ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAŁUSKI

2008 ROK

 

 

Zarządzenie Wójt Gminy Załuski 0151/1/2008 w sprawie : układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok.

zarzadzenie1_2008.doc

zalaczniki__do_zarz_1_2008.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/2/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

zarzadzenie2_2008.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/3/2008 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach.

zarzadzenie_nr_0151_3_2008.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/4/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok .

zarzadzenie4_2008.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/6/2008 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2008 rok.

zarzadzenie6_2008.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/7/2008 w sprawie utrzymania sprawności bojowej samochodów specjalnych pożarniczych .

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/8/2008 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach.

zarzadzenie_nr_0151_8_2008.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/9/2008 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach.

zarzadzenie_nr_0151_9_2008.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/10/2008 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

zarzadzenie_0151_10_2008.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/11/2008 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

zarzadzenie0151_11_2008.docx

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/12/2008 w sprawie : zmian w budżecie na 2008 rok.

zarzadzenie0151_12_2008.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/13/2008 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

zarzadzenie0151_13_2008.docx

zalacznik_nr1.xls

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/14/2008 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym dochodów i wyadtków budżetu Gminy na 2008 rok.

zalacznik_nr_1.xls

zalacznik_nr_2.xls

zalacznik_nr_3.xls

zalacznik_nr_4.xls

zalacznik_nr_5.xls

zalacznik_nr_6.xls

zalacznik_nr_7.xls

zalacznik_nr_8.xls

zalacznik_nr_9.xls

zalacznik_nr_10.xls

zalacznik_nr_11.xls

zalacznik_nr_12.xls

zalacznik_nr_13.xls

zalacznik_nr_14.xls

zalacznik_nr_15.xls

zalacznik_nr_16.xl

zalacznik_nr_17.xls

zalacznik_nr_18.xls

zalacznik_nr_19.xls

zalacznik_nr_20.xls

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/15/2008 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach.

zarzadzenie_nr_0151_15_2008.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski  0151/16/2008 w sprawie: powołania do składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach.

zarzadzenie_nr_0151_16_2008.doc

 

Zarządznie Wójta Gminy Załuski 0151/17/2008 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

zarzadzenie_nr0151_17_2008.docx

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski  0151/18/2008 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

zarzadzenie_nr_0151_18_2008.docx

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/19/2008 w sprawie : powołania komisji do oszacowania rekompensaty za szkody spowodowane zajęciem gruntu stanowiącego własność rolników na potrzeby modernizacji dróg dojazdowychstanowiących własność Gminy Załuski.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/20/2008 w sprawie powołania komisji do sprawdzenia i  oszacowania stanu nieruchomości zabudowanych stanowiących własnośc Gminy Załuski.  

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/21/2008 w sprawie : określenia kryteriów przyznawania stypedium szkolnego i jego wysokości .

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/22/2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału wydziałów na stanowika pracy w Urzędzie Gminy w Załuskach .

zarzadzenie_0151_22_2008.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Zaluski 0151/23/2008 w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2008 rok

zarzadzenie_nr_0151_23_2008.doc

zalacznik_nr_l_zmiany_w_budzecie_gminy_2008.doc

zalacznik_nr_2_zmiany_w_wydatkach_budzetu_2008_rok.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151 /24/2008 w sprawie: zmian w układzie wykonawczym dochodów i wyadtków budżetu gminy na 2008 rok.

zarzadzenie_nr_0151_24_2008.doc

zalacznik_nr_1_-_urzad_gminy.xls

zalacznik_nr_2_-_urzad_gminy.xls

zalacznik_nr_3_gops.xls

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/25/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Załuskach .

zarzadzenie_0151_25_2008.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/26/2008 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Załuski.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/27/2008 w sprawie zasad i trybu udopstępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Załuskach i jednostkach organizacyjnych.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/29/2008 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego .

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/30/2008 w sprawie zmian

w układzie wykonawczym dochodów i wyadtków budżetu gminy na 2008 rok.

zarzadzenie_0151_30_2008.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/31/2008 w sprawie zmian

w budżecie gminy na 2008 rok .

zarzadzenie_0151_31_2008.doc

zalacznik_nr_1_zmiany_w_budzecie.xls

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/32/2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok .

zarzadzenie__0151_32_2008.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/33/2008 w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 roku.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/34/2008 w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

zarzadzenie__0151_34_2008.doc

zalacznik_1.xls

zalacznik_1a.xls

zalacznik_2.xls

zalacznik_2a.xls

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/35/2008 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

zarzadzenie_0151_35_2008.docx

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/36/2008 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 30.10.2008 .

zarzadzenie_0151_36_2008.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/37/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok .

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/38/2008 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/39/2008 w sprawie : ustalenia dnia 10 listopada 2008 r. jako dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy .

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/40/2008 w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/41/2008 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/42/2008 w sprawie : powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji Stypedialnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.

zarzadzenie_0151_42_2008.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/43/2008 w sprawie : projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

zarzadzenie_0151_43_2008.doc

zalacznik_nr1_do_proj.budzetu.doc

wydatki.xls

zalacznik_nr_6-_dochody.xls

zalacznik_nr_7_-_wydatki.xls

zal._nr_1_do_uchwaly_pozyczkowej.xls

limit_wydatkow_na_wieloletnie_programy.xls

czesc_opisowa.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/44/2008 w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/45/2008 w sprawie : zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

zarzadzenie_0151_45_2008.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/46/2008 w sprawie : określenia kryterium przyznawania stypedium szkolnego i jego wysokości .

zarzadzenie_0151_46_2008.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/47/2008 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/48/2008 w sprawie : powołania Komisji do odbioru robót związanych z " Prace ziemne - modernizacja rowu we wsi Szczytno gm.Załsuki " oraz " Remont placu przy Urzędzie Gminy "

 

Zarządzenie Wójta Gminy  Załuski 0151/49/2008 zmieniające rozporzadzenie w sprawie podziału wydziałów na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Załuskach

zarzadzenie_0151_49_2008.doc

 

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski 0151/50/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-11 11:27:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-07 14:40:51
  • Liczba odsłon: 2423
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599566]

przewiń do góry