XXIII sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wyniki_glosowan_sesja_xxiiii.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 05.02.2021 r.- /pliki/ugzaluski/protokol_z_sesji_z_5.02.2021.pdf

Nagranie z sesji oraz film z napisami dostępne na  - https://www.youtube.com/watch?v=tYl85CNnsEs ,

https://www.youtube.com/watch?v=BvCVeDQ-0o4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Uchwała Nr 189/XXIII/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Załuski a Powiatem Płońskim w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn:" Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin ". /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_189.xxiii.21.pdf

 

XXIV sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/glosowania_24.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 31.03.2021 r.- /pliki/ugzaluski/protokol.xxiv..pdf

Nagranie z sesji oraz film z napisami dostępne na kanale YouTube - Gmina Załuski- https://www.youtube.com/watch?v=QXy_41XoehM

 

 

 

 

 

 • Uchwała Nr 195/XXIV/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup narzędzi chirurgicznych dla oddziałów : chirurgicznego z pododdziałem urologicznym , urazowo-ortopedycznego oraz położniczo - ginekologicznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku . /pliki/ugzaluski/uchwala195.xxiv.21.pdf

 

 

 

 

 • Uchwala Nr 199/XXIV/21 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2021-2030 , w tym tryb konsultacji , o których mowa w art.6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach polityki rozwoju. /pliki/ugzaluski/uchwala199.xxiv.21.pdf

 

 

 

 

XXV sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/glosowania_xxv_sesja.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 11.05.2021 r.-/pliki/ugzaluski/protokol_nr_3.2021.pdf

Nagranie z sesji oraz film z napisami dostępne na kanale YouTube - Gmina Załuski https://www.youtube.com/watch?v=envMMHu42ho

 

 

 

 • Uchwała Nr 206/XXV/21 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej . /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_206_xxv_21.pdf

 

 

 

 

 • Uchwała Nr 210/XXV/21 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Załuski położonej w miejscowości Wilamy oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 26/16.   /pliki/ugzaluski/uchwala_210_xxv_21.pdf

 

XXVI sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wyniki_glosowania_xxvi_sesja_rady_gminy.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 25.06.2021 r.-/pliki/ugzaluski/protokol_4.pdf

Nagranie z sesji oraz film z napisami dostępne na  - https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=2p2641sl5hg9h7j8hmiehj252b7lece6ekx1m78j1506hsyhqmp094je90f212pc

 

 

 

 

 

 

 • Uchwała Nr 217 /XXVI/21 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenów w miejscowości Szczytno , gmina Załuski .  /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_217.xxvi.21.pdf

 

 

 

 • Uchwała Nr 220/XXVI/21 w sprawie zajęcia stanowiska Rady Gminy Załuski dotyczącego rozpatrzenia wniosku obywatela posiadającego nieruchomość na terenie Gminy Załuski . /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_220.xxvi.21.pdf

 

 

 

XXVII sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_15.07.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 15.07.2021 r.-/pliki/ugzaluski/protokol_nr_5.2021.pdf

Nagranie z sesji oraz film z napisami dostępne na - https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=2p2641sl5hg9h7j8hmiehj252b7lece6ekx1m78j1506hsyhqmp094je90f212pc

 

XXVIII sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wyniki_glosowania_sesja_xxviii.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 17.08.2021 r.-/pliki/ugzaluski/protokol._nr._6._xxviii..pdf

Nagranie z sesji oraz film z napisami dostępne na - https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=1rvqdje2sgo30y75k828g6b6xf65si8xt49p9142q04jz4l9vgg

 

 • Uchwała Nr 226/XXVIII/21 w sprawie zaciągniecia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej./pliki/ugzaluski/uchwala_226.xxviii.21.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIX sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_imiennych_29.09..pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 29.09.2021 r./pliki/ugzaluski/protokol_xxix.pdf

Nagranie z sesji oraz film z napisami - https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=ki55mm8682040vwf24tdk889a3h93l38n7u468l7r0kj64xxc79162gqujvtv492

 

XXX sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_-_xxx_sesja.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 15.10.2021 r./pliki/ugzaluski/protokol_nr_8_.xxx..pdf

Nagranie z sesji ( film z napisami)https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=dLfmmqzCfh4I6cctgdbuTVmGyjnGlvU7fJ9atGcAow57f2UcaiFGJsPhOgOiTUBm

 • Uchwała Nr 241/XXX/21 w sprawie : wyrażenia zgody na utworzenie spółki pn:" SIM Północne Mazowsze  Sp. z o.o." z siedzibą w Ciechanowie . /pliki/ugzaluski/uchwala_241.xxx.21.pdf
 • Uchwała Nr 242/XXX/21 w sprawie : zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej " SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. " z siedzibą w Ciechanowie . /pliki/ugzaluski/uchwala242.xxx.21.pdf

 

XXXI sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych /pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_xxxi_sesja_rady_gminy.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 29.10.2021 /pliki/ugzaluski/protokol_nr_9.pdf

Nagranie z sesji- https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=ivDwm1IZ0epj4nt5xua1L0P9KGmEZgxpUMzJ5ZnQ67tKRYbKwqEyTgO8y0tDHJIk

Uchwała Nr 250/XXXI/21 w sprawie : sprzedaży działki gruntu stanowiącej własność Gminy Załuski . /pliki/ugzaluski/uchwala250.xxxi.21.pdf

 

XXXII sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych - /pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_sesja_xxxii.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 30.11.2021/pliki/ugzaluski/protokol_nr_10.pdf

Nagranie z sesji- https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=TcIO2fl13fC7PQSNmRSUYNATmMRwRE3bXFQ1Vx5StRgnHt2jVo7BhRBtr0GWkeyO

 

XXXIII sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych - /pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_xxxiii.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 16.12.2021-/pliki/ugzaluski/protokol_nr11.pdf

Nagranie z sesji - https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=GYtyaH0zdYv9ihx6WMsFMgVjAriUHynChiOmPBJrNZCCjzxcG7hBUCdPyUUN0ntX

XXXIV sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych - /pliki/ugzaluski/wyniki_glosowania_imienne_xxxiv_sesja.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 29.12.2021-/pliki/ugzaluski/protkol_nr_12.2021.pdf

Nagranie z sesji- https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=lwreW4iCEIKbYF9W5BFANlBLZzfxF2YfPJVeDforjcIeB2HqJjBk5eO8is20dVlG

http://ttps://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=6YrFiHiIjn5UxzqN8RCoc8918gzMo9qXEtlONjK96THN7pkc2CUSolAA5lt2J7vt

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-30 13:09:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-15 10:05:31
 • Liczba odsłon: 3475
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599615]

przewiń do góry