Zarządzenie 0050.1.2016 z dnia 7.01.2016 r. w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków Dyrektora ZSO Szczytno.

zarzadzenie_0050_1_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.2.2016 z dnia 7 .01.2016 w sprawie wykonywania budżetu na 2016 rok.

zarzadzenie_0050_2_2016.pdf

zal.1_0050_2_2016.pdf

zalacznik_2_0050_2_2016.pdf

zalacznik_3_0050_2_2016.pdf

zalacznik_4_0050_2_2016.pdf

zalacznik_5_0050_2_2016.pdf

zalacznik_6_0050_2_2016..pdf

zalacznik_7_0050_2_2016.pdf

zalacznik_8_0050_2_2016.pdf

zalacznik_9_0050_2_2016.pdf

zalacznik_10_0050_2_2016.pdf

zalacznik_11_0050_2_2016.pdf

zalaczniki_12-14_0050_2_2016.pdf


Zarządzenie 0050.3.2016 z dnia 14.01.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

zarzadzenie_0050_3_2016.pdf


Zarządzenie 0050.4.2016 z dnia 14.01.2016 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Załuski do prowadzenia spraw Gminy Załuski w imieniu Wójta .

zarzadzenie_0050_4_2016.pdf


Zarządzenie 0050.5.2016 z dnia 11.02.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

zarzadzenie_0050_5_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.6.2016 z dnia 16.02.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

  zarzadzenie_0050_6_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.7.2016 z dnia 24.03.2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach

zarzadzenie_nr_0050_7_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.8.2016 z dnia 30.03.2016 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2015 .

zarzadzenie_0050_8_2016.pdf

od_1_do_18.pdf

od_19_str_do_36.pdf

od_37_do_66.pdf

zestawienie_1.pdf

zestawienie_2_2016.pdf

bilans_2016.pdf

sprawozdanie_biblioteka.pdf

zalacznik_4_0050_8_2016.pdf

zalacznik_2_do_9_0050_8_2016_sprawozdanie.pdf

 

Zarządzenie 0050.9.2016 z dnia 5.04.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

zarzadzenie_0050_9_2016.pdf

0050_9_2016.pdf

zalacznik_1_0050_9_2016.pdf

0050_9_2016_zalacznik_2.pdf

0050_9_2016_zalacznik_2a.pdf

uzasadnienie_do_zarzadzenia_0050_9_2016.pdf


Zarządzenie 0050.10.2016 z dnia 19.04.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

zarzadzenie_0050_10_2016.pdf


Zarządzenie 0050.11.2016 z dnia 17.05.2016 w sprawie cofnięcia zawieszenia w pełnieniu obowiązków Dyrektora Szkoły .
zarzadzenie_0050_11_2016.pdf

Zarządzenie 0050.12.2016 z dnia 13.05.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.
zarzadzenie_0050_12_2016.pdf  

Zarządzenie 0050.13.2016 z dnia 18.05.2016 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko : Dyrektora ZSO w Szczytnie.
zarzadzenie_0050_13_2016.pdf

Zarządzenie 0050.14.2016  z dnia  31.05.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.
zarzadzenie_0050_14_2016.pdf
zalacznik_1_0050_14_2016_str_1.pdf
zalacznik_1_0050_14_2016_str_2.pdf
uzasadnienie_zarzadzenie_0050_14_2016.pdf

Zarządzenie 0050.15.2016 z dnia 10.06.2016 w sprawie Regulaminu placu zabaw w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " dla operacji które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania " Odnowa i rozwój wsi" . 
zarzadzenie_0050_15_2016.pdf
regulamin-place_zabaw_1.pdf
regulamin-place_zabaw_2.pdf
regulamin-_place_zabaw_3.pdf

Zarządzenie 0050.16.2016 z dnia 17.06.2016 w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2017 roku.
zarzadzenie_0050_16_2016.pdf
0050_16_2016_zalacznik_2_uchwala.pdf
0050_16_2016zalacznik_3_protokol.pdf
zalacznik_3_protokol_str_2.pdf
0050_16_wniosek_fundusz_solecki.pdf

Zarządzenie 0050.17.2016 z dnia 20.06.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok. 
zarzadzenie_0050_17_2016.pdf
zalacznik_1_0050_17_2016_str_1.pdf
zalacznik_1_0050_17_2016_str_2.pdf

Zarządzenie 0050.18.2016 z dnia 20.06.2016 w sprawie określania kryteriów  przyznania stypedium socjalnego i jego wysokości .
zarzadzenie_0050_18_2016.pdf

Zarządzenie 0050.19.2016 z dnia 7 .07.2016 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności  publicznej.
zarzadzenie_0050.19.2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.20.2016 z dnia 22.07.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

zarzadzenie_0050_20_2016.pdf

zalaczniki_1_i_1a_0050_20_2016.pdf

 
Zarzadzenie 0050.21.2016 z dnia 3.08.2016 zmieniające zarządzenie Nr 0050.19.2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 
Zarządzenie 0050.22.2016 z dnia 04.08.2016 w sprawie określania terminów składania wniosków o wyprawkę szkolną w 2016 roku.
 
Zarządzenie 0050.23.2016 z dnia 22.08.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.
 
Zarządzenie 0050.24.2016 z dnia 24.08.2016 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.4.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.
 
Zarzadzenie 0050.25.2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2016 r.
 
Zarzadzenie 0050.26.2016 z dnia 24.08.2016 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach .
zarzadzenie_0050.26.pdf
 
Zarządzenie 0050.27.2016 z dnia 31.08.2016 w sprawie zmian uchwaly budżetowej na 2016 rok.
zarzadzenie_0050.27.pdf

 

Zarządzenie 0050.28.2016 z dnia 14.09.2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

zarzadzenie_0050_28_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.29.2016 z dnia 28.09.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

zarzadzenie_0050_29_2016.pdf

 

Zarzadzenie 0050.30.2016 z dnia 3.10.2016 w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach.

zarzadzenie_0050_30_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.31.2016 z dnia 13.10.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

zarzadzenie_0050_31_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.32.2016 z dnia 19.10.2016 zmieniające zarządzenie Nr 0050.19.2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej .

zarzadzenie_0050.32.2016.pdf

zalacznik_do_zarzadzenia__6.pdf

 

Zarządzenie 0050.33.2016 z dnia 19.10.2016 dot. dokumentacji przyjętych zasad ( polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn:" Lepsza szkoła - lepsze perspektywy " , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

zarzadzenie_0050_33_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.34.2016 z dnia 27 .10.2016 w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Załuski .

zarzadzenie_0050_34_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.35.2016 z dnia 28.10.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

zarzadzenie_0050_35_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.36.2016 z dnia 7.11.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia skontrum księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Załuskach.

zarzadzenie_0050_36_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.37.2016 z dnia 14 .11.2016 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej .

zarzadzenie_0050_37_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.38.2016 z dnia 14.11.2016 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

budzet_1.pdf

budzet_2_2017.pdf

budzet_3_2017.pdf

budzet_4_2017.pdf

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.

uchwala_rio.pdf

 

Zarządzenie 0050.39.2016 z dnia 15.11.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

zarzadzenie_0050_39_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.40.2016 z dnia 17.11.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

zarzadzenie_0050_40_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.41.2016 z dnia 18.11.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

zarzadzenie_0050_41_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.42.2016 z dnia 21.11.2016 na podstawie art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym .

zarzadzenie_0050_42_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.43.2016 z dnia 28.11.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

zarzadzenie_0050_43_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.44.2016 z dnia 02.12.2016 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Załuski dotyczących zmiany numeracji porządkowej budynków oraz wprowadzenia urzędowych nazw ulic w msc. Kroczewo oraz Załuski .

zarzadzenie_0050_44_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.45.2016 z dnia 02.12.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Załuski .

zarzadzenie_0050_45_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.46.2016 z dnia 05.12.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

zarzadzenie__0050_46_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.47.2016 z dnia 7.12.2016 w sprawie : określania kryteriów przyznawania stypedium i zasiłku szkolnego oraz ich wysokości.

zarzadzenie_0050_47_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.48.2016 z dnia 8.12.2016 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Załuski .

zarzadzenie_0050_48_2016.pdf

załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.48.2016 ( karty adresowe zabytków )

karta_1.pdf

karta_2.pdf

karta_3.pdf

karta_4.pdf

karta_5.pdf

karta_6.pdf

karta_7.pdf

karta_8.pdf

karta_9.pdf

karta_10.pdf

karta_11.pdf

karta_12.pdf

karta_13.pdf

karta_14.pdf

 

Zarządzenie 0050.49.2016 z dnia 19.12.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

zarzadzenie_0050_49_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.50.2016 z dnia 23.12.2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

zarzadzenie_0050_50_2016.pdf

 

Zarządzenie 0050.51.2016 z dnia 23.12.2016 dotyczące uruchomienia rekrutacji i wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie " Lepsza szkoła - lepsze perspektywy".

zarzadzenie_0050_51_2016.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-07 09:54:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-10 10:41:22
  • Liczba odsłon: 4388
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622760]

przewiń do góry