ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAŁUSKI 2011
 
 
     Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151/1/2011 z dnia 3 stycznia w sprawie wykonywania budżetu na rok 2011
     zarzadzenie_0151_1_2011_1.jpg
     zarzadzenie_0151_1_2011_2.jpg
      informacja_o_ostatecznych-kwotach_1.pdf
     informacja_o_ostatecznych_kwotach_2.pdf
     ug_informacja_o-ostaecznych_kwotach_1.pdf
     ug_informacja_o-ostatecznych_kwotach_2.pdf
     zal_2_zso_kroczewo.pdf
     zal_3_zso_szczytno.pdf
     zal_4_przedszkole.pdf
     zal_5_gops.pdf
     zal_6_ug.pdf
     zal_6_ug_2.pdf
     zal_6_ug_3.pdf
     zal_6_ug_4.pdf
     zal_6_ug_5.pdf
     zal_6_ug_6.pdf
     zal_6_ug_7.pdf
     zal_7_zso_kroczewo.pdf
     zal_7_zso_kroczewo_2.pdf
     zal_8_zso_szczytno_1.pdf
     zal_8_zso_szczytno_2.pdf
     zal_9_sp_kamienica.pdf
     zal_10_sp_karolinowo.pdf
     zal_11_sp_strozewo.pdf
     zal_12_przedszkole.pdf
     zal_13_gops_1.pdf
     zal_13_gops_2.pdf
     zal_14_dochody.pdf
     zal_15_wydatki_1.pdf
     zal_15_2_wydatki.pdf
     zal_16_dochody_750_852.pdf
 
     Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151/2/2011z dnia 25 stycznia w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011r.
     zarzadzenie_0151_2_2011.jpg
    151_2_2011_str2.jpg
 
    Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151/3/2011 z dnia 4 lutego w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok.
     zarzadzenie_0151_3_2011.jpg
     zarzadzenie_0151_3_2011_2.jpg
 
     Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151/4/2011 z dnia 11 lutego w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 r.
      zarzadzenie_0151_4_2011.jpg
      0151_4_zal_1_str_1.jpg
      0151_4_zal_1_str_2.jpg
  
     Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151/5/2011 z dnia 25 lutego w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 r.
        0151_5_2011.jpg
        zal_1_zmiany_w_wydatkach__1.pdf
        zal_1_2_zmiany_w_wydatkach.pdf
 
       Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.6.2011 z dnia 15 marca w sprawie określenia cen i opłat za                      
       korzystanie        z       obiektów  sportowych.
        zarzadzenie_0050_6_2011_1.jpg
       0050_6_2011_2.jpg
       zalacznik_1_0050_6_2011.jpg
 
       Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.7.2011 z dnia 23 marca w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku 
       zysków i strat  Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach za 2010 rok.
      0050_7_2011.jpg
      bilans.jpg
       rachunek_zyskow_i_strat.jpg
 
      Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.8.2011  z dnia 23 marca w sprawie przekazania sprawozdania z
     wykonania budżetu Gminy , sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok
      2010 .
      0050_8_2011.jpg
       zalacznik_nr1_spr_z_wykonania_budzetu.doc
      zestawienie_wykonanie_dochodow.xls
      wydatki_1.jpg
      wydatki_2.jpg
       wydatki_str_3.jpg
      bilans_1.jpg
      bilans_str2.jpg
      zalacznik_3_0050_8_2011.jpg
      zalacznik_3_str2.jpg
      zalacznik_3_str_3.jpg
      zalacznik_nr_4_str_1.jpg
      zalacznik_nr_4_str_2.jpg
      zal.1_inf__o_mieniu__komunalnym.doc
       zalacznik_2.jpg
       zalacznik_3.jpg
      zalacznik_4_gops.jpg
      zalacznik_5_gbp.jpg
       zalacznik_6.jpg
      zalacznik_7_str_1.jpg
      zalacznik_7_str_2.jpg
      zalacznik_8.jpg
      zalacznik_9.jpg
 
      Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.9.2011 z dnia 5 kwietnia w sprawie zmian uchwały budżetowej  na 2011
      rok.
      0050_9_2011_str1.jpg
      0050_9_2011_zalacznik1_str1.jpg
      0050_9_2011_zalacznik_1_str2.jpg
      0050_9_2011_zalacznik_1a_str_1.jpg
      0050_9_2011_zalacznik_1a_str_2.jpg
 
      Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.10.2011 z dnia 12 kwietnia w sprawie powołania Gminnego Zespołu
      Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie.
      0050_10_2011_str_1.jpg
      0050_10_2011_str_2.jpg
 
      Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.11.2011 z dnia 12 kwietnia w sprawie zmian w Regulaminie
      Organizacyjnym Urzędu Gminy w Załuskach .
      0050_11_2011_str_1.jpg
      0050_11_2011_str_2.jpg
 
      Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.12.2011  z dnia 10 maja w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011
      rok.
      0050_12_2011_1.jpg
       0050_12_2011_zalacznik1.jpg
      0050_12_2011_zalacznik2_1.jpg
      0050_12_2011_zalacznik2_2.jpg
 
      Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.13.2011 z dnia 17 maja  w sprawie : określenia kryteriów przyznawania
      stypedium szkolnego i jego wysokości .
      0050_13_2011.jpg
 
       Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.14.2011 z dnia 17 maja w sprawie : przeprowadzenia konkursu na
      stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie.
        0050_14_2011_1.jpg
        0050_14_2011_2.jpg
        0050_14_2011_3.jpg
 
      Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.15.2011 z dnia 18 maja w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011
      rok.
       zarzadzenie_0050_15_2011_1.jpg
        zalacznik_1_0050_15_2011_1.jpg
       zarzadzenie_0050_15_2011_2.jpg
 
     Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.16.2011 z dnia 25 maja w sprawie zmian uchwały budżetowej na 20011
     rok.
     zarzadzenie_0050_16_2011.jpg
     zalacznik_nr_1_0050_16_2011.jpg
     0050_16_2011_zalacznik1a.jpg
      0050_16_2011_zalacznik_2.jpg
      0050_16_2011_zalacznik_2a.jpg
     0050_16_2011_zalacznik_2a_2.jpg
 
     Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.17.2011 z dnia 10 czerwca w sprawie zmian uchwały budżetowej na
     2011 rok.
     0050_17_2011_1.jpg
     0050_17_2011_2.jpg
 
     Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.18.2011 z dnia 29 czerwca w sprawie skontrum w Gminnej Bibliotece
     Publicznej w Załuskach.
      0050_18_2011_1.jpg
      0050_18_2011_2.jpg
 
      Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.19.2011 z dnia 30 czerwca w sprawie określenia terminów składania
      wniosków na wyprawkę szkolną w 2011 roku.
       zarzadzenie0050_19_2011.jpg
 
     Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.20.2011 z dnia 12 lipca w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011
     rok.
     zarzadzenie_0050_20_2011_1.jpg
     zalacznik_1_0050_20_2011.jpg
     zalacznik_0050_20_2011_2.jpg
 
     Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.21.2011 z dnia 20 lipca w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011
     rok.
     zarzadzenie_0050_21_2011_1.jpg
     zalacznik_1.jpg
     zalacznik_1a_1.jpg
     zalacznik_2_1.jpg
     zalacznik2a.jpg
     zalacznik_2a_2.jpg  
 
    Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.22.2011 z dnia 9 sierpnia w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zespołu
    Interdyscyplinarnego w Załuskach
    zarzadzenie_0050_22_2011.jpg
    regulamin_1.jpg
     regulamin_str2.jpg
    regulamin_str3.jpg
     regulamin_str4.jpg
     regulamin_str5.jpg
    regulamin_str6.jpg
    zalacznik_1_do_regulaminu_zi_dspp.jpg
    zalacznik_2_do_regulaminu_zi.jpg
    zalacznik_3_do_regulaminu_zi.jpg
    zalacznik_4-do_regulaminu_zi.jpg
     zalacznik_4_str2_do_regulaminu_zespolu_interdyscyplinarnego.jpg
 
    Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.23.2011 z dnia 16 sierpnia w sprawie przedstawienia informacji o
    przebiegu wykonania  budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
   informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2011 r.
    0050_23_2011.jpg
    zalacznik_1_0050_23_2011.doc
    zalacznik_2_1_0050_23.jpg
    zalacznik_2_2_0050_23.jpg
    zalacznik_2_3_0050_23.jpg
    zalacznik_2_4_0050_23.jpg
    wykonanie_dochodow_zestawienie1.xls
 
    Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.24.2011 z dnia 29 sierpnia w sprawie zmian uchwały budżetowej na
    2011 rok.
    zarzadzenie_0050_24_2011.jpg
    zal_1_1_zmiany_w_dochodach.pdf
    zal_1_2_zmiany_w_dochodach.pdf
    zal_1a_1_dochody.pdf
    zal_1a_2-dochody.pdf
    zal_2_1_zmiany_w_wydatkach.pdf
    zal_2_2_zmiany_w_wydatkach.pdf
    zal_2_3_zmiany_w_wydatkach.pdf
     zal_2a_1_wydatki.pdf
    zal_2a_2_wydatki.pdf
 
    Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.25.2011 z dnia 19 września w sprawie powołania obwodowych komisji
    wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9
    października 2011 roku.
     0050_25_2011_1.jpg
    zarzadzeni_0050_25_2011_2.jpg
 
     Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.26.2011 z dnia 5 października w sprawie zmian uchwały budżetowej
     na 2011 rok.
     0050_26_2011.jpg
     zalacznik_1_0050_26_2011.jpg
     zalacznik_1a_0050_26_2011.jpg
     zalacznik_1a_2_0050_26_2011.jpg
     zalacznik_2_0050_26_2011.jpg
     zalacznik_2_2_0050_26_2011.jpg
     zalacznik_2_2a_0050_26_2011.jpg
     zalacznik_2_2a_2_0050_26_2011.jpg
 
     Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.27.2011 z dnia 18 października w sprawie zmian uchwały budżetowej
     na 2011 rok.
     0050_27_2011_1.jpg
     0050_27_2011_zal_1.jpg
      0050_27_2011_zal_1_str2.jpg
     0050_27_2011_zal_1_str3.jpg
     0050_27_2011_zal_1_str4.jpg
 
     Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.28.2011z dnia 18 października w sprawie zmiany w składzie osobowym
     komisji do wyceny i likwidacji środków trwałych i wyposażenia
     zarzadzenie_0050_28_2011.jpg
 
     Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.29.2011 z dnia 10 listopada w sprawie zmian uchwały budżetowej na
     2011 rok.
     0050_29_2011.jpg
     zalacznik_1_0050_29_2011.jpg
     zalacznik_2_0050_29_2011.jpg
     zal_2_0050_29_2011_2.jpg
 
     Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.30.2011 z dnia 14 listopada w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy
     Finansowej
     0050_30_2011.jpg
     zal_1_projekt.jpg
     0050_30_2011_1.jpg
     0050_30_2011_2.jpg
      0050_30_2011_3.jpg
     0050_30_2011_4.jpg
     0050_30_2011_5.jpg
     zal_2_0050_30_2011_1.jpg
     zal_2_0050_30_2011_2.jpg
     zal_2_0050_30_2011_3.jpg
     zal_2_0050_30_2011_4.jpg
     zal_2_0050_30_2011_5.jpg
     zal_2_0050_30_2011_6.jpg
     zal_2_0050_30_2011_7.jpg
     zal_2_0050_30_2011_8.jpg
     zal_2_0050_30_2011_9.jpg
 
     Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.31.2011 z dnia 14 listopada w sprawie projektu budżetowego na 2012
     rok.
      0050_31_2011.jpg
       zal_1_0050_31_2011_1.jpg
       zal_1_0050_31_2011_2.jpg
       zal_1_0050_31_2011_3.jpg
       dochody_2012_1.jpg
       dochody_2012_2.jpg
        dochody_2012_3.jpg
       dochody_2012_4.jpg
       dochody_2012_5.jpg
       dochody_2012_6.jpg
       dochody_2012_7.jpg
       wydatki_1_2012.pdf
       wydatki_2_2012.pdf
       wydatki_3_2012.pdf
       wydatki_4_2012.pdf
       wydatki_5_2012.pdf
       wydatki_6_2012.pdf
        wydatki_7_2012.pdf
       wydatki_8_2012.pdf
       wydatki_9_2012.pdf
       wydatki_10_2012.pdf
       wydatki_11_2012.pdf
        wydatki_12_2012.pdf
       zalacznik_3_zadania_inwestycyjne.pdf
       zalacznik_3_2_2012.pdf
       zalacznik_4_2012.pdf
        zalacznik_5_2012.pdf
       zalacznik_6_2012.pdf
       zalacznik_7_2012.pdf
       zalacznik_8_2012.pdf
       zalacznik_9_dotacje_podmiotowe.pdf
       zalacznik_10_dotacje_z_budzetu.pdf
       czesc_opisowa_1.pdf
       czesc_opisowa_2.pdf
       czesc_opisowa_3.pdf
       czesc_opisowa_4.pdf
       czesc_opisowa_5.pdf
       czesc_opisowa_6.pdf
       czesc_opisowa_7.pdf
       czesc_opisowa_8.pdf
       czesc_opisowa_9.pdf
       czesc_opisowa_10.pdf
       czesc_opisowa_11.pdf
       czesc_opisowa_12.pdf
       czesc_opisowa_13.pdf
       czesc_opisowa_14.pdf
       czesc_opisowa_15.pdf
       czesc_opisowa_16.pdf
 
    Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.32.2011 z dnia 7 grudnia w sprawie określenia kryteriów przyznawania
    stypedium i zasiłku szkolnego i jego wysokości.
    zarzadzenie_0050_32_2011.pdf
 
    Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.33.2011 z dnia 7 grudnia w sprawie zmian uchwały budżetowej na
    2011 rok.
    zarzadzenie_0050_33_2011.pdf
    0050_33_2011_1.pdf
    0050_33-2011_2.pdf
    0050_33_2011_2_2.pdf
    0050_33_2011_2_3.pdf
    0050_33_2011_2_4.pdf
    0050_33_2011_2a.pdf
    0050_33_2011_2a_2.pdf
 
     Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.34.2011 z dnia 15 grudnia w sprawie zmian uchwały budżetowej na
     2011 rok.
     0050_34_2011.pdf
     0050_34_2011_zal_1_1.pdf
     0050_34_2011_zal_1_2.pdf
     0050_34_2011_zal_1a_1.pdf
     0050_34_2011_zal_1a_2.pdf
     0050_34_2011_zal_2_1.pdf
     0050_34_2011_zal_2_2.pdf
     0050_34_2011_zal_2_3.pdf
     0050_34_2011_zal_2_4.pdf
     0050_34_2011_zal_2_5.pdf
     0050_34_2011_zal_2a_1.pdf
     0050_34_2011_2a_2.pdf
 
     Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.35.2011 z dnia 30 grudnia w sprawie podziału Wydziałów na
     stanowiska pracy w  Urzędzie Gminy w Załuskach .
     zarzadzenie_nr_0050.35.2011.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-04 14:48:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 12:06:30
  • Liczba odsłon: 4069
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623206]

przewiń do góry