Zarządzenia Wójta Gminy Załuski

 

Zarządzenie 0050.1.2015 z dnia 19 stycznia w sprawie wykonywania budżetu na rok 2015 .

0050_1_2015.pdf

zalaczniki_od_1_do_5_0050_1_2015.pdf

zalacznik_6_0050_1_2015.pdf

zalaczniki_od_7_do_9_0050_1_2015.pdf

zalaczniki_od_10_do_12_0050_1_2015.pdf

zalaczniki_13_i_14_0050_1_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.2.2015 z dnia 30 stycznia w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_2_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.3.2015 z dnia 18 lutego w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomosci .

zarzadzenie_0050_3_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.4.2015 z dnia 18 lutego w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

zarzadzenie0050.4.2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.5.2015 z dnia 18 lutego w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami .

zarzadzenie_0050_5_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.6.2015 z dnia 18 lutego w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami.

zarzadzenie_0050_6_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.7.2015 z dnia 18 lutego   w sprawie określenia form przekazywania sprawozdań budżetowych przez podległe jednostki budżetowe.

zarzadzenie_0050_7_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.8.2015 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2014 .

zarzadzenie0050_8_2015.pdf

zalacznik_nr_1_0050_8_2015.pdf

dzial_758_do_85219_osrodki__pomocy_spolecznej.pdf

dzial_85228_do_stopnia_zawansowania_realizacji_programow.pdf

zestawienie_1_i_2_0050_8_2015.pdf

zalaczniki_od_2_do_4_0050_8_2015.pdf

zalaczniki_od_1_do_6_informacja_o_stanie_mienia_komunalnego.pdf

zalaczniki_od_7_do_9_informacja_o_stanie_mioenia_komunlanego.pdf

 

Zarządzenie 0050.9.2015 z dnia 27 marca w sprawie zasad przyznawania , przekazywania i rozliczania dotacji dla samorządowych instytucji kultury z budżetu gminy.

zarzadzenie_0050_9_2015.pdf

zalacznik_do_zarzadzenia_0050_9_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.10.2015 z dnia 27 marca w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych.

zarzadzenie_0050_10_2015.pdf

zalacznik_1_0050_10_2015.pdf

zalacznik_2_0050_10_2015.pdf

zalacznik_3_i_3a_0050_10_2015.pdf

zalacznik_3b_0050_10_2015_cz1.pdf

zalacznik_3b_0050_10_2015_cz2.pdf

zalacznik_3c_0050_10_2015.pdf

zalacznik_3d_0050_10_2015.pdf

zalacznik_4_0050_10_2015.pdf

zalacznik_5_0050_10_2015.pdf

zalacznik_6_0050_10_2015.pdf

zalacznik_7_0050_10_2015.pdf

zalacznik_8_0050_10_2015.pdf

zalaczniki_do_instrukcji_0050_10_2015.pdf

zalacznik_9_cz_1.pdf

zalacznik_9_cz_2.pdf

zalacznik_10_0050_10_2015.pdf

zalacznik_11_0050_10_2015.pdf

zalacznik_12_0050_10_2015.pdf

zalacznik_13_0050_10_2015.pdf

zalacznik_14_0050_10_2015.pdf

zalacznik_15_0050_10_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.11.2015 z dnia 31 marca w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

0050_11_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.12.2015 z dnia 20 kwietnia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

zarzadzenie_0050_12_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.13.2015 z dnia 27 kwietnia w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_13_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.14.2015 z dnia 30 kwietnia w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego jednostek organizacyjnych Gminy Załuski.

zarzadzenie_0050_14_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.15.2015 z dnia 30 kwietnia w sprawie powołania Komisji ds. wyceny i likwidacji środków trwałych i wyposażenia Urzędu Gminy Załuski.

zarzadzenie_0050_15_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.16.2015 z dnia 6 maja w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_16_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.17.2015 z dnia 20 maja  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_17_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.18.2015 z dnia 20 maja w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2016 roku.

zarzadzenie_0050_18_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.19.2015 z dnia 15 czerwca  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_19_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.20.2015 z dnia 6 lipca w sprawie określania kryteriów przyznawania stypediów, zasiłku szkolnego i jego wysokości.

zarzadzenie_0050.20.2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.21.2015 z dnia 7 lipca w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_21_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.22.2015 z dnia 10 lipca w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków

i przyznanie stypedium motywacyjnego oraz przyjęcia regulaminu działania komisji.

zarzadzenie_0050_22_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.23.2015 z dnia 20 lipca w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_23_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.24.2015 z dnia 29 lipca w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_24_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.25.2015 z dnia 29 lipca w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami.

zarzadzenie_0050_25_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.26.2015 z dnia 29 lipca w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami.

zarzadzenie_0050_26_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.27.2015 z dnia10 sierpnia  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_27_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.28.2015 z dnia 12 sierpnia w sprawie określenia terminów składania wniosków na wyprawkę szkolną w 2015 roku.

zarzadzenie_0050_28_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.29.2015 z dnia 12 sierpnia w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomosci.

zarzadzenie_0050_29_2015.pdf

 

Zarzadzenie 0050.30.2015 z dnia 13 sierpnia w sprawie powołania komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

zarzadzenie_0050_30_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.31.2015 z dnia 25 sierpnia w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 r.

zarzadzenie_0050_31_2015.pdf

zalacznik_nr_1_do_str_14.pdf

od_str_15_do_str_32_.pdf

od_str_33_do_str_59.pdf

zmiany_w_planie_wydatkow.pdf

zestawienie_1_i_2.pdf

zalacznik_nr_2_0050_31_2015.pdf

zalacznik_nr_3_0050_31_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.32.2015 z dnia 04 września w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_32_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.33.2015 z dnia 10 września w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok .

zarzadzenie_0050_33_2015.pdf

zalaczniki_2_0050_33_2015.pdf

zalaczniki_2a_i_3_0050_33_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.34.2015 z dnia 14 września w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami.

zarzadzenie_0050_34_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.35.2015 z dnia 14 września w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami.

zarzadzenie_0050_35_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.36.2015 z dnia 17 września w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_36_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.37.2015 z dnia 22 września w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_37_2015.


 

Zarządzenie 0050.38.2015 z dnia 30 września w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_38_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.39.2015 z dnia 2 października w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 rok.

zarzadzenie_0050_39_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.40.2015 z dnia 5 października w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_40_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.41.2015 z dnia 12 października w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

zarzadzenie_0050_41_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.42.2015 z dnia 13 października w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_42_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.43.2015 z dnia 16 października w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa  

w obwodowej komisji wyborczej .

zarzadzenie_0050_43_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.44.2015 z dnia 22 października w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_44_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.45.2015 z dnia 5 listopada w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_45_2015.pdf


 

Zarządzenie 0050.46.2015 z dnia 12 listopada w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

zarzadzenie_0050_46_2015.pdf


 

Zarządzenie 0050.47.2015 z dnia 12 listopada w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

zarzadzenie_0050_47_2015.pdf

zalacznik_1_0050_47_2015.pdf

zalacznik_2_0050_47_2015.pdf

zalacznik_od_3_do_5_0050_47_2015.pdf

zalaczniki_od_6_do_9_0050_47_2015.pdf

zalaczniki_od_10_do_12_0050_47_2015.pdf

czesc_opisowa_projekt_budzetu.pdf

czesc__opisowa_wydatki.pdf

 


Zarządzenie 0050.48.2015 z dnia 12 listopada w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy

0050.48.2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.49.2015 z dnia 19 listopada w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Załuski do prowadzenia określonych spraw Gminy Załuski w imieniu Wójta .

zarzadzenie_0050_49_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.50.2015 z dnia 19 listopada w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy

w Załuskach .

zarzadzenie_0050_50_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.51.2015 z dnia 19 listopada w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.10.2015 w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych.

zarzadzenie_0050_51_2015.pdf

zalacznik_1_0050_51_2015.pdf

zalaczniki_2_0050_51_2015.pdf


 

Zarządzenie 0050.52.2015 z dnia 26.11.2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_52_2015.pdf


Zarządzenie 0050.53.2015 z dnia 26.11.2015 w sprawie : określania kryteriów przyznawania stypediów, zasiłku szkolnego i jego wysokości.

zarzadzenie_0050_53_2015.pdf


Zarządzenie 0050.54.2015 z dnia 7.12.2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_54_2015.pdf
zalaczniki_do_zarzadzenia_0050_54_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.55.2015 z dnia 14.12.2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_55_2015.pdf

zalaczniki_1_i_1a_0050_55_2015.pdf

 

Zarządzenie 0050.56.2015 z dnia 28.12.2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej  na 2015 rok.

zarzadzenie_0050_56_2015.pdf

zarzadzenie_0050_56_2015_zalaczniki.pdf


Zarządzenie 0050.57.2016 z dnia 31 .12.2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.10.2015 w sprawie wprowadzania zasad ( polityki ) rachunkowości w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych.

zarzadzenie_0050.57.2015.pdf

zalacznik_2_0050_57_2015.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-19 12:53:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-07 12:52:35
  • Liczba odsłon: 3491
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599450]

przewiń do góry