Termin załatwienia sprawy


Organizator imprezy, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest zobowiązany do powiadomienia Wójta Gminy o planowanym przeprowadzeniu imprezy.

Ewentualna decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia, bezpieczeństwa uczestników imprezy lub środowiska naturalnego i mienia publicznego, Wójt Gminy może wydać decyzję administracyjną o niedopuszczeniu imprezy lub przerwania jej w trakcie trwania.


Organizację imprez niemasowych, artystycznych i rozrywkowych reguluje ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zawiadomienie winno zawierać dane o imprezie, a w szczególności:

a) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę, telefon i adres do korespondencji,

b) rodzaj i charakter imprezy,

c) miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia i planowany czas trwania imprezy,

d) przewidywaną liczbę uczestników,

e) określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników,

f) uzgodnienia ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo w mieście (m.in. policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe)


Formularz zawiadomienia o imprezie niemasowej do pobrania:

zawiadomienie_o_imprezie_niemasowej.pdf

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Szulborska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-08 15:03:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Szulborska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-08 15:10:06
  • Liczba odsłon: 1966
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599506]

przewiń do góry