Zarządzenie 0050.1.2022 z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.1.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.2.2022 z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie wykonania budżetu na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.2.2022_str.1.pdf

/pliki/ugzaluski/0050.2.2022.str.2.pdf

/pliki/ugzaluski/zal.1_ug.pdf

/pliki/ugzaluski/zal._od_2_do_10.pdf

/pliki/ugzaluski/zalaczniki_od_11_do_17.pdf

 

Zarządzenie 0050.3.2022 z dnia 26 stycznia 2022 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.3.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.4.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie zatrudnionych                   w szkołach prowadzonych przez gminę Załuski .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.4.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.5.2022 z dnia 31.01.2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Załuski na rok szkolny 2022/2023 .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.5.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.6.2022 z dnia 14.02.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych :

" Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.6.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.7.2022 z dnia 17.02.2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok. 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.7.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.8.2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.8.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.9.2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie podziału Wydziałów na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.9.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.10.2022 z dnia 9 .03.2022 r, w sprawie : ogłoszenia przeznaczenia do oddania w użyczenie ( Załuski ).

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.10.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.11.2022 z dnia 10.03.2022 w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.11.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.12.2022 z dnia 14.03.2022 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.12.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.13.2022 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2021     / art. 265 pkt 2ufp/.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.13.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.14.2022 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie ; ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie (Załuski )

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.14.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.15.2022 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.15.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.16.2022 z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2021 rok do odliczenia podatku VAT za 2021 rok , a także określenie prewspółczynnika VAT na rok 2022 dla Urzędu Gminy Załuski . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.16.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.17.2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.17.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.18.2022 z dnia 14 .04.2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.18.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.19.2022 z dnia 15.04.2022 roku w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa Funduszu Pomocy .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.19.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.20.2022 z dnia 15 kwietnia  2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.20.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.21.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. wyceny nieruchomości nabytych przez Gminę Załuski z mocy prawa .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.21.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.22.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku zmieniające zarządzenie Nr 0050.19.2022 z dnia 15.04.2022 roku w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy .

/pliki/ugzaluski/0050.22.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.23.2022 z dnia 5 maja 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr 0050.22.2022 z dnia 28.04.2022 roku w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.23.2022_000157.pdf

 

Zarządzenie 0050.24.2022 z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/0050.24.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.25.2022 z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Sadówcu .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.25.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.26.2022 z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.26.2022_000152.pdf

 

Zarządzenie 0050.27.2022 z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Załuski .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.27.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.28.2022 z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych z terenu Gminy Załuski przeznaczonych do najmu .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.28.2022_000158.pdf

 

Zarządzenie 0050.29.2022 z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.29.2022_000168.pdf

 

Zarządzenie 0050.30.2022  z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.30.2022_000169.pdf

 

Zarządzenie 0050.31.2022 z dnia 30 maja 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 0050.23.2022 z dnia 05.05.2022 roku , w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.31.2022_000195.pdf

 

Zarządzenie 0050.33.2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.ks.Jana Twardowskiego w Kamienicy .

/pliki/ugzaluski/ogloszenie_o_konkursie_na_dyrektora_szkoly_podstawowej_w_kamienicy.pdf

 

Zarządzenie 0050.34.2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie .

/pliki/ugzaluski/ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły podstawowej w kroczewie_20220602161019.pdf

 

Zarządzenie 0050.35.2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. St.Reymonta w Stróżewie .

/pliki/ugzaluski/ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły podstawowej w strózewie_20220602161041

 

Zarządzenie 0050.36.2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.36.2022_000202.pdf

 

Zarządzenie 0050.37.2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Załuski .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.37.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.38.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 0050.31.2022 z dnia 30.05.2022 roku w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.38.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.39.2022 z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.39.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.40.2022 z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny ( aport ) do spółki SIM Północne Mazowsze .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.40.2022_000210.pdf

 

Zarządzenie 0050.41.2022 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.41.2022_000214.pdf

 

Zarządzenie 0050.42.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków i przyznania  stypendium motywacyjnego oraz przyjęcia regulaminu działania komisji .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.42.2022_000218.pdf

 

Zarządzenie 0050.43.2022 z dnia 5 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.43.2022_000217.pdf

 

Zarządzenie 0050.44.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.44.2022_000220.pdf

 

Zarządzenie 0050.45.2022  z dnia 8 sierpnia 2022 roku dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad ( polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn: " Cyfrowa gmina " , współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.45.2022_000287.pdf

 

Zarządzenie 0050.46.2022 z dnia 8 z dnia 8 sierpnia 2022 roku dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad ( polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn: " Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski " etap 3 " ,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.46.2022_000288.pdf

 

Zarządzenie 0050.47.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.47.2022_000246.pdf

 

Zarządzenie 0050.48.2022  z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2022 r.

/pliki/ugzaluski/cz.1_do_0050.48.pdf

/pliki/ugzaluski/cz.2.pdf

 

Zarządzenie 0050.49.2022 z dnia 16 września 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.49.2022_000263.pdf

 

Zarządzenie 0050.50.2022 z dnia 16 września 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.50.2022_000264.pdf

 

Zarządzenie 0050.51.2022 z dnia 16 września 2022 roku w sprawie podziału Wydziałów na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Załuskach . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.51.2022_000265.pdf

 

Zarządzenie 0050.52.2022 z dnia 29 września 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 0050.38.2022 z dnia 30.06.2022 roku , w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.52.2022_000286.pdf

 

Zarządzenie 0050.53.2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.53.2022_000285.pdf

 

Zarządzenie 0050.54.2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.54.2022_000290.pdf

 

Zarządzenie 0050.55.2022 z dnia 5 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia o naborze do Młodzieżowej Rady Gminy Załuski , określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata , wzoru oświadczenia kandydata , wzoru zgody rodzica oraz wzoru listy osób popierających kandydata .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.55.2022_000284.pdf

 

Zarządzenie 0050.56.2022 z dnia 5 października 2022 roku w sprawie powołania komisji do weryfikacji formalnej zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Załuski .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.56.2022_000289.pdf

 

Zarządzenie 0050.57.2022 z dnia 10 października 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.57.2022_000296.pdf

 

Zarządzenie 0050.58.2022 z dnia 12 października 2022 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Załuski z dnia 13 lipca 2021 r.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.58.2022_000295.pdf

 

Zarządzenie 0050.59.2022 z dnia 20 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego do Młodzieżowej Rady Gminy Załuski .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.59.2022_000306.pdf

 

Zarządzenie 0050.60.2022 z dnia 21 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.60.2022_000318.pdf

 

Zarządzenie 0050.61.2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.61.2022_000333.pdf

 

Zarządzenie 0050.62.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.62.2022_000340.pdf

 

Zarządzenie 0050.63.2022 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.63.2022_000342.pdf

 

Zarządzenie 0050.64.2022 z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.64.2022_000355.pdf

 

Zarządzenie 0050.65.2022 z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.65.22_000369.pdf

 

Zarządzenie 0050.66.2022 z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.66.2022_000375.pdf

 

Zarządzenie 0050.67.2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.67.2022_000404.pdf

 

Zarządzenie 0050.68.2022. z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach

  /pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.68.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.69.2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie podziału Wydziałów na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.69.2022_000395.pdf

 

Zarządzenie 0050.70.2022  z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kamienica Wygoda do gminnego zasobu nieruchomości .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.70.2022_000397.pdf

 

Zarządzenie 0050.71.2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Sadówcu .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.71.2022_000396.pdf

 

Zarządzenie 0050.72.2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 0050.38.2022 z dnia 29.09.2022 roku , w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.72.2022_000405.pdf

 

Zarządzenie 0050.73.2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.73.2022_wojta_gminy_zaluski_z_dnia_21.12.2022.pdf

/pliki/ugzaluski/zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia0050.73.2022_roczny_program_wspolpracy_gminy_zaluski_na_2023_.pdf

/pliki/ugzaluski/formularz_konsultacji_zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_0050.73.2022.pdf

 

Zarządzenie 0050.74.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.74.2022_000414.pdf

 

Zarządzenie 0050.75.2022 z dnia 30.12.2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.75.2022_000432.pdf

 

Zarządzenie 0050.76.2022 z dnia 30.12.2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 0050.72.2022 z dnia 15.12.2022 roku , w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.76.2022_000429.pdf

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-03 13:18:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-05 11:02:43
  • Liczba odsłon: 3718
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599373]

przewiń do góry