Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Wójt Gminy Załuski ogłasza konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie przedmiotu konsultacji.

Uwagi można złożyć osobiście, drogą pocztową lub poprzez e-mail: sekretariat@zaluski.pl,  na przygotowanym formularzu konsultacji, który stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.55.2020 Wójta Gminy Załuski z dnia 2 listopada 2020 r., w terminie do 16 listopada 2020 r.             

Na kopercie (lub w tytule maila) należy dopisać: KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2021

Projekt Programu oraz formularz konsultacji dostępny jest na stronie internetowej www.zaluski.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Załuski.

Ogłoszenie skierowane jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_wojta_roczny_program_wspolpracy_na_2021.pdf

/pliki/ugzaluski/zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_-_uchwala_program.pdf

/pliki/ugzaluski/zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_-_formularz_konsultacji.pdf

 

 
data: 2020.06.17
Wójt Gminy Załuski ogłasza otwarty nabór partnera w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.
Termin naboru ofert: 09.07.2020 r. do godz. 9:00
/pliki/ugzaluski/2020-06-17_otwarty.nabor.partnera.pdf
 
Informacja dotycząca wyboru oferty
/pliki/ugzaluski/wybor_partnera_2020.07.09.pdf
Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szulborska Ilona
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-17 14:44:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Szulborska Ilona
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-02 15:27:49
  • Liczba odsłon: 1420
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622865]

przewiń do góry