Projekty uchwał złożone do biura Rady Gminy  na XLIX  sesję Rady Gminy Załuski.

Projekty uchwał złożone do biura Rady Gminy  na L  sesję Rady Gminy Załuski.

Projekty uchwał złożone do biura Rady Gminy  na LI  sesję Rady Gminy Załuski.

Projekty uchwał oraz sprawozdania złożone do biura Rady Gminy  na LII  sesję Rady Gminy Załuski.

Projekty uchwał oraz sprawozdania złożone do biura Rady Gminy  na LIV  sesję Rady Gminy Załuski.

 

Projekty uchwał oraz sprawozdanie złożone do biura Rady Gminy  na LVI  sesję Rady Gminy Załuski.

 • projekt zmiany w WPF - /pliki/ugzaluski/projekt_wpf_18.08.2023__000654.pdf
 • projekt zmiany w budżecie - /pliki/ugzaluski/projekt_zmiany_w_budzecie_18.08.2023.pdf
 • projekt uchwały w sprawie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze - /pliki/ugzaluski/projekt_uchwaly_skladka_lgd.pdf
 • projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 86/XI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Załuski na lata 2019 - 2024 ./pliki/ugzaluski/projekt_mieszkaniowy_zasob_gminy_zmiana.pdf
 • projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 374/L/23 Rady Gminy Załuski z dnia 9 marca 2023 w  sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2023 roku. /pliki/ugzaluski/projekt_zmiana_uchwaly_nr_374.pdf
 • projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce pod firmą " SIM Północne Mazowsze " Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie . /pliki/ugzaluski/projekt_uchwaly_podwyzszenie_kapitalu.pdf
 • projekt uchwały  w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki w konkursach sportowych, przedmiotowych, literackich i artystycznych i  innych konkursach promujących zdobywanie wiedzy ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski, oraz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Załuski, pobierających naukę w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Załuski” - /pliki/ugzaluski/projekt_zmiana_uchwaly_program_wspierania_uczniow.pdf
 • projekt uchwały zmieniającej uchwały Nr 129/XVI/20 Rady Gminy Załuski z dnia 5.06.2020 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie oraz nadania statutu , Nr 148/XIX/20 Rady Gminy Załuski z dnia 14.08.2020 r. zmieniającą uchwałę Nr 129 /XVI/20 Rady Gminy Załuski z dnia 5.06.2020 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie oraz nadania statutu Nr 164/XXI/20 Rady Gminy Załuski z dnia 27.11.2020 zmieniająca uchwałę Nr 148/XIX/20  Rady Gminy Załuski z dnia 14.08.2020 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie oraz nadania statutu . /pliki/ugzaluski/projekt_zmiana_uchwaly_klub_dzieciecy.pdf
 • projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Załuskach /pliki/ugzaluski/projekt_zespol_interdyscyplinarny.pdf
 • raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 i efektów jego realizacji . /pliki/ugzaluski/raport_gkrpa.pdf

Projekty uchwał złożone do biura Rady Gminy  na LIX  sesję Rady Gminy Załuski.

Projekty uchwał złożone do biura Rady Gminy  na LXI  sesję Rady Gminy Załuski.

Projekty uchwał złożone do biura Rady Gminy  na LXII  sesję Rady Gminy Załuski.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-12 16:04:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-21 11:55:18
 • Liczba odsłon: 1797
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622938]

przewiń do góry