ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAŁUSKI

2007 ROK

 

Zarządzenie nr 1/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku

w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy na 2007 rok

zarzadzenie1_2007.doc

 

Zarządzenie nr 2/2007 z dnia 06 marca 2007 roku

w sprawie ustalenia podziału środków na 2007 r. na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski

zarzadzenie2_2007.doc

 

Zarządzenie nr 3/2007 z dnia 8 marca 2007 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zarzadzenie3_2007.doc

 

Zarządzenie nr 4/2007 z dnia 08 marca 2007 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2006 rok

zarzadzenie4_2007.doc

 

Zarządzenie nr 5/2007 z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat Biblioteki Gminnej w Załuskach za 2006 rok

zarzadzenie5_2007.doc

 

Zarządzenie nr 6/2007 z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczek alimentacyjnych

zarzadzenie6_2007.doc

 

Zarządzenie nr 7/2007 z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta

zarzadzenie7_2007.doc

 

Zarządzenie nr 8/2007 z dnia 22 marca 2007 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych

zarzadzenie8_2007.doc

 

Zarządzenie nr 9/2007 z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stróżewie

zarzadzenie9_2007.doc

 

Zarządzenie nr 10/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stróżewie

zarzadzenie10_2007.doc  

 

Zarządzenie nr 11/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej i przyłączy dla wsi Naborowo i Naborowo-Parcele gm. Załuski

zarzadzenie11_2007.doc

 

Zarządzenie nr 12/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Załuskach

zarzadzenie12_2007.doc

 

Zarządzenie nr 13/2007 z dnia 14 maja 2007 roku

w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji Stypendialnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów

zarzadzenie13_2007.doc

 

Zarzadzenie nr 14/2007 z dnia 15 maja 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

zarzadzenie14_2007.doc

 

Zarządzenie nr 15/2007 z dnia 18 maja 2007 roku

w sprawie: określenia kryteriów przyznawania stypendium szkolnego i jego wyskości

zarzadzenie15_2007.doc

 

Zarzadzenie nr 16/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach

zarzadzenie16_2007.doc

 

Zarządzenie nr 17/2007 z dnia 30 lipca 2007 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

zarzadzenie17_2007.doc

 

Zarządzenie nr 18/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

zarzadzenie18_2007.doc

 

Zarządzenie nr 19/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 roku

w sprawie podziału Wydziałów na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Załuskach

zarzadzenie19_2007.doc

 

Zarządzenie nr 20/2007 z dnia 08 sierpnia 2007 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2007 roku

zarzadzenie20_2007.doc

 

Zarządzenie nr 21/2007 z dnia 03 września 2007 roku

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z " Przebudowa drogi dojazdowej do strefy inwestycyjnej gminy Załuski"

zarzadzenie21_2007.doc

 

Zarządzenie nr 22/2007 z dnia 20 września 2007 roku

w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania oraz zasad jego funkcjonowania

zarzadzenie22_2007.doc

 

Zarządzenia nr 23/2007 z dnia 24 września 2007 roku

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z remontem dachu w Szkole Podstawowej w Kamienicy oraz remontu sal lekcyjnych i ich częściowe wyposażenie w szkołach w Stróżewie i Szczytnie

zarzadzenie23_2007.doc

 

Zarządzenie nr 24/2007 z dnia 25 września 2007 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

zarzadzenie24_2007.doc

 

Zarządzenie nr 25/2007 z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

zarzadzenie25_2007.doc

 

Zarządzenie nr 26/2007 z dnia 9 października 2007 roku

w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji Stypendialnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów

zarzadzenie26_2007.doc

 

Zarządzeni nr 27/2007 z dnia 17 października 2007 roku

w sprawie zmian w składzie obwodowych komisji wyborczych

zarzadzenie27_2007.doc

 

Zarządzenie nr 28/2007 z dnia 5 listopada 2007 roku

w sprawie określenia kryteriów przyznawania stypendium szkolnego i jego wysokości

zarzadzenie28_2007.doc

 

Zarządzenie nr 29/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z "Remontem pokrycia dachowego w remizie strażackiej w OSP Szczytno gm. Załuski"

zarzadzenie29_2007.doc

 

Zarządzenie nr 30/2007 roku z dnia 12 listopada 2007 roku

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z "Wymianą ogrodzenia w remizie strażackiej w OSP Smólska gm. "Załuski"

zarzadzenie30_2007.doc

 

Zarządzenie nr 31/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok

zarzadzenie31_2007.doc

zalacznik1do_zarz.31_2007.doc

 

Zarządzenie nr 32/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

zarzadzenie32_2007.doc

 

Zarządzenie  nr 33/2007 z dnia 7 grudnia 2007 roku

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

zarzadzenie33_2007.doc

 

Zarządzenie nr 34/2007 z dnia 15 grudnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

zarzadzenie34_2007.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Urszula Szybińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-22 11:51:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Urszula Szybińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-22 11:51:52
  • Liczba odsłon: 2157
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599097]

przewiń do góry