Zgłoszenie urodzenia dziecka

 

Wymagane dokumenty:

1. Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa.

2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli matka dziecja jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji.

3. Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli matka dziecka powróciła do nazwiska noszonego przd zawarciem małżeństwa.

4. Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, jeżeli matka dziecka jest wdową.

5. Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka dziecka jest panną.

6. Dokumenty tożsamości  rodziców dziecka - do wglądu.

Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka nie przedstawia ww. odpisów aktów, jeżeli akty te zostały sporządzone w USC Załuski.

 

Opłaty:

Zwolnione z opłaty.

 

Miejsce złożenia dokumentu:

Urząd Stanu Cywilnego w Załuskach

Załuski 67

09-142 Załuski

 

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie

 

Uwagi:

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz date i miejsce urodzenia.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani:

1. ojciec dziecka lub matka, jeżeli stan zdrowia jej na to pozwala albo inna osoba obecna przy porodzie,

2. lekarz albo położna.

Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Siwek Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-29 14:34:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Siwek Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-29 15:18:40
  • Liczba odsłon: 1565
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623175]

przewiń do góry