Sporządzenie zmiany planu miejscowego dla wsi Niepiekła, gm. Załuski.
 
               1. obwieszczenie_o_przystapieniu_do_zmiany_planu_miejscowego_gminy_zaluski_
                   dla_terenu_wsi_niepiekla_wraz_z_prognoza_oddzialywania_na_srodowisko..pdf
 
2. Zarządzenie nr  0050.6.2021 Wójta Gminy Załuski z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski dla terenu wsi Niepiekła. (04.02.2021)
zarzadzenie_nr_0050.6.2021_z_dnia_04022021.pdf
 
3.Ogłoszenie Wójta Gminy Załuski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski dla terenu wsi Niepiekła wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (04.02.2021)
 
mpzp_niepiekla__ogloszenie_o_wylozeniu_projektu_mpzp_wir_6722_2_2019.pdf
 

Na podstawie art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie w dniu 11 marca 2021 r. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość o godz. 17.00

Szczegółowe instrukcje i wytyczne dotyczące uczestnictwa w dyskusji publicznej:
1)    Link do podłączenia się do dyskusji publicznej: https://join.skype.com/pEl0w2GKZq6A
2)    Po wejściu w link należy uruchomić lub zainstalować aplikację SKYPE. Po uruchomieniu logujemy się jako gość
 i podajemy swoje imię oraz nazwisko. Po zalogowaniu dołączamy do konwersacji udostępniając połączenie
audio  i video. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt na adres ugzaluski@zaluski.pl bądź
tel. 23 661 90 13 wew. 104

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH SPORZĄDZANIA AKTÓW PLANISTYCZNYCH

klauzula_informacyjna_dotyczaca_przetwarzania_danych_osobowych.pdf

4. Wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski dla terenu wsi Niepiekła (od 19 lutego 2021 r. do 19 marca 2021 r.)

  • Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski dla terenu wsi Niepiekła - projekt_zmiany_mpzp_niepiekla.pdf
  • Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski dla terenu wsi Niepiekła - u071_zaluski_pos.pdf
  • Dane przestrzenne dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski dla terenu wsi Niepiekła - app_niepiekla.xml
  • Rysunek GeoTIFF MPZP Niepiekła wraz z legendą zlokalizowany jest na stronie: https://ugzaluski.bip.org.pl/index/index/id/906

5. Protokół z dyskusji publicznej - 11 marca 2021 r. - protokol_z_dyskusji_publ.pdf

6. Zarządzenie nr  0050.6.2021 Wójta Gminy Załuski z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski dla terenu wsi Niepiekła, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyłożonych do publicznego wglądu w dniach od 19 lutego 2021 r. do 19 marca 2021 r. (10 maja 2021 r.)

zarzadzenie_0050_18_2021_z_dnia_7_maja_2021.pdf

7.Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Załuski dla terenu wsi Niepiekła.

podsumowanie_strategicznej_oceny_oddzialywania.pdf

8. Uchwała Nr 218/XXVI/21 Rady Gminy Załuski w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski dla terenu wsi Niepiekła.

uchwala_nr_218.XXVI.21.pdf

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Frączak Urszula
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-31 12:22:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Czerwiński Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-16 12:20:17
  • Liczba odsłon: 2054
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599464]

przewiń do góry