Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
417 Aktualizacja planu zamówień publicznych Burzyńska Wioleta 2024-06-05
416 Aktualizacja planu zamówień publicznych Burzyńska Wioleta 2024-06-03
415 Plan postępowań na 2024 rok. Burzyńska Wioleta 2024-01-12
414 Zaktualizowany plan zamówień publicznych na 2023 rok. Burzyńska Wioleta 2023-11-23
413 Zaktualizowany plan zamówień publicznych na 2023 rok. Burzyńska Wioleta 2023-11-09
412 Zaktualizowany plan zamówień publicznych na 2023 rok. Burzyńska Wioleta 2023-09-01
411 Aktualny plan zamówień publicznych na 2023 r. Burzyńska Wioleta 2023-08-07
410 Zaktualizowany plan zamówień publicznych na 2023 rok. Burzyńska Wioleta 2023-08-02
409 Zaktualizowany plan zamówień publicznych na 2023 rok. Burzyńska Wioleta 2023-07-10
408 Zaktualizowany plan zamówień publicznych na 2023 rok. Burzyńska Wioleta 2023-06-01
407 Zaktualizowany plan zamówień publicznych na 2023 rok. Burzyńska Wioleta 2023-04-03
406 Plan zamówień publicznych na 2023 rok Burzyńska Wioleta 2023-01-26
405 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Burzyńska Wioleta 2022-08-25
404 ?Catering ? wyżywienie dla dzieci? w ramach zadania Bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Kroczewie w ramach Projektu ?Gmina Załuski wspiera Maluchy! ? utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski?. Burzyńska Wioleta 2022-07-18
403 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu najmu lokalu użytkowego znajdującego się w Kamienicy 38/1, gmina Załuski (09-142) Burzyńska Wioleta 2022-05-24
402 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu najmu lokalu użytkowego znajdującego się w Kamienicy 38/1 Burzyńska Wioleta 2022-01-11
401 Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ?Poprawa gospodarki wodno ? ściekowej na terenie Gminy Załuski poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków?. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020. Burzyńska Wioleta 2021-06-09
398 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2 Burzyńska Wioleta 2021-03-31
396 ?Zakup i dostawa mebli i wyposażenia? w ramach zadania Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Załuski realizowanego w ramach Projektu ?Gmina Załuski wspiera Maluchy! ? utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski?. Burzyńska Wioleta 2021-02-25
400 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która umożliwi Państwu składanie ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie. Wejście na platformę poprzez link: https://zaluski.ezamawiajacy.pl Burzyńska Wioleta 2021-02-09
399 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021 Burzyńska Wioleta 2021-01-28
394 Zapytanie ofertowe: Zakup materiałów ? podręczniki/ćwiczenia? realizowanego w ramach Projektu pn. ?Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski Burzyńska Wioleta 2020-12-14
397 ?Catering ? wyżywienie dla dzieci? w ramach zadania Bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Kroczewie w ramach Projektu ?Gmina Załuski wspiera Maluchy! ? utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski? Burzyńska Wioleta 2020-12-11
395 ?Catering ? wyżywienie dla dzieci? w ramach zadania Bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Kroczewie w ramach Projektu ?Gmina Załuski wspiera Maluchy! ? utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski?. Burzyńska Wioleta 2020-11-25
393 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kroczewo Burzyńska Wioleta 2020-11-17
392 Zapytanie ofertowe: "Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych? w ramach zadania Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Załuski realizowanego w ramach Projektu ?Gmina Załuski wspiera Maluchy! ? utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski?. Burzyńska Wioleta 2020-10-22
391 Odbieranie, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Załuski Burzyńska Wioleta 2020-10-07
390 Odbieranie, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Załuski Burzyńska Wioleta 2020-09-22
388 Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Załuski poprzez budowę kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej w Kamienicy Burzyńska Wioleta 2020-09-14
385 Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218W km 2+474 - 3+078,42 Burzyńska Wioleta 2020-08-27
389 Zapytanie ofertowe: Sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia z 2007 r. Burzyńska Wioleta 2020-08-26
387 Odbieranie, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Załuski Burzyńska Wioleta 2020-08-25
383 Dowożenie dzieci do szkół w gm. Załuski oraz rozwożenie po zakoń-czeniu zajęć w roku 2020/21 Burzyńska Wioleta 2020-08-13
384 Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski Burzyńska Wioleta 2020-08-05
386 Odbieranie, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Załuski 2020-07-24
381 Hydroizolacja fundamentów i remont szatni w Szkole Podstawowej w Kroczewie Burzyńska Wioleta 2020-07-23
382 Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem w rębak, kosiarkę bijakową oraz pług do odśnieżania w formie leasingu operacyjnego, z opcją amortyzacji u leasingodawcy Burzyńska Wioleta 2020-07-17
374 Przebudowa drogi gminnej Kroczewo-Niepiekła, gmina Załuski, nr 301210W Burzyńska Wioleta 2020-05-14
368 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych Burzyńska Wioleta 2020-02-07
369 Plan zamówień publicznych na 2020 rok Burzyńska Wioleta 2020-01-30
365 Bieżące remonty dróg gminnych na terenie gm. Załuski Burzyńska Wioleta 2020-01-20
364 Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez wymianę czynników grzewczych w Gminie Załuski UNIEWAŻNIONY Burzyńska Wioleta 2020-01-08
366 Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu pn.: "Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski". Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowany przez Gminę Załuski Burzyńska Wioleta 2019-12-09
367 Zapytanie ofertowe pn. "Zakup materiałów – podręczniki/ćwiczenia” realizowanego w ramach Projektu pn.: „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski”. Burzyńska Wioleta 2019-12-04
363 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Załuski, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Gminnych Instytucji Kultury w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2023 r. Burzyńska Wioleta 2019-12-03
362 Utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie Burzyńska Wioleta 2019-11-20
360 Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski Burzyńska Wioleta 2019-10-07
361 Usługi społeczne: Realizacja zajęć dla uczniów i nauczycieli w projekcie „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski Burzyńska Wioleta 2019-10-07
355 Przebudowa drogi gminnej Nr 301216W w miejscowości Naborowo , gm.Załuski , działka 39 i 49 Decyk Marcin 2019-05-30
354 Bieżące remonty dróg gminnych na terenie gm. Załuski -2019 Decyk Marcin 2019-05-17
352 Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - catering Ilona Szulborska 2019-04-11
351 Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego Ilona Szulborska 2019-02-07
350 Plan zamówień publicznych na 2019 rok. Decyk Marcin 2019-01-22
339 Zapytanie na doposażenie bazy dydaktycznej w Oddziale Przedszkolnym w Szczytnie i Oddziale Przedszkolnym w Kroczewie w meble oraz elementy wyposażenia towarzyszącego Decyk Marcin 2018-08-16
340 Doposażenie bazy dydaktycznej w Oddziale Przedszkolnym w Szczytnie i Oddziale Przedszkolnym w Kroczewie w pomoce i materiały dydaktyczne Decyk Marcin 2018-08-16
336 Bieżące remonty dróg gminnych na terenie gm. Załuski -2018 Decyk Marcin 2018-08-09
335 Zapytanie ofertowe " Modernizacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szczytnie oraz Kroczewie w ramach projektu Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski- Działanie 10.1.4 RPO 2014-2020" Decyk Marcin 2018-08-03
334 Udzielenie Gminie Załuski kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 Decyk Marcin 2018-07-25
331 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Załuski Decyk Marcin 2018-06-25
330 Zapytanie ofertowe" Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej drogi gminnej we wsi Załuski wraz z remontem wylotu na działce Nr ew. 72/12 , Gmina Załuski". Decyk Marcin 2018-04-18
329 Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski Frączak Mieczysław 2018-04-11
328 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii" Ziółkowski Robert 2018-04-06
326 Plan zamówień publicznych na 2018 r. Burzyńska Wioleta 2018-01-29
321 Zapytanie ofertowe: "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej drogi gminnej we wsi Za.łuski wraz z remontem wylotu na dz nr ew 72/12, Gmina Załuski" Burzyńska Wioleta 2017-10-31
307 Zapytanie ofertowe pn."Świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi na terenie Gminy Załuski" Burzyńska Wioleta 2017-05-26
298 Plan zamówień publicznych na 2017 r. Burzyńska Wioleta 2017-01-26
276 Zapytanie ofertowe: Usługi geodezyjne na wykonanie map dc. projektowych w skali 1:1000 na działkę nr 24 obr. Zdunowo i dz nr ew 101 obręb Stare Olszyny gm. Załuski w ramach inwestycji pn. Uregulowanie stanu prawnego i modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe - Zdunowo" Burzyńska Wioleta 2016-09-16
275 Zapytanie ofertowe: Usługi geodezyjne na wykonanie map dc. projektowych w skali 1:1000 na działkę nr 163/6 obr. Wrońska gm. Załuski oraz wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do boiska szkolnego we wsi Nowe Wrońska" w ramach inwestycji pn. "Doprowadzenie wody do boiska w Nowych Wrońskach" Burzyńska Wioleta 2016-09-16
252 Sprzedaż samochodu strażackiego STAR 200 Burzyńska Wioleta 2015-07-10

[Liczba odsłon: 2599637]

przewiń do góry