Zarządzenie 120.1.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 03.01.2011 w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych.

zarzadzenie_120_1_2011.pdf

zalacznik_nr_3_do_str_60.pdf
zalacznik_od_str_61.pdf

zalacznik_3c_120_1_2011.pdf

zalacznik_nr_8_120_1_2011.pdf

zalacznik_nr_9_120_1_2011.pdf

zalacznik_nr_10_120_1_2011.pdf
 

 

Zarządzenie 120.2.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 03.01.2011 w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Gminnej Bibliotece Publicznej.

zarzadzenie_120_2_2011.pdfZarządzenie 120.3.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 03.01.2011 dot. ustalenia dokumentacji przyjętych zasad ( polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn:" Zagrajmy o sukces" , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w partnerstwie z Województwem Mazowieckim

zarzadzenie_120_3-2011.pdf 

Zarządzenie 120.4.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 11.02.2011 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót związanych z budową ogrodzenia oraz częściowym utwardzeniem placu

w miejscowości Karolinowo.

zarzadzenie12-0-4-2011.pdfZarządzenie 120.5.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 15.02.2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ref. ds. księgowości jednostek organizacyjnych .

zarzadzenie_120_5_2011.pdfZarządzenie 120.6.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 16.02.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn:" Bieżące utrzymanie dróg żwirowych i gruntowych na terenie Gminy Załuski , wiosna- jesień 2011".

zarzadzenie_120_6_2011.pdfZarządzenie 120.7.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 28.02.2011 roku w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie.

zarzadzenie_120_7_2011.pdfZarządzenie 120.8.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 18.03.2011 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót związanych z remontem podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Stróżewie.

zarzadzenie_120_8_2011.pdf 

Zarządzenie 120.9.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 29.03.2011 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Rady Gminy i w wyborach Wójta przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku.

zarzadzenie_120_9_2011.pdfZarządzenie 120.10.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 12.04.2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ref. ds. obsługi kasowej gminy.

zarzadzenie_120_10_2011.pdfZarządzenie 120.11.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 19.04.2011 w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_120_11_2011.pdfZarządzenie 120.12.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 19.04.2011 w sprawie wskazania sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_120_12_2011.pdfZarządzenie 120.13.2014 Wójta Gminy Załuski z dnia 19.04.2011 w sprawie wprowadzenia dnia 2 maja 2011 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_120_13_2011.pdfZarządzenie 120.14.2014 Wójta Gminy Załuski z dnia 19.04.2011 dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad ( polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn:" Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski" , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka .

zarzadzenie_120_14_2011.pdfZarządzenie 120.15.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 19.04.2011 dotyczące ustalenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych do projektu" Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka .

zarzadzenie_120_15_2011.pdfarządzenie 120.16.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 23.05.2011 dotyczące uruchomienia rekrutacji

i wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z regulaminem Komisji Weryfikacyjnej do projektu " Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski".

zarzadzenie_120_16_2011.pdfZarządzenie 120.17.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 23.05.2011 w sprawie zminy zarządzenia nr 120.12.2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku.

zarzadzenie_120_17_2011.pdfZarządzenie 120.18.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 27.05.2011 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót związanych z dociepleniem elewacji zachodniej budynku Zespołu Szkół

w Szczytnie.

zarzadzenie_120_18_2011.pdf 

Zarządzenie 120.19.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 09.06.2011 z dnia 09.06.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn:" Przebudowa drogi gminnej przez wieś Niepiekła , gm.Załuski".

zarzadzenie_120_19_2011.pdfZarządzenie 120.20.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 13.06.2011 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Załuski.

zarzadzenie_120_20_2011.pdf 

Zarządzenie 120.21.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 13.06.2011 dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad ( polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn:" Festiwal truskawki- Załuski 2011" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

zarzadzenie_120_21_2011.pdf 

Zarządzenie 120.22.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 14.06.2011 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót związanych z dociepleniem elewacji zachodniej budynku Zespołu Szkół w Szczytnie - roboty dodatkowe.

zarzadzenie_120_22_2011.pdfZarządzenie 120.23.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 15.06.2011 w sprawie ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej komisji do rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną nauczycieli.

zarzadzenie_120_23_2011.pdfZarządzenie 120.24.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 15.06.2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/25/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

zarzadzenie_120_24_2011.pdf 

Zarządzenie 120.25.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 17.06.2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

w Szczytnie.

zarzadzenie_120_25_2011.pdfZarządzenie 120.26.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 22.06.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11ust.8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn:" Realizacja szkoleń w ramach projektu " Uczę się dla siebie" realizowanego przez Gminę Załuski".

zarzadzenie_120_26_2011.pdf 

Zarządzenie 120.27.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 24.06.2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

zarzadzenie_120_27_2011.pdfZarządzenie 120.28.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 24.06.2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryczacyjnej .

zarzadzenie_120_28_2011.pdfZarządzenie 120.29.2011 Wójta Gminy Załuski  z dnia 7 .07.2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Anety Ziółkowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

zarzadzenie_29_2011.pdfZarządzenie 120.30.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 14 .07.2011 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących .

zarzadzenie_120_30_2011.pdfZarządzenie 120.31.2014 Wójta Gminy Załuski z dnia 15.07.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetragu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych, na zadanie pn:" Zakup energii elektrycznej".

zarzadzenie_120_31_2011.pdfZarządzenie 120.32.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 25.07.2011 r. dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad ( polityki)prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn:" Uczę się dla siebie" , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

zarzadzenie_120_32_2011.pdfZarządzenie 120.33.2011 Wójta Gminy Załuski w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn:" Zakup i dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym , oprogramowaniem oraz serwis".

zarzadzenie_120_33_2011.pdfZarządzenie 120.34.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 27.07.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej.

120.34.2011.pdfZarządzenie 120.35.2011 Wójta gminy Załuski z dnia 27.07.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn." Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenu w miejscowościach Gostolin i Przyborowice Dolne oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenu w miejscowości Szczytno g. Załuski"

120.35.2011.pdf

Zarządzenie 120.36.2011 Wójta gminy Załuski z dnia 27.07.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn." Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski"

120.36.2011.pdfZarządzenie 120.37.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 27.07.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn." Dowóz uczniów na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2011/2012"

120.37.2011.pdf 

Zarządzenie 120.38.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 27.07.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn." Odwożenie uczniów ze szkół na terenie Gminy Załuski w ramach projektu "Uczę sie dla siebie"

120.38.2011.pdf 

Zarządzenie 120.39.2011 Wójta gminy Załuski z dnia 01.08.2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.27.2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku.

120.39.2011.pdf 

Zarządzenie 120.40.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 16.08.2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.27.2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku oraz zmiany zarządzenia nr 120.39.2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku.

120.40.2011.pdf 

Zarządzenie 120.41.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 16.08.2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.28.2011 z dnia 24.06.2011 roku.

120.41.2011.pdfZarządzenie 120.42.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 22.08.2011 w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z inwestycją pn."Przebudowa drogi gminnej przez wieś Niepiekła gm. Załuski"

120.42.2011.pdf 

Zarządzenie 120.43.2011 Wójta gminy Załuski z dnia 22.08.2011 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej w pomieszczeniach Urzędu gminy przejętych od Telekomunikacji S.A.

120.43.2011.pdfZarządzenie 120.44.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 05.09.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn." Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół w Gminie Załuski w ramach projektu "Uczę się dla siebie"

120.44.2011.pdf 

Zarządzenie 120.45.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 05.09.2011 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót związanych z ułożeniem nowego pokrycia dachu na budynku Urzędu Gminy Załuski

120.45.2011.pdfZarządzenie 120.46.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 06.09.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych w ramach Projektu "Uczę sie dla siebie"

120.46.2011.pdfZarządzenie 120.47.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 06.09.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn." Zakup i dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym oraz serwis"

120.47.2011.pdf 

Zarządzenie 120.48.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 06.09.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn. "Remont elewacji budynku Zespołu Szkół w Szczytnie - Etap II"

120.48.2011.pdf 

Zarządzenie 120.49.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 28.09.2011 w sprawie ogłoszenia konkursu "Tydzień z życia gminy"

120.49.2011.pdf 

Zarządzenie 120.50.2011 Wójta gminy Załuski z dnia 28.09.2011 w sprawie ogłoszenia konkursu "Najaktywniejszy Czytelnik Biblioteki"

120.50.2011.pdf 

Zarządzenie 120.51.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 10.10.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na usługę pn." Remont elewacji budynku Zespołu Szkół w Szczytnie - etap II"

120.51.2011.pdfZarządzenie 120.52.2011 Wójta Gminy Załuski w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Załuski

120.52.2011.pdfZarządzenie 120.53.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 24.10.2011 w sprawie wprowadzenia dnia 31 października 2011 dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Załuskach.

120.53.2011.pdf 

Zarządzenie 120.54.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 03.11.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadania pn: "Zakup i dostawa 2 zestawów komputerowych z podstawowym oprogramowaniem dla Zespołu Projektowego "Uczę się dla siebie"", "Zakup i dostawa 6 tablic interaktywnych dla potrzeb projektu "Uczę się dla siebie", "Zakup i wdrożenie platformy do szkoleń elearningowych dla potrzeb projektu "Uczę się dla siebie" realizowanego w szkołach z terenu Gminy Załuski", "Zakup 2 zestawów multimedialnych: komputer + projektor + ekran dla potrzeb projektu "Uczę się dla siebie"

120.54.2011.pdfZarządzenie 120.55.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 14.11.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn." Zakup i dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym oraz serwis"

120.55.2011.pdfZarządzenie 120.56.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 16.11.2011 w sprawie spisu z natury oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.

120.56.2011.pdfZarządzenie 120.57.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 25.11.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn.:" Zapewnienie dostępu do Internetu dla potrzeb projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski"

120.57.2011.pdf 

Zarządzenie 120.58.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 29.11.2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie Logo Festynu Truskawki

120.58.2011.pdf 

Zarządzenie 120.59.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 08.12.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn. "Zakup i dostawa dwóch zestawów multimedialnych oraz dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb projektu "Uczę się dla siebie" według 2 zadań.

120.59.2011.pdf 

Zarządzenie 120.60.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 08.12.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn. "Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy gm. Załuski"

120.60.2011.pdfZarządzenie 120.61.2011 wójta Gminy Ząłuski z dnia 09.12.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn." Zakup i dostawa 6 laptopów, 6 projektorów i 6 tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb projektu "Uczę się dla siebie"

120.61.2011.pdfZarzadzenie 120.62.2011 Wojta Gminy Załuski z dnia 29.12.2011 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Załuskach .

120.62.2011.pdf

 

Zarządzenie 120.63.2011 Wójta gminy Załuski z dnia 27.12.2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/25/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy

120.63.2011.pdfZarządzenie 120.64.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 27.12.2011 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy w Załuskach .

120.64.2011.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-04 14:38:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-10 11:29:22
  • Liczba odsłon: 2041
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599150]

przewiń do góry