WIR.6733.4.2021) - 19.07.2021

zawiadamiam, że w dniu 19 lipca 2021 r. została wydana decyzja WIR 6733.4.2021 na wniosek złożony w dniu 11 maja 2021 r. (uzupełniony i skorygowany w dniu 14 maja 2021 r.) w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu ś/c 0,5 MPa PE DN315 mm L=1700 m na działkach nr ewid. 38/2, 39/1, 40, 20 i 22/1 położonych w obrębie 0006 Koryciska, gmina Załuski oraz na  budowie gazociągu ś/c 0,5 MPa PE DN110 mm L=50 m na działkach nr ewid. 38/1 i 38/2 położonych w obrębie 0006 Koryciska, gmina Załuski.

OBWIESZCZENIE, że została wydana decyzja.pdf

17.Obwieszczenie (WIR.6733.5.2021) - 13.09.2021 r.

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony w dniu 31 sierpnia 2021 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 2 i 38/2, położonych w obrębie 0006 Koryciska, gmina Załuski

WIR_6733_5_2021_obwieszczenie_o_wszczęciu_linia_kablowa_Koryciska.pdf

18. Obwieszczenie (WIR.6733.5.2021) - 28.09.2021 r.

zawiadamiam, że w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN na działkach ewid. nr 2 i 38/2, położonych w obrębie 0006 Koryciska, gmina Załuski, Wójt Gminy Załuski wystąpił  do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego

WIR_6733_5_2021_obwieszczenie_o_uzgodnieniach_linia_kablowa_NN_Koryciska.pdf

19. Obwieszczenie (WIR.6733.5.2021) - 20.10.2021 r.

zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek złożony 31 sierpnia 2021 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN na działkach ewidencyjnych nr 2 i 38/2, położonych w obrębie 0006 Koryciska, w gminie Załuski

WIR_6733_5_2021_obwieszczenie_o_zgr._mat._Koryciska.pdf

20. Obwieszczenie (WIR.6733.5.2021) - 15.11.2021 r.

zawiadamiam, że 15 listopada 2021 r. została wydana decyzja nr WIR.6733.5.2021 na wniosek złożony 31 sierpnia 2021 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach ewid. nr 2 i 38/2 w obrębie 0006 Koryciska, w gminie Załuski

WIR_6733_5_2021_obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_Koryciska.pdf

21. Obwieszczenie (WIR.6733.6.2021) - 15.11.2021 r.

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony w dniu 28 października 2021 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV kablem YAKXS oraz 55 latarni oświetleniowych wraz z szafą sterowania oświetleniem na działce ewid. nr 170/4 w obrębie 0026 Załuski oraz na działkach ewid. nr 55 i 66/2 w obrębie 0021 Stróżewo, w gminie Załuski

WIR_6733_6_2021_obwieszczenie_o_wszczęciu_Stróżewo_Załuski_oświetlenie_drogowe.pdf

22. Obwieszczenie (WIR.6733.7.2021) - 15.11.2021 r.

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony w dniu 04 listopada 2021 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV kablem YAKXS oraz 3 latarni oświetleniowych na działce ewid. nr 170/3 w obrębie 0026 Załuski, w gminie Załuski

WIR_6733_7_2021_obwieszczenie_o_wszczęciu_Załuski_oświetlenie_drogowe.pdf

23. Obwieszczenie (WIR.6733.6.2021) - 30.11.2021 r.

zawiadamiam, że 25 listopada 2021 r. została wydana decyzja nr WIR.6733.6.2021 umarzająca postępowanie administracyjne w części dotyczącej budowy oświetlenia drogowego - linii kablowej niskiego napięcia   0,4 kV kablem YAKXS oraz latarni oświetleniowych na działce ewidencyjnej nr 170/4 w obrębie 0026 Załuski, w gminie Załuski

WIR_6733_6_2021_obwieszczenie_o_umorzeniu_w_części_Załuski_oświetlenie_drogowe.pdf

24. Obwieszczenie (WIR.6733.7.2021) - 30.11.2021 r.

zawiadamiam, że 25 listopada 2021 r. została wydana decyzja nr WIR.6733.7.2021 umarzająca postępowanie administracyjne dotyczące budowy oświetlenia drogowego - linii kablowej niskiego napięcia  0,4 kV kablem YAKXS oraz 3 latarni oświetleniowych na działce ewidencyjnej nr 170/3 w obrębie 0026 Załuski, w gminie Załuski

WIR_6733_7_2021_obwieszczenie_o_umorzeniu_Załuski_oświetlenie_drogowe.pdf

25. Obwieszczenie (WIR.6733.6.2021) - 14.12.2021 r.

zawiadamiam, że w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego - linii kablowej NN 0,4 kV oraz 44 latarni oświetleniowych na działkach ewid. nr 55 i 66/2, położonych w obrębie 0021 Stróżewo, gmina Załuski, Wójt Gminy Załuski wystąpił  do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego

WIR_6733_6_2021_obwieszczenie_uzgodnienie_projektu_decyzji.pdf

26. Obwieszczenie (WIR.6733.6.2021) - 04.01.2022 r.

zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek złożony 28 października 2021 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego - linii kablowej niskiego napięcia  0,4 kV oraz 44 latarni oświetleniowych na działkach ewidencyjnych nr 55 i 66/2, położonych w obrębie 0021 Stróżewo, w gminie Załuski

WIR_6733_6_2021_obwieszczenie_zakonczenie.pdf

27. Obwieszczenie (WIR.6733.6.2021) - 27.01.2022 r.

zawiadamiam, że 27 stycznia 2022 r. została wydana Decyzja nr 1/2022, znak WIR.6733.6.2021 na wniosek złożony 28 października 2021 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego - linii kablowej nn 0,4 kV oraz około 44 latarni oświetleniowych na działkach ewidencyjnych nr 55 i 66/2 położonych w miejscowości Stróżewo, w obrębie 0021 Stróżewo, w gminie Załuski

WIR_6733_6_2021_obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_Stróżewo.pdf

 

 

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Beata Łukasiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-28 10:07:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Beata Łukasiewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-27 16:24:33
  • Liczba odsłon: 2142
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599544]

przewiń do góry