Zgłoszenie zgonu

 

Wymagane dokumenty:

1. Karta zgonu, wydana przez lekarza.

2. Dowód osobisty osoby zmarłej (w przypadku zgonu cudzoziemca - paszport)

3. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon - do wglądu.

 

Opłaty:

Zwolnione z opłaty.

 

Miejsce złożenia dokumentu:

Urząd Stanu Cywilnego w Załuskach

Załuski 67

09-142 Załuski ( o ile zgon nastąpił na terenie gminy Załuski)

 

Termin odpowiedzi:

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

 

Uwagi:

1. Zgon należy zgłosić najpóźniej  w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

3. Zgon rejestruje sie w urzędzie stanu cywilnego miejsca takiego zdarzenia.

4. Do zgłoszenia zgonu sa obowiązani w kolejności:

a/  małżonek i dzieci zmarłego,

b/  najbliżsi krewni lub powinowaci,

c/  osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,

d/  osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,

e/  administrator domu, w którym nastąpił zgon.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Siwek Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-29 12:37:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Siwek Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-29 12:55:40
  • Liczba odsłon: 1529
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599206]

przewiń do góry