Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.

2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

 

Opłaty:

22 zł - opłata skarbowa za odpis skrócony;

33 zł - opłata skarbowa za odpis zupełny;

24 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego;

38 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie cywilnym oraz za zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy UG Załuski:

BS Płońsk 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023.

 

Miejsce złożenia dokumentu:

Urząd Stanu Cywilnego

Załuski 67

09-142 Załuski

 

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie, w sprawach zawiłych do 1-go miesiaca.

 

Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC Załuski przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. Odmowa wydania zaświadczenia  następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenia do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

Załączniki:    wniosek_o_wydanie__odpisu_aktu_usc.2020.doc

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Siwek Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-29 08:35:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Siwek Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-12 15:25:10
  • Liczba odsłon: 1653
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599431]

przewiń do góry