Zobacz podgałęzie

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

      Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termiczny spalania tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze ( 180-500 o  C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

           Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny maja znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowymi obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii. 

         Spalanie w piecach domowych śmieci powoduje osadzanie się sadzy w przewodach kominowych co przyczynia się do pogorszenia stanu technicznego urządzeń i przewodów kominowych. Nadmiar sadzy możne powodować  zapalenie się przewodu kominowego , a w efekcie przyczynić się do pożaru domu.

CZYM GROZI SPALANIE ODPADÓW:

 • pyły z metalami ciężkimi powodują zagrożenie białaczką,
 • tlenki azotu podrażniają i uszkadzają płuca,
 • dwutlenek siarki powoduje trudności w oddychaniu,
 • dioksyny i furany powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz maja działanie alergiczne.

CO WOLNO SPALAĆ:
 • odpady z rolnictwa i gospodarki leśnej,
 • opakowania : opakowania z papieru i tektury oraz opakowania z drewna,
 • odpady z przetwórstwa drewna: odpady kory i korka, trociny i wióry, ścinki, drewno niezawierające substancji niebezpiecznych z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinków pochodzących z obróbki płyt wiórowych,
 • odpady budowlane\; drewno z budów i remontów,
 • odpady z sortowania odpadów: papier i tektura, niezanieczyszczone drewno,
 • odpady z targowisk: kartony.
CZEGO NIE WOLNO SPALAĆ b
 • butelek PET,
 • opon,
 • wyrobów z gumy,
 • opakowań typu TETRAPAK,
 • resztek farb,
 • rozpuszczalników,
 • granulatu z gumy,
 • przepracowanych olejów,
 • starych mebli, 
 • odzieży,
 • papieru z kolorowych magazynów, zanieczyszczonych tłuszczami, farbami,
 • drewnianych ram okiennych,
 • podkładów kolejowych, nasączonych impregnatami,
 • malowanych kawałków drewna.
PAMIĘTAJ:

W przypadku ujawnienia podczas kontroli, termicznego przekształcania ( spalania ) odpadów, właściciel posesji lub osoba, która dopuszcza sie takiego czynu na podstawie art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku- o odpadach podlega karze aresztu albo grzywny w wysokości do 500 zł. Jeśli natomiast sprawa trafi do sądu ten może orzec grzywnę do 5 tysięcy złotych. 

CO ROBIĆ GDY SĄSIAD PALI ŚMIECI?

          Poinformuj sąsiada o skutkach takiego postępowania oraz o grożącej z tego tytułu odpowiedzialności prawnej. W przypadku braku reakcji zawiadom:
- Wójta Gminy lub Prezydenta Miasta,
- Straż Miejską, Gminną lub Policję.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Obojska Kinga
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-28 13:54:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Obojska Kinga
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-02 07:37:19
 • Liczba odsłon: 1786
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599422]

przewiń do góry