ROK 2012

 

OPINIA O PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY ZAŁUSKI INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

doc20121108174552.pdf

doc20121108174645.pdf

doc20121108174726.pdf

 

 

 

OPINIA O MOŻLIWOŚCI SPŁATY KREDYTU NA INWESTYCJĘ REALIZOWANĄ W 2012 ROKU PN. ,, Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu’’

doc20121108174801.pdf

doc20121108174827.pdf

doc20121108174853.pdf

 

 

 

OPINIA O PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY ZAŁUSKI INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

2012-wykonanie.pdf

 

 

ROK 2013

OPINIA O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

str1.jpg

str2.jpg

str.3.jpg

 

OPINIA O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY ZAŁUSKI PROJEKCIE O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2013-2022

s.1.jpg

s.2.jpg

 

 

OPINIA O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU

st1.jpg

st11.jpg

 

OPINIA O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU OKREŚLONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ

strona1.jpg

OPINIA O PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY ZAŁUSKI INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK

2013-wykonanie.pdf

 
 

 

ROK 2014 

 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr Ci.393.2014 z dnia 09.12.2014 r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Załuski projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 

doc03468420150115113341_1.pdf

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej Nr Ci.394.2014 z dnia 09.12.2014 roku w sprawie opinii o przedłużonym przez Wójta Gminy Załuski projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 oraz o możliwości sfinansowania deficytu. 

  doc03468320150115113314_2.pdf

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie Nr Ci.105.2015 z dnia 16 kwietnia 2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Załuski sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok

opinia_rio_16._04._2015.pdf

 

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Załuski za 2014 rok 

 

2014-absolutorium.pdf

 

 

ROK 2015

 

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

ci.47.2015.pdf

 

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej. 

ci.48.2015.pdf

 

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie Nr Ci.105.2015 z dnia 16 kwietnia 2015 w sprawie wydania opinii o przedłużonym przez Wójta Gminy Załuski sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok. 

 

opinia_rio.pdf

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie Nr Ci. 183.2015 z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Załuski z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Załuski.  

opinia_rio_21.05.2015.pdf

 

ROK 2016

 

 

Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Załuski projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu

2016-projekt_budzetu.pdf

Uchwała w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

2016-opinia_w_zakr.planowanej_kwoty_dlugu.pdf

Uchwała o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

2016-mozliwosc_sfin.planowaneego_def..pdf

Uchwała o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej o którą ubiega się Gmina Załuski

2016-mozliwosc_splaty_pozyczki_stacja_uzd.szczytno.pdf

 

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłużonym przez Wójta Gminy Załuski sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok. 

2016-wykonanie.pdf

 

 

ROK 2017

 

 

Uchwała o prawidłowości planowanej kwoty długu

2017-opinia_w_zakresie_planowanej_kwoty_dlugu.pdf

 

Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Załuski projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

2017-opinia_o_projekcie_wpf_na_2017-2027.pdf

 

Uchwała o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu

2017-opinia_o_projekcie_uchwaly_budzetowej_na_2017_oraz_o_mozliwosci_sfinansowania_def..pdf

 

Uchwała w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Gminy Załuski

 

2017-opinia_o_mozliw._spl.kredytu_dlugot._budowa_sali_gimnastycznej_kamienica.pdf

 

ROK 2018  

 

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu

23_zaluski_gmina_2018.pdf

 

 

Uchwała w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Gminy Załuski

opinia-str1.jpg

opinia-str2.jpg

opinia-str3.jpg  

 

OPINIA O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

opinia_za_2017.jpg

opinia_za_20171.jpg

opinia_za_20172.jpg  

 

 

ROK 2019

 

Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

opinia_rio_za_2018.pdf

 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nr Ci.167.2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Załuski z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Załuski

uchwala_nr_ci.167.2019.pdf

 

 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nr Ci.14.2019 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

uchwala_nr_ci.14.2019.pdf

 

 

Uchwała Składu Orzekającego nr Ci.260.2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Załuski informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

uchwala_nr_ci.260.2019.pdf

 

 

ROK 2020

 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nr Ci.60.2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. 

uchwala_skladu_orzekajacego_rio_w_warszawie_nr_ci.60.2020_z_dnia_27_stycznia_2020.pdf

 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nr Ci.61.2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej.

uchwala_skladu_orzekajacego_rio_w_warszawie_nr_ci.61.2020__z_dnia_27_stycznia_2020.pdf

 

OPINIA SO - RIO WARSZAWA NR Ci.82.2020 Z DNIA 14 KWIETNIA 2020 R. W SPRAWIE WYDANIA OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY ZAŁUSKI SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 R.

opinia_sp-_rio_warszawa_nr_ci.82.2020_w_sprawie_wykonania_budzetu_za_2019_r..pdf

OPINIA SO-RIO WARSZAWA NR Ci.201.2020 Z DNIA 31 SIERPNIA 2020 R. WYRAŻAJĄCĄ OPINIĘ O PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY ZAŁUSKI INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

/pliki/ugzaluski/uchwala_nr_ci.201.2020.pdf

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE NR Ci.262.2020 W SPRAWIE WYDANIA OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY ZAŁUSKI PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU.

/pliki/ugzaluski/uchwala_nr_ci.262.2020_r.pdf

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE NR Ci.261.2020 W SPRAWIE WYDANIA OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY ZAŁUSKI PROJEKCIE UCHWAŁY O WIELOLETNEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

/pliki/ugzaluski/uchwala_nr_ci.261.2020_r.pdf

 

ROK 2021

 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nr 3.e./203/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Załuski sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok

ugzaluski/uchwala_so_rio.pdf

OPINIA SO-RIO WARSZAWA NR 3.J./195/2021 Z DNIA 22 STYCZNIA 2021 R. W SPRAWIE WYDANIA OPINII O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU

/pliki/ugzaluski/uchwala_nr_3.j.1952021.pdf

OPINIA SO-RIO WARSZAWA NR 3.I./201/2021 Z DNIA 22 STYCZNIA 2021 R. W SPRAWIE WYDANIA OPINII O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU OKREŚLONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ

/pliki/ugzaluski/uchwala_nr_3.i.2012021.tmp

UCHWAŁA NR 3.1.a/20/2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE Z DNIA 28 MAJA 2021 R. W SPRAWIE WYDANIA OPINII O MOŻLIWOŚCI SPŁATY KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO, O KTÓRY UBIEGA SIĘ RADA GMINY ZAŁUSKI

/pliki/ugzaluski/uchwala_nr_3.1.a202021.pdf

UCHWAŁA NR 3.h./166/2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE Z DNIA 08 GRUDNIA 2021 R. W SPRAWIE WYDANIA OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY ZAŁUSKI PROJEKCIE UCHWAŁY O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

/pliki/ugzaluski/uchwala_nr_3h1662021.pdf

UCHWAŁA NR 3.c./171/2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE Z DNIA 08 GRUDNIA 2021 R. W SPRAWIE WYDANIA OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY ZAŁUSKI PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK ORAZ O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU

/pliki/ugzaluski/uchwala_nr_3c1712021.pdf

 

Rok 2022

 

UCHWAŁA NR 3.I./240/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE Z DNIA 26 STYCZNIA 2022 W SPRAWIE WYDANIA OPINII O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU OKREŚLONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ

/pliki/ugzaluski/uchwala_nr_3.i.240.2022_skladu_orzekajacego_rio_w_warszawie_z_dnia_26.01.2022.pdf

UCHWAŁA NR 3.j./245/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE Z DNIA 26 STYCZNIA 2022  W SPRAWIE WYDANIA OPINII O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU

/pliki/ugzaluski/uchwala_nr_3.j.245.2022_skladu_orzekajacego_rio_w_warszawie_z_dnia_26.01.2022.pdf

UCHWAŁA NR 3.d./69/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2022 WYRAŻAJĄCA OPINIĘ O PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY ZAŁUSKI INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU.

/pliki/ugzaluski/uchwala_3.d.pdf

UCHWAŁA NR 3.c./330/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2022 W SPRAWIE WYDANIA OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY ZAŁUSKI PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK ORAZ O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU

/pliki/ugzaluski/uchwala_3.c.pdf

UCHWAŁA NR 3.h./326/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2022 W SPRAWIE WYDANIA OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY ZAŁUSKI PROJEKCIE UCHWAŁY O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

/pliki/ugzaluski/uchwala_3.h.pdf

 

ROK 2023

 

UCHWAŁA NR 3.j./174/2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE Z DNIA 20 STYCZNIA 2023 R. W SPRAWIE WYDANIA OPINII O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU

/pliki/ugzaluski/uchwala_nr_3_.j_174_2023.pdf

UCHWAŁA NR 3.l./185/2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE Z DNIA 20 STYCZNIA 2023 R.  W SPRAWIE WYDANIA OPINII O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU OKREŚLONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ

/pliki/ugzaluski/uchwala_nr_3.l._185_2023.pdf

UCHWAŁA NR 3.e./22/2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE Z DNIA 3 KWIETNIA 2023 R.  W SPRAWIE WYDANIA OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY ZAŁUSKI SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

/pliki/ugzaluski/uchwala_nr_3.e_22_2023.pdf

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Kozłowska Joanna
  • Data dodania: 2020-10-02 12:51:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-17 15:54:35
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Kozłowska Joanna
  • Data dodania: 2020-11-25 11:15:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-17 15:54:35
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Kozłowska Joanna
  • Data dodania: 2020-11-25 11:19:36
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-17 15:54:35
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Borowska Barbara
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-08 12:21:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Przybylska Katarzyna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-17 15:54:35
 • Liczba odsłon: 2944
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623356]

przewiń do góry