Zarządzenia Wójta Gminy Załuski 2010 rok.
 
 
     Zarządzenie Wójta Gminy Załuski Nr 0151/1/2010z dnia 14 stycznia  w sprawie   
      wykonywania  budżetu na rok 2010 .
       zarzadzenie_0151_1_2010.doc
      
       Zarządzenie Wójta Gminy Załuski Nr 0151/2/2010 z dnia 15 lutego w sprawie 
      zmian uchwały budżetowej na 2010 rok.
      zarzadzenie0151_2_2010.doc
      zalacznik_1__0151_2_2010.xls
      zalacznik_2_0151_2_2010.xls
 
        Zarządzenie Wójta Gminy Załuski Nr 0151/3/2010 z dnia 4 marca w sprawie
       przyjęcia  bilansu oraz rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki
       Publicznej w  Załuskach  za 2009 rok.
       zarzadzenie_0151_3_2010.jpg
       
        Zarządzenie Wójta Gminy Załuski Nr 0151/4/2010 z dnia 17 marca w sprawie
       informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok. 
       zarzadzenie_0151_4_2010.doc
       zalacznik1_0151_4_2010.doc
       zalacznik2_wydatki.xls
       zal3_szkoly_podstawowe.doc
       zal4.gimnazja.doc
        zalaczniknr_5_przeszkole.doc
        zal_6_stolowki1.doc
 
        Zarządzenie Wójta Gminy Załuski Nr 0151/5/2010 z dnia 27 maja 
      w sprawie  powołania  obwodowych komisji wyborczych w wyborach      
      uzupełniających  do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz wyborach
      Prezydenta   Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20  
      czerwca 2010 roku.
      zarzadzenie-0151_5_2010.doc
 
       Zarządzenie Wójta Gminy Załuski Nr 0151/6/2010 z dnia 1 czerwca w sprawie
       utworzenia  Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia PSR 2010 .
         zarzadzenie_nr__0151-6-2010.doc
 
         Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/7/2010 z dnia 18 czerwca w sprawie zmian uchwały
        budżetowej na 2010 rok.
        zarzadzenie_0151_7_2010.jpg
        zarzadzenie_0151_7_2010__str_2.jpg
 
         Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/8/2010 z dnia 21 czerwca  w sprawie zmiany
        zarządzenia Nr 0151/6/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie
        utworzenia Gminnego  Biura Spisowego dla przeprowadzenia PSR 2010.
        zarzadzenie_0151_8_2010.jpg  
        
         Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/9/2010 z dnia 29 czerwca w sprawie zmian uchwały 
         budżetowej na 2010 rok.
 
        Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/10/2010 z dnia 15 lipca w sprawie : określenia kryteriów
        przyznawania  stypedium szkolnego i jego wysokości .
        zarzadzenie_0151_10_2010.jpg
        
          Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/11/2010 z dnia 28 lipca w sprawie: zmian uchwały
          budżetowej na        
         2010  rok.
         zarzadzenie_1-11-2010.jpg
         zarzadzenie_2-11_2010.jpg
         zarzadzenie_3-11.jpg
 
         Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/12/2010 z dnia 3 sierpnia w sprawie : zmian uchwały
         budżetowej   na   2010  rok.
          zarzadzenie_0151_12_2010_1.jpg
          0151_12_2.jpg
          0151_12_3.jpg
 
         Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/13/2010 z dnia 16 sierpnia w sprawie: zmian uchwały
         budżetowej na  2010 rok.  
         zarzadzenie_0151_13_2010.jpg
         0151_13_2010_str2.jpg
         zarzadzenie_0151_13_2010_str.3.jpg
           
          Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/14/2010 z dnia 19 sierpnia w sprawie: informacji o
          przebiegu wykonania  budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku.
          zarzadzenie_0151_14_2010.jpg
          zal.1_0151_14_2010_1.jpg
          zalacznik1_0151_14_2010_2.jpg
          zalacznik1_0151_14_2010_3.jpg
          zalacznik1_0151_14_2010_4.jpg
           zalacznik_1_0151_14_2010_5.jpg
          zalacznik_1_0151_14_2010_6.jpg
          zalacznik_1_0151_14_2010_7.jpg
          zalacznik_1_0151_14_2010_8.jpg
          zalacznik_1_0151_14_2010_9.jpg
          zalacznik_1_0151_14_2010_10.jpg
          zalacznik_1_0151_14_2010_11.jpg
          zalacznik_1_0151_14_2010_12.jpg
          zalacznik_1_0151_14_2010_13.jpg
          zalacznik_1_0151_14_2010_14.jpg
          zalacznik_1_0151_14_2010_15.jpg
 
          Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/15/2010 z dnia 24 sierpnia w sprawie: określenia terminów
          składania wniosków  na wyprawkę szkolną w roku szkolnym 2010/11
           zarzadzenie_0151_15.jpg
 
          Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/16/2010 z dnia 28 września  w sprawie zmian uchwały
          budżetowej na 2010 rok.
           zarzadzenie__0151_16_2010.jpg
           zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia.jpg
 
         Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/17/2010 z dnia 14 października w sprawie zmian uchwały
         budżetowej  na 2010 rok.
          zarzadzenie_0151_17_2010.jpg
          zalaczniki_0151_17_2010_str_1.jpg
          zalacznik_0151_17_2010_str.2.jpg
          zalacznik_0151_17_2010_1a_str_1.jpg
          zalaczniknr_1a_str_2.jpg
          zalacznik_0151_17_2010_nr_2a.jpg
          zalacznik_0151_17_2010_2a_str.2.jpg
          zalacznik_nr_2_0151_17_2010_str.1.jpg
          zalacznik_0151_17_2010_nr_2_str_2.jpg
          zalaczniknr2ado_zarzadzenia_0151_17_2010_1.jpg
 
          Zarzadzenie Wójta Gminy Załuski 0151/18/2010 z dnia 12 listopada  w sprawie projektu
          Wieloletnie Prognozy Finansowej .
          zarzadzenie_0151_18_2010.jpg
          objasnienia.doc
          zalaczniknr1_0151_18_2010.xls
          zalaczniknr2_0152_18_2010.doc
 
          Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/19/2010 z dnia 12 listopada w sprawie projektu uchwały
          budżetowej na 2010 rok.
          zarzadzenie_0151_19_2010.jpg
          0151_19_2010_str_2.jpg
          0151_19_2010_str_3.jpg
          0151_19_2010_str_4.jpg
          0151_19_2010_zalacznik_1_str_1.jpg
          zalacznik_0151_19_2010_str_2.jpg
          zalacznik0151_19_2010_3.jpg
          zalacznik_0151_19_2010_str_4.jpg
          zalacznik_0151_19_2010_str_5.jpg
          zalacznik_0151_19_2010_str_6.jpg
          zalacznik_0151_19_2010_str_7.jpg
          zalacznik_0151_19_2010_str_8.jpg
          zalacznik_0151_19_2010_str_9.jpg
        
          Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/20/2010 z dnia 15 listopada w sprawie powołania oraz
          ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji Stypedialnej do rozpatrywania wniosków
          o pomoc materialną dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów na rok szkolny 2010/11.
          zarzadzenie_nr_0151_20_2010.jpg  
          str_2__0151_20_2010.jpg
 
          Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/21/2010 z dnia 17 listopada  w sprawie określenia
          kryterium przyznawania stypedium szkolnego i jego wysokości.
          zarzadzenie0151_21_2010.jpg
 
          Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/22/2010 z dnia 17 listopada w sprawie zmian w budżecie
          gminy na 2010 rok.
           zarzadzenie0151_22_2010.jpg  
           zalaczniknr1_0151_22_2010.jpg
           zalacznik1a.jpg
           zalacznik1a_str.2.jpg
     
           Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/23/2010 z dnia 29 listopada w sprawie zmian uchwały
           budżetowej na 2010 rok.
 
          Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/24/2010 z dnia 6 grudnia w sprawie utworzenia Gminnego
          Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
           zarzadzenie_0151_24_2010.jpg
         
 
          Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/25/2010 z dnia 10 grudnia w sprawie zmian uchwały
          budżetowej na 2010 rok.
           zarzadzenie0151_25_2010.jpg
           zarzadzenie0151_25_2010_str2.jpg
 
         Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/26/2010 z dnia 28 grudnia  w sprawie zmian uchwały
         budżetowej na 2010 rok.
          zarzadzenie_0151_26_2010.jpg
          0151_26_2010_zalacznik1.jpg
          0151_26_2010_zalacznik1a_str.1.jpg
          0151_26_2010_zalacznik1a_str2.jpg
          0151_26_2010_zalacznik2.jpg
           0151_26_2010_zalacznik2a.jpg
          0151_26_2010_zalacznik2a.str2.jpg
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-14 10:34:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 12:27:08
  • Liczba odsłon: 2287
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599070]

przewiń do góry