Rok 2022

1. Obwieszczenie (WIR.6733.1.2022) - 29.03.2022 r.

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony 22 marca 2022 r. w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji podnoszenia ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na części działki ewidencyjnej nr 102/4 w obrębie 0012 Olszyny Nowe, w gminie Załuski

WIR.6733.1.2022_obwieszczenie_wszczęcie_Olszyny_Nowe.pdf

2. Obwieszczenie (WIR.6733.1.2022) - 20.04.2022 r.

zawiadamiam, że w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji podnoszenia ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na części działki ewidencyjnej nr 102/4 w obrębie 0012 Olszyny Nowe, w gminie Załuski, Wójt Gminy Załuski wystąpił do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego

WIR.6733.1.2022_obwieszczenie_uzgodnienia_Olszyny_Nowe.pdf

3. Obwieszczenie (WIR.6733.1.2022) - 09.05.2022 r.

zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek złożony 22 marca 2022 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji podnoszenia ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na części działki ewidencyjnej nr 102/4, położonej w obrębie 0012 Olszyny Nowe, w gminie Załuski

WIR.6733.1.2022_obwieszczenie_zgromadzone_materiały_Olszyny Nowe.pdf

4. Obwieszczenie (WIR.6733.1.2022) - 31.05.2022 r.

zawiadamiam, że 31 maja 2022 r. została wydana Decyzja Nr 2/2022 Wójta Gminy Załuski, znak WIR.6733.1.2022, na wniosek złożony 22 marca 2022 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji podnoszenia ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na części działki ewidencyjnej nr 102/4 w obrębie 0012 Olszyny Nowe, w gminie Załuski

WIR.6733.1.2022_obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_Olszyny_Nowe.pdf

5. Obwieszczenie (WIR.6733.2.2022) - 24.11.2022 r.

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony 23 listopada 2022 r. w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami pomiarowymi na działkach ewidencyjnych nr 2/4 i 1/3 w obrębie 0024 Wilamy, w gminie Załuski

WIR.6733.2.2022_obwieszczenie wszczęcie_Wilamy.pdf

WIR.6733.2.2022_obwieszczenie_wszczęcie_Wilamy_Ludwikowo.pdf

6. Obwieszczenie (WIR.6733.3.2022) - 20.12.2022 r.

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony 25 listopada 2022 r. w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn-0,4kV na części działek ewidencyjnych nr 41/1, 41/2, 35 i 67 w obrębie 0012 Olszyny Nowe oraz na części działek ewidencyjnych nr 99 i 28 w obrębie 0020 Stare Olszyny, w gminie Załuski

WIR.6733.3.2022_obwieszczenie_wszczęcie_ Olszyny Nowe_i_Stare Olszyny.pdf

7. Obwieszczenie (WIR.6733.2.2022) - 13.01.2023 r.

zawiadamiam, że w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami pomiarowymi na działkach ewidencyjnych nr 2/4 i 1/3 w obrębie 0024 Wilamy, w gminie Załuski oraz na działkach ewidencyjnych nr 242 i 258/13 w obrębie 0008 Ludwikowo, w gminie Joniec, Wójt Gminy Załuski wystąpił do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego

WIR.6733.2.2022_obwieszczenie_uzgodnienia_Wilamy_Ludwikowo.pdf

8. Obwieszczenie (WIR.6733.3.2022) - 13.01.2023 r.

zawiadamiam, że w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn-0,4kV na części działek ewidencyjnych nr 41/1, 41/2, 35 i 67 w obrębie 0012 Olszyny Nowe oraz na części działek ewidencyjnych nr 99 i 28 w obrębie 0020 Stare Olszyny, w gminie Załuski, Wójt Gminy Załuski wystąpił do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego

WIR.6733.3.2022_obwieszczenie_uzgodnienia_Olszyny_Nowe_Stare_Olszyny.pdf

9. Obwieszczenie (WIR.6733.2.2022) - 14.02.2023 r.

zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek złożony 23 listopada 2022 r., poprawiony 28 listopada 2022 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia  wraz z szafkami pomiarowymi  na działkach ewidencyjnych nr 2/4 i 1/3 w obrębie 0024 Wilamy, w gminie Załuski oraz na działkach ewidencyjnych nr 242 i 258/13 w obrębie 0008 Ludwikowo, w gminie Joniec

WIR.6733.2.2023_obwieszczenie_zgromadzone_materialy_Wilamy_Ludwikowo.pdf

10. Obwieszczenie (WIR.6733.3.2022) - 10.03.2023 r.

zawiadamiam, ze został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek złożony 25 listopada 2022 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej wraz ze złączami  kablowo-pomiarowymi nn-0,4kV na części działek ewidencyjnych nr 41/1, 41/2, 35 i 67 w obrębie 0012 Olszyny Nowe oraz na części działek ewidencyjnych nr 99 i 28 w obrębie 0020 Stare Olszyny, w gminie Załuski

WIR.6733.3.2022_obwieszczenie_zgromadzone_materiały_Olszyny_Nowe_Stare_Olszyny.pdf

11. Obwieszczenie (WIR.6733.2.2022) - 23.03.2023 r.

zawiadamiam, że w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami pomiarowymi na działkach ewidencyjnych nr 2/4 i 1/3 w obrębie 0024 Wilamy, w gminie Załuski oraz na działkach ewidencyjnych nr 242 i 258/13 w obrębie 0006 Ludwikowo, w gminie Joniec, Wójt Gminy Załuski wystąpił ponownie do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego

WIR.6733.2.2022_obwieszczenie_ponowne_uzgodnienia_Wilamy_Ludwikowo.pdf

12. Obwieszczenie (WIR.6733.3.2022) - 13.04.2023 r.

zawiadamiam, że 13 kwietnia 2023 r. została wydana Decyzja Nr 1/2023 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony 25 listopada 2022 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn-0,4kV na działkach ewidencyjnych nr 41/1, 41/2, 35 i 67 w obrębie 0012 Olszyny Nowe oraz na działkach ewidencyjnych nr 99 i 28 w obrębie 0020 Stare Olszyny, w gminie Załuski

WIR.6733.3.2022_obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_Olszyny_Nowe_Stare_Olszyny.pdf

13. Obwieszczenie (WIR.6733.2.2022) - 29.06.2023 r.

zawiadamiam, ze został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek złożony 23 listopada 2022 r., poprawiony 28 listopada 2022 r., zmieniony 10 marca 2023 r. w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami pomiarowymi na działkach ewidencyjnych nr 2/4 i 1/3 w obrębie 0024 Wilamy, w gminie Załuski oraz na działkach ewidencyjnych nr 242 i 258/13 w obrębie 0008 Ludwikowo, w gminie Joniec

WIR.6733,2,2022_obwieszczenie_zgromadzone_materiały_Wilamy_Ludwikowo.pdf

14. Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek ewidencyjnych nr 150/9 i 150/10 w obrębie 0018 Smulska, w gminie Załuski

WIR.6730.62.2021_decyzja_o_warunkach_zabudowy_Smulska.pdf

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Beata Łukasiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-29 15:49:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Magdalena Swoch-Goździkowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-15 13:16:22
  • Liczba odsłon: 1383
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622859]

przewiń do góry