image0195.pdf image0194.pdf image0193.pdf image0192.pdf image0169.tif image0168.tif image0167.tif ROK 2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski:

obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_w_sprawie_wydania_decyzji_o_ustaleniu_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.pdf

 

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji celu publicznego. Dotyczy nr działki 47 Zdunowo:

 

obwieszczenie_2013_06_14.pdf

Informacja dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gminy Załuski ( przeprowadzenie hydraulicznej próby specjalnej

gazociag_wysokiego_cisnienia_image0022.pdf

Informacja o rozpoczęciu próby hydraulicznej szczelności i wytrzymałości Zespołu Zaporowo-Upustowego - Wrońska

  wykonywanie_proby_w_obrebie_Wronska.tif

obwieszczenie - zawiadomienie  o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego dla terenu działki nr 47 w Zdunowie - budowa chodnika.

zawiadomienie_-_obwieszczenie.docx  

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_o_ustaleniu_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_-_budowa_chodnika_w_zdunowie.docx


droga-naborowiec-stare-olszyny.pdf

  ROK 2014   

Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

strozewo_image0104.tif

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi Naborówiec - Stare Olszyny

droga_naborowiec_-_stare_olszyny.docx

Decyzja

decyzja_-_droga_naborowiec_-_stare_olszyny.tif

Pisma o uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenu działki nr ew. 198/11 w obrębie Stróżewo.

image0121.tif _ image0122.tif _ image0123.tif _ image0124.tif

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dokumentów przed wydaniem decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego  ( działka nr 198/11 w obrębie Stróżewo).

dokument.docx

ROK 2015

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej kablowej w obrębie Przyborowice Dolne, gmina Załuski.

energa_jpg.tif

Pisma o uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn w obrębie Przyborowice Dolne ( dz. nr ew. 43 i 59).

image0153.tif  _ image0154.tif  _ image0155.tif _ image0156.tif _ image0157.tif

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dokumentów przed wydaniem decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego ( dz.nr ew. 43 i 59 - Przyborowice Dolne).

image0163.tif

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej wraz ze złączami kablowymi w obrębie Złotopolice, gmina Załuski.

image0164.tif

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego ( dz.nr ew. 43 i 59 - Przyborowice Dolne).

image0165.tif

Pisma o uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn wraz ze złączami kablowymi oraz kablowo-pomiarowymi w obrębie Złotopolice ( dz. nr ew. 148, 314, 134/3, 134/4 i 134/6).

image0166.tif _ image0167.tif _ mage0168.tif _ image0169.tif

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zespołu kontenerów w ramach budowy regionalnej sieci szerokopasmowej - "INTERNET DLA MAZAWSZA" działka nr ew. 163/6 w obrębie Kamienica, gmina Załuski.

image0171.tif

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej wraz ze złączami kablowymi w obrębie Złotopolice, gmina Załuski.

  image0175.tif

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrznej SN, kablowej SN, stacji transformatorowej i ... w obrębie Wrońska, gmina Załuski.

image0177.tif

Pisma o uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zespołu kontenerów teletechnicznych  w ramach budowy regionalnej sieci szerokopasmowej w obrębie Kamienica, gm. Załuski (dz. nr ew.163/6).

image0179.tif _ image0182.tif _ image0181.tif _ image0183.tif _ image0180.tif

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego ( dz.nr ew. 148, 314, 134/3,134/4, 134/6 Złotopolice).

image0190.pdf

Pisma o ponowne  uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zespołu kontenerów teletechnicznych  w ramach budowy regionalnej sieci szerokopasmowej w obrębie Kamienica, gm. Załuski (dz. nr  ew.163/6).

image0191.pdf _ image0192.pdf _ image0193.pdf _ image0194.pdf _ image0195.pdf

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zespołu kontenerów teletechnicznych  w ramach budowy regionalnej sieci szerokopasmowej w obrębie Kamienica, gm. Załuski (dz. nr ew.163/6). 

woj._maz.pdf

  Obwieszczenie o  zakończeniu zbierania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    - budowa linii napowietrznej SN, kablowej SN, stacji transformatorowej i ... w obrębie Wrońska, gmina Załuski.

lil.pdf

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu działki nr ew. 48/26 - Zdunowo.

image0206.pdf

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu działki nr ew. 8, 55, 109/1 i 116/1  - Stróżewo.

image0207.pdf

Pisma o  uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji   w obrębie Zdunowo, gm. Załuski (dz. nr   ew.48/26).

image0209.pdf image0210.pdf image0211.pdf

Uzgodnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego

uzgodnienie___zdunowo_-rozbudowa_linii_elektr..pdf

Pisma o  uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji   w obrębie Kamienica, gm. Załuski (dz. nr  ew.163/6).

image0212.pdf image0213.pdf image0214.pdf image0215.pdf image0216.pdf image0217.pdf

Uzgodnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego

uzgodnienie__kamienica_____-_budowa_sali_gimn..pdf

Pisma o  uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji   w obrębie Stróżewo, gm. Załuski (dz. nr   ew.198/11).

image0221.pdf image0222.pdf image0223.pdf

Uzgodnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego

uzgodnienie__strozewo_-_budowa_sali_gimn..pdf

Pisma o  uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji   w obrębie Stróżewo, gm. Załuski (dz. nr   ew. 8, 55, 109/1 i 116/1).

image0224.pdf image0225.pdf image0226.pdf image0227.pdf

Uzgodnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego

uzgodnienie_strozewo_-_linia_elektr..pdf

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów do wydania   decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji     w obrębie Stróżewo, gm. Załuski (dz. nr   ew. 8, 55, 109/1 i 116/1).

image0232_strozewo_-_linia_elektroenerg..pdf

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów do wydania   decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji  w obrębie Stróżewo, gm. Załuski (dz. nr   ew.198/11).

image0233_-_strozewo_sala.pdf    

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów do wydania   decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji  w obrębie Kamienica, gm. Załuski (dz. nr    ew.163/6).

image0235_kamienica_sala.pdf

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów do wydania   decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji  w obrębie Zdunowo, gm. Załuski (dz. nr   ew.48/26).

zdunowo.pdf

Pisma o uzgodnienie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrznej SN, kablowej SN, stacji transformatorowej i ... w obrębie Wrońska, gmina Załuski.

image0236.pdf _ image0237.pdf _ image0238.pdf _ image0239.pdf _ image0240.pdf _ image0241.pdf

Wszczęcie  postępowania  administracyjnego  w  sprawie   wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4kV   z przyłączami oraz budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej 15 i 0,4kV wraz z budową słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na  dz.  nr ew. 19, 24, 63, 70, 76, 77, 78 i 79/4 w m. Olszyny Nowe, gmina Załuski. 

nowe_olszyny_linia_elektroenergetyczna.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( Kamienica - budowa sali gimnastycznej).

kamienica-_sala_gimnastyczna.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( Stróżewo - budowa sali gimnastycznej).

strozewo_-_sala_gimnastyczna.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( Stróżewo - budowa linii elektroenergetycznej).

strozewo_-_linia_elektroenergetyczna.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( Zdunowo - przebudowa i rozbudowa linii elektroenergetycznej).

zdunowo_-_linia_elektroenergetyczna.pdf

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    - budowa linii napowietrznej SN, kablowej SN, stacji transformatorowej i ... w obrębie Wrońska, gmina Załuski.

image0249.pdf

Pisma o    uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  ( dz.  nr ew. 19, 24, 63, 70, 76, 77, 78  i 79/4         w m. Olszyny Nowe, gmina Załuski).

image0253.pdf _ image0254.pdf _ image0255.pdf _ image0256.pdf _ image0257.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Wrońska 

image0258.pdf

Rok 2016

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  ( dz.  nr ew. 19, 24, 63, 70, 76, 77, 78   i  79/4   w m. Nowe Olszyny, gmina Załuski).

image0259.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Nowe Olszyny

image0260.pdf

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu działki 91  - Smulska, gm. Załuski

image0263.pdf .

Pisma o    uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji - budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63PE o ciśnieniu poniżej 0,5 MPa    w obrębie Smulska, gm. Załuski (dz. nr   ew. 91).

image0265.pdf _ image0266.pdf _ image0267.pdf _ image0268.pdf

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu działki nr ew. 163/6 w obrębie Wrońska, gm. Załuski

image0272.pdf

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    - budowa gazociągu  ś/c DN 63PE o ciśnieniu poniżej 0,5MPa na terenie działki nr ew. 91 w obrębie Smulska. 

image0278.pdf

Pisma o        uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa stacji uzdatniania wody"Szczytno" na terenie dz. nr  ew. 163/6 w obrębie Wrońska, gm. Załuski.

image0279.pdf _ image0280.pdf _ image0281.pdf _ image0282.pdf _ image0283.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego -  budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63PE o ciśnieniu poniżej 0,5 MPa   w obrębie Smulska, gm. Załuski (dz. nr     ew. 91).

image0288.pdf

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu działek w obrębie Gostolin, gm. Załuski.

image0289.pdf

 Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego o uzgodnieniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla terenu działki nr ew. 163/6 w obrębie Wrońska.

uzgodnienie_marszalka_woj._maz..pdf

  Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    - rozbudowa stacji uzdatniania wody"Szczytno" na terenie dz. nr  ew. 163/6 w obrębie Wrońska, gm. Załuski.

zawiadomienie_image0297.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa stacji uzdatniania wody"Szczytno" na terenie dz. nr  ew. 163/6 w obrębie Wrońska, gm. Załuski.  

obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_celu_publicznego_image0298.pdf

Pisma o   uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji w m. Gostolin, gm. Załuski

uzgodnienie_nr_1_image0304.pdf uzgodnienie_nr_2_image0305.pdf uzgodnienie_nr_3_image0307.pdf uzgodnienie_nr_4.pdf uzgodnienie_nr_5_image0309.pdf

Sprostowanie nr ew.działki do pism   uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji w m. Gostolin, gm. Załuski.

pismo_gostolin_image0310.pdf

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Gostolin, gm. Załuski.

gostolin_image0313.pdf

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej  w m. Postróże, gm. Naruszewo.

obwieszczenie_starosty_plonskiego_dz. _nr_208..._str._1_image0317.pdf

str._2.pdf strona_3.pdf

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej  w m. Postróże, gm. Naruszewo.

obwieszczenie_starosty_plonskiego.pdf 2_strona.pdf 3_strona.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Gostolin, gm. Załuski.

obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_celu_publicznego_-_gostolin.pdf

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu działki nr 14/9 w obrębie Złotopolice, gm. Załuski.

cel_publiczny_zlotopolice.pdf

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu działek w obrębie Kamienica, gm. Załuski.

obwieszczenie_inwestycji_celu_publicznego_kamienica.pdf

Pisma o     uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji w m. Kamienica, gm. Załuski

image0347.pdf _ image0348.pdf _ image0349.pdf _ image0350.pdf

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów, wymaganych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla terenu działki nr 14/9 w obrębie Złotopolice, gm. Załuski.

zlotopolice_-_droga_publiczna.pdf

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów, wymaganych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dla terenu działek położonych w obrębie Kamienica, gm. Załuski.

obwieszczenie_kamienica_image0364.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Złotopolice, gm. Załuski.

image0365.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Kamienica, gm. Załuski.

obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_celu_publicznego.pdf

Złotopolice dot. decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

pismo_do_sko.pdfogloszenie_o_wydaniu_postanowienia.pdfpostanowienie_o_sprostowaniu_omylki.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Frączak Urszula
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-28 14:29:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Frączak Urszula
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-07 10:43:28
  • Liczba odsłon: 5832
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599264]

przewiń do góry