Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
377 Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Załuski Burzyńska Wioleta 2020-06-03
376 Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem w rębak, kosiarkę bijakową oraz pług do odśnieżania w formie leasingu operacyjnego, z opcją amortyzacji u leasingodawcy Burzyńska Wioleta 2020-05-14
375 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych-etap 2. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Burzyńska Wioleta 2020-05-13
374 Przebudowa drogi gminnej Kroczewo-Niepiekła, gmina Załuski, nr 301210W Burzyńska Wioleta 2020-04-21
373 Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem w rębak, kosiarkę bijakową oraz pług do odśnieżania w formie leasingu operacyjnego, z opcją amortyzacji u leasingodawcy Burzyńska Wioleta 2020-04-15
372 Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Załuski -2020 Burzyńska Wioleta 2020-04-02
371 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Załuski oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy Burzyńska Wioleta 2020-03-30
370 Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych Burzyńska Wioleta 2020-02-05
368 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych Burzyńska Wioleta 2020-01-08
367 Zapytanie ofertowe pn. "Zakup materiałów – podręczniki/ćwiczenia” realizowanego w ramach Projektu pn.: „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski”. Burzyńska Wioleta 2019-11-26
366 Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu pn.: "Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski". Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowany przez Gminę Załuski Burzyńska Wioleta 2019-11-20
365 Bieżące remonty dróg gminnych na terenie gm. Załuski Burzyńska Wioleta 2019-11-14
364 Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez wymianę czynników grzewczych w Gminie Załuski Burzyńska Wioleta 2019-11-12
363 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Załuski, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Gminnych Instytucji Kultury w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2023 r. Burzyńska Wioleta 2019-11-04
362 Utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie Burzyńska Wioleta 2019-10-28
361 Usługi społeczne: Realizacja zajęć dla uczniów i nauczycieli w projekcie „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski Burzyńska Wioleta 2019-09-23
360 Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski Burzyńska Wioleta 2019-09-05
359 Dowożenie dzieci do szkół w gm. Załuski oraz rozwożenie po zakończeniu zajęć w roku 2019/2020 Burzyńska Wioleta 2019-08-27
358 Dowożenie dzieci do szkół w gm. Załuski oraz rozwożenie po zakończeniu zajęć w roku 2019/2020 Burzyńska Wioleta 2019-08-09
357 Otwarte Strefy Aktywności w Koryciskach, Nowych Wrońskach, Kroczewie, Kamienicy, Załuskach i Karolinowie Burzyńska Wioleta 2019-08-06
356 Otwarte Strefy Aktywności w Koryciskach, Nowych Wrońskach, Kroczewie i Kamienicy Burzyńska Wioleta 2019-07-12
355 Przebudowa drogi gminnej Nr 301216W w miejscowości Naborowo , gm.Załuski , działka 39 i 49 Decyk Marcin 2019-04-24
354 Bieżące remonty dróg gminnych na terenie gm. Załuski -2019 Decyk Marcin 2019-04-15
353 Podniesienie kompetencji cyfrowych województwa mazowieckiego - catering 2 Ilona Szulborska 2019-04-11
352 Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - catering Ilona Szulborska 2019-04-02
351 Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego Ilona Szulborska 2019-01-29
349 Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego Decyk Marcin 2018-12-19
348 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym DRUGI RAZ Decyk Marcin 2018-12-18
347 Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do szkół z terenu gminy Załuski Ilona Szulborska 2018-12-13
346 ZAPYTANIE : Nagranie spotu edukacyjnego związanego z tematyką OZE i zorganizowanie happeningów na ternie szkół gmin uczestniczących w projekcie. Decyk Marcin 2018-12-12
345 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym Decyk Marcin 2018-12-11
344 Utworzenie dziennego domu Senior Plus - II raz Decyk Marcin 2018-11-22
343 Utworzenie Dziennego Domu Senior Plus Decyk Marcin 2018-11-05
342 Sprzedaż Samochodu Osobowego Skoda Oktavia Decyk Marcin 2018-09-10
341 Sprzedaż Samochodu Osobowego Skoda Oktavia Decyk Marcin 2018-08-08
340 Doposażenie bazy dydaktycznej w Oddziale Przedszkolnym w Szczytnie i Oddziale Przedszkolnym w Kroczewie w pomoce i materiały dydaktyczne Decyk Marcin 2018-08-01
339 Zapytanie na doposażenie bazy dydaktycznej w Oddziale Przedszkolnym w Szczytnie i Oddziale Przedszkolnym w Kroczewie w meble oraz elementy wyposażenia towarzyszącego Decyk Marcin 2018-08-01
338 Zapytanie na doposażenie bazy dydaktycznej w Oddziale Przedszkolnym w Szczytnie i Oddziale Przedszkolnym w Kroczewie w pomoce i materiały dydaktyczne Decyk Marcin 2018-07-24
337 Zapytanie na doposażenie bazy dydaktycznej w Oddziale Przedszkolnym w Szczytnie i Oddziale Przedszkolnym w Kroczewie w meble oraz elementy wyposażenia towarzyszącego Decyk Marcin 2018-07-24
336 Bieżące remonty dróg gminnych na terenie gm. Załuski -2018 Decyk Marcin 2018-07-12
335 Zapytanie ofertowe " Modernizacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szczytnie oraz Kroczewie w ramach projektu Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski- Działanie 10.1.4 RPO 2014-2020" Decyk Marcin 2018-07-12
334 Udzielenie Gminie Załuski kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 Decyk Marcin 2018-07-05
333 Przetarg nieograniczony na : "Udzielenie Gminie Załuski kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00" Decyk Marcin 2018-06-25
332 " Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Załuski ". Naborowo Decyk Marcin 2018-06-05
331 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Załuski Decyk Marcin 2018-04-26
329 Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski Frączak Mieczysław 2018-03-28
328 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii" Ziółkowski Robert 2018-03-15
327 „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski” Frączak Mieczysław 2018-03-13
325 Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i dostawa gorących posiłków – ( drugie danie) do szkół z terenu gminy Załuski Burzyńska Wioleta 2017-12-12
324 Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gmin Załuski, Kuczbork-Osada, Zawidz Kościelny Burzyńska Wioleta 2017-12-11
323 Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Załuski, Gozdowo, Kuczbork-Osada, Zawidz Kościelny, Rościszewo i Mała Wieś Burzyńska Wioleta 2017-11-16
322 Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gmin Załuski, Kuczbork-Osada, Zawidz Kościelny Burzyńska Wioleta 2017-11-13
321 Zapytanie ofertowe: "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej drogi gminnej we wsi Za.łuski wraz z remontem wylotu na dz nr ew 72/12, Gmina Załuski" Burzyńska Wioleta 2017-10-23
320 Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gmin Załuski, Kuczbork-Osada, Zawidz Kościelny Burzyńska Wioleta 2017-10-17
319 Zapytanie ofertowe pn.: Usługi geodezyjne na wyznaczenie punktów granicznych dz. nr ew. 3 obr. Stróżewo gm. Załuski Burzyńska Wioleta 2017-10-13
318 Zapytanie ofertowe: Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej drogi gminnej we wsi Załuski wraz z remontem wylotu na dz. nr. ew. 72/12, Gmina Załuski Burzyńska Wioleta 2017-10-13
317 Zapytanie ofertowe "Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo" Burzyńska Wioleta 2017-10-03
316 Zapytanie ofertowe : "Bieżące remonty dróg gminnych na terenie gm. Załuski" Burzyńska Wioleta 2017-09-21
315 Bieżące remonty dróg gminnych na terenie gm. Załuski Burzyńska Wioleta 2017-08-07
314 Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła gmina Załuski nr 301212W Burzyńska Wioleta 2017-07-21
313 Bieżące remonty dróg gminnych na terenie gm. Załuski Burzyńska Wioleta 2017-07-17
312 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 Burzyńska Wioleta 2017-07-10
311 Zapytanie ofertowe: Zakup bramek aluminiowych 2 szt. na boisko przy Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Stróżewie łącznie z dokumentacją - dz. nr 198/11 Burzyńska Wioleta 2017-06-20
310 Zapytanie ofertowe: Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw dla mieszkańców wsi Stróżewo przy SP Stróżewo łącznie z dokumentacją, dz. nr 198/11 Burzyńska Wioleta 2017-06-20
309 Zapytanie ofertowe: Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie dz. nr ew. 120, położonej w miejscowości Załuski, gm. Załuski oraz instalacja ogrodzenia (piłkochwytów) wzdłuż boiska do siatkówki oraz placu zabaw na terenie dz. nr ew. 120, położonej w miejscowości Załuski, gm. Załuski Burzyńska Wioleta 2017-06-20
308 Zapytanie ofertowe pn.: Dwukrotne wykoszenie rowów i poboczy dróg gminnych w Gminie Załuski - 2017 r Burzyńska Wioleta 2017-06-06
306 Zapytanie ofertowe dot. dostawy kruszywa, destruktu i tłucznia Burzyńska Wioleta 2017-04-25
305 Udzielenie Gminie Załuski kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 Burzyńska Wioleta 2017-04-12
303 Zapytanie ofertowe: Remonty dróg gminnych w gminie Załuski - 2017 r. Burzyńska Wioleta 2017-03-20
302 Zapytanie ofertowe pn." Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy na lata 2017-2023" Burzyńska Wioleta 2017-03-16
301 Zapytanie ofertowe: " Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do szkół z terenu gminy Załuski w 2017 r. " Burzyńska Wioleta 2017-02-17
300 Zapytanie ofertowe " Program rewitalizacji dla Gminy Załuski " Burzyńska Wioleta 2017-02-17
296 Zapytanie ofertowe "Świadczenie usług przez terapeutę ds. uzależnień dla osób i rodzin dotkniętych w szczególności problemem uzależnień od alkoholu Burzyńska Wioleta 2016-12-22
295 Zapytanie ofertowe pn."Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont kanalizacji deszczowej droga dz nr 70/3 we wsi Załuski g. Załuski" Burzyńska Wioleta 2016-12-16
294 Zapytanie ofertowe pn. "Opracowanie dokumentacjo projektowo - kosztorysowej na zadanie pn. "Budowa drogi dojazdowej do dz nr 29 we wsi Zdunowo gm. Załuski" Burzyńska Wioleta 2016-12-16
293 Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie zadań edukacyjnych dla uczestników projektu "Lepsza szkoła - lepsze perspektywy" Burzyńska Wioleta 2016-12-15
292 Odwiert studni głębinowej wraz z uzbrojeniem na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Kroczewo gm. Załuski Burzyńska Wioleta 2016-12-13
291 Zapytanie ofertowe: Zakup artykułów biurowych i tonerów dla Urzędu Gminy w Załuskach Burzyńska Wioleta 2016-12-08
290 Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Załuski w 2017 Burzyńska Wioleta 2016-12-08
289 Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do szkół z terenu gminy Załuski w 2017 r. Burzyńska Wioleta 2016-12-05
288 Zapytanie ofertowe : "Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestników projektu "Lepsza szkoła - lepsze perspektywy" Burzyńska Wioleta 2016-12-05
287 Zapytanie ofertowe: " Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestników projektu " Lepsza szkoła - lepsze perspektywy". Burzyńska Wioleta 2016-12-02
286 Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół oraz utworzenie międzyszkolnego laboratorium biologiczno – przyrodniczego i pracowni przyrodniczej w ramach projektu „Lepsza szkoła – lepsze perspektywy Burzyńska Wioleta 2016-11-25
285 Zapytanie ofertowe: Dostawa z montażem 2 progów zwalniających listwowych U-16 wraz z oznakowaniem pionowym Burzyńska Wioleta 2016-11-18
284 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy Burzyńska Wioleta 2016-11-15
283 Przebudowa drogi gminnej Nr 301232 W Szczytno - Poczernin Burzyńska Wioleta 2016-11-03
282 Zapytanie ofertowe pn. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski" Burzyńska Wioleta 2016-10-26
281 Zapytanie ofertowe pn. "Remont drogi poprzez wykonanie odwodnienia w miejscowości Kroczewo gm. Załuski Burzyńska Wioleta 2016-10-24
280 Zapytanie ofertowe: Usługi geodezyjne na wykonanie map d.c. projektowych w skali 1 : 500 na działki nr 70/3, 72/1, 72/12 obr. Załuski gm. Załuski Burzyńska Wioleta 2016-10-12
279 Zapytanie ofertowe: Remont dróg gminnych w gminie Załuski - 2016 r. Burzyńska Wioleta 2016-10-10
278 Zapytanie ofertowe: "Usługi geodezyjne na wyznaczenie punktów granicznych dz. nr ew. 35 obr. Zdunowo gm. Załuski oraz wstępny projekt podziału działki nr 31/1 i 31/2 obr. Zdunowo gm. Załuski Burzyńska Wioleta 2016-10-10
277 Przebudowa drogi gminnej Nr 301232 W Szczytno - Poczernin Burzyńska Wioleta 2016-09-26
274 Przebudowa drogi gminnej Nr 301232 W Szczytno - Poczernin Burzyńska Wioleta 2016-09-07
273 Remont dachu i pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie Burzyńska Wioleta 2016-08-26
272 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Szczytno gm. Załuski Burzyńska Wioleta 2016-07-21
271 Zapytanie ofertowe: Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Kroczewo Burzyńska Wioleta 2016-07-20
270 Zapytanie ofertowe: Remont i modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków oraz demontaż Burzyńska Wioleta 2016-07-20
269 Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski Burzyńska Wioleta 2016-07-14
268 Zapytanie ofertowe: Montaż ogrodzenia boiska w Nowych Wrońskach Burzyńska Wioleta 2016-06-22
267 Zakup samochodów strażackich Burzyńska Wioleta 2016-05-12
266 Zapytanie ofertowe "Naprawa pokrycia dachu w budynku kamienicy w miejscowości Załuski 61" Burzyńska Wioleta 2016-05-10
265 Zakup samochodów strażackich Burzyńska Wioleta 2016-04-28
264 Remonty dróg - 2016 r. Burzyńska Wioleta 2016-04-18
263 Zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa warzyw i owoców Burzyńska Wioleta 2015-12-30
262 Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Załuski 2016 r. Burzyńska Wioleta 2015-12-23
261 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych Burzyńska Wioleta 2015-12-16
260 ZAPYTANIE OFERTOWE: Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do szkół z terenu gminy Załuski w 2016 r. Burzyńska Wioleta 2015-12-09
259 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Załuski, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Gminnych Instytucji Kultury w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r. Burzyńska Wioleta 2015-10-15
258 Zapytanie ofertowe: Przebudowa systemu rozsączania ścieków domowych oczyszczalni ścieków w ramach inwestycji Rozbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków Burzyńska Wioleta 2015-10-12
257 Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zdunowo gm. Załuski Burzyńska Wioleta 2015-08-20
256 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 Burzyńska Wioleta 2015-08-07
255 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 Burzyńska Wioleta 2015-07-24
254 Budowa instalacji - kotłowni gazowej wraz ze zbiornikami gazu i oczyszczalni ścieków przy budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie Burzyńska Wioleta 2015-07-14
253 Przebudowa konstrukcji dachu wraz z dociepleniem w budynku SP w Kamienicy Burzyńska Wioleta 2015-07-07
252 Sprzedaż samochodu strażackiego STAR 200 Burzyńska Wioleta 2015-07-06
251 Sprzedaż samochodu strażackiego STAR 200 Burzyńska Wioleta 2015-06-08
250 Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski - 2015 r. Burzyńska Wioleta 2015-05-07
249 Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski – 2015 r. Burzyńska Wioleta 2015-04-20
248 Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski Burzyńska Wioleta 2015-01-23
247 Zapytanie ofertowe "Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do szkół z terenu gminy Załuski w 2015 r.” Burzyńska Wioleta 2014-12-15
246 Zakup samochodu strażackiego Burzyńska Wioleta 2014-09-10
245 Remont i termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem kotłowni wbudowanej gazowej Burzyńska Wioleta 2014-08-21
244 Zaproszenie do składania ofert "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice gm. Załuski - I etap" Burzyńska Wioleta 2014-08-13
243 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2014/2015 Burzyńska Wioleta 2014-07-11
242 Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski Burzyńska Wioleta 2014-07-07
241 Zaproszenie do składania ofert: Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski Burzyńska Wioleta 2014-06-23
240 Zaproszenie do składania ofert: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie Burzyńska Wioleta 2014-06-11
239 Zaproszenie do składania ofert : Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smulskach Burzyńska Wioleta 2014-06-03
238 Zaproszenie do składania ofert: Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska Burzyńska Wioleta 2014-05-20
237 Zaproszenie do składania ofert: Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski Burzyńska Wioleta 2014-05-16
235 Modernizacja 170 zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski ” Rybicka Monika 2014-03-25
234 Bieżące utrzymanie dróg żwirowych i gruntowych na terenie Gminy Załuski, wiosna - jesień 2014 r. Rybicka Monika 2014-03-10
233 Zaproszenie do składania ofert w poniższym postępowaniu "Zapewnienie dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych i świetlic utworzonych w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski" Rybicka Monika 2014-03-05
232 Zaproszenie do składania ofert w poniższym postępowaniu: Modernizacja 170 zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski" Rybicka Monika 2014-03-05
231 Zaproszenie do składania ofert na „Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do szkół z terenu gminy Załuski w 2014 r.” Rybicka Monika 2013-12-17
230 Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie 170 zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski" POIG 2007-2013 Rybicka Monika 2013-12-12
229 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301203 W PRZEZ WIEŚ ZŁOTOPOLICE GM. ZAŁUSKI Rybicka Monika 2013-10-25
228 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301203 W PRZEZ WIES ZŁOTOPOLICE GM. ZAŁUSKI Rybicka Monika 2013-10-09
227 Budowa indywidualnych przydomowych oczyszalni ścieków na terenie Gminy Załuski Rybicka Monika 2013-09-16
225 Urządzenie placu zabaw zlokalizowanego na placu przedszkola przy Zespole Szkół w Kroczewie w Gminie Załuski"- Zapytanie ofertowe Rybicka Monika 2013-07-22
224 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ZAŁUSKI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Rybicka Monika 2013-07-19
223 REMONT I TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W KROCZEWIE GM. ZAŁUSKI Rybicka Monika 2013-06-20
222 REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI ZAŁUSKI POPRZEZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ Rybicka Monika 2013-06-14
221 Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą" Organizacja wypoczynku letniego w atrakcyjnej turystycznie miejscowości( góry lub morze)z programem terapeutycznym dla 15 dzieci w wieku od 9 do 16 lat z rodzin dotknietych problemem uzależnień alkoholowych. Rybicka Monika 2013-06-10
220 Odbieranie i zagospodarowanie(odzysk lub unieszkodliwienie ) odpadów odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski Rybicka Monika 2013-05-17
219 ODNOWA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI WOJNY GM. ZAŁUSKI Rybicka Monika 2013-04-09
218 Bieżące utrzymanie dróg żwirowych i gruntowych na terenie gminy Załuski, wiosna-jesień 2013 Rybicka Monika 2013-03-13
216 BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG ŻWIROWYCH I GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY ZAŁUSKI , WIOSNA -JESIEŃ 2013 Rybicka Monika 2013-03-05
214 Zaproszenie do składania ofert na " Przygotowanie i dostawe gorących posiłków do szkół z terenu gminy Załuski w 2013 r. Rybicka Monika 2012-12-11
213 Zapytanie ofertowe naubezpieczenie 170 zestawów komputerowych wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym Rybicka Monika 2012-12-06
207 Przetarg nieograniczony na zadanie pn.Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu". Rybicka Monika 2012-07-26
204 Zapytanie ofertowe na wykonanie certyfikatów dla uczestników projektu " Uczę sie dla siebie" Rybicka Monika 2012-06-11
203 ZAWIADOMIENIE O WYBORXE OFERTY NA ZADANIE "REMONT BUDYNKU NALEŻĄCEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ W KROCZEWIE WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ" Rybicka Monika 2012-05-17
202 REMONT BUDYNKU NALEŻĄCEGO DO ZESPOŁU SZKÓŁ W KROCZEWIE WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ Rybicka Monika 2012-04-17
201 OGLOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI DAEWOO LANOS Rybicka Monika 2012-04-10
200 Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie:"Bieżące utrzymanie dróg żwirowych i gruntowych nabterenie Gminy Załuski wiosna-jesień 2012 " Rybicka Monika 2012-03-29
199 Rozstrzygnięcie przetargu na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 301246W w miejscowości Naborowo gm.Załuski od km 0+000 do km 0+615 o dł 615 mb" Rybicka Monika 2012-03-29
198 Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie:Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice gm. Załuski Rybicka Monika 2012-03-29
197 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości gminnej w miejscowości KROCZEWO Rybicka Monika 2012-03-28
196 Rozstrzygnięcie przetargu na „Zakup i wdrożenie platformy do szkoleń elearningowych oraz elearningowych treści z zakresu języka angielskiego i informatyki dla potrzeb projektu „Uczę się dla siebie” realizowanego w szkołach z terenu Gminy Załuski”. Rybicka Monika 2012-03-27
195 Rozstrzygnięcie przetargu na „Zakup 6 laptopów, 6 projektorów i 6 tablic interaktywnych dla potrzeb projektu „Uczę się dla siebie” Rybicka Monika 2012-03-16
194 Przebudowa drogi gminnej Nr 301246W w miejscowości Naborowo gm. Załuski od km 0+000 do km 0+615 o dł. 615 mb Rybicka Monika 2012-03-13
193 „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice gm. Załuski ” Rybicka Monika 2012-03-13
192 „Bieżące utrzymanie dróg żwirowych i gruntowych na terenie gminy Załuski, wiosna-jesień 2012 ” Rybicka Monika 2012-03-12
191 Zakup i wdrożenie platformy do szkoleń elearningowych oraz elearningowych treści z zakresu języka angielskiego i informatyki dla potrzeb projektu „Uczę się dla siebie” realizowanego w szkołach z terenu Gminy Załuski ”. Rybicka Monika 2012-03-12
190 Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i dostawę dwóch komputerów wraz z podstawowym oprogramowaniem dla Zespołu Projektowego "Uczę się się dla siebie". Rybicka Monika 2012-03-12
187 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -ZAKUP I DOSTAWA 2 ZESTAWÓW MULTIMEDIALNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU UCZĘ SIĘ DLA SIEBIE Rybicka Monika 2012-03-06
188 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU PRZETARGU NA ZAKUP I WDROŻENIE PLATFORMY DO SZKOLEŃ ELEARNINGOWYCH ORAZ ELEARNINGOWYCH TREŚCI Z ZAKRESU JĘZYKA ANGIELSKIEGO I INFORMATYKI DLA POTRZEB PROJEKTU UCZĘ SIĘ DLA SIEBIE ELEARNINGOWEJ Rybicka Monika 2012-03-06
189 Rozstzrygnięcie przetargu na zakup i dostawę dydaktycznych programów komputerowych EduRom do zajęć z zakresu fizyki,chemii,biologii, przyrody i matematyki w Szkołach z terenu Gminy Załuski biorących udział w projekcie Ucze się dla siebie" Rybicka Monika 2012-03-06
186 ZAKUP I WDROŻENIE PLATFORMY DO SZKOLEŃ ELEARNINGOWYCH ORAZ ELEARNINGOWYCH TREŚCI Z ZAKRESU JĘZYKA ANGIELSKIEGO INFORMATYKI DLA POTRZEB PROJEKTU UCZĘ SIĘ DLA SIEBIE REALIZOWANEGO W SZKOŁACH Z TERENU GMINY ZAŁUSKI Rybicka Monika 2012-02-15
185 ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW WRAZ Z PODSTAWOWYM OPROGRAMOWANIEM DLA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "UCZĘ SIĘ DLA SIEBIE" Rybicka Monika 2012-02-15
184 ZAKUP I DOSTAWA DWÓCH ZESTAWÓW MULTIMEDIALNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU UCZĘ SIĘ DLA SIEBIE Rybicka Monika 2012-02-15
183 „Zakup 6 laptopów,6 projektorów i 6 tablic interaktywnych dla potrzeb projektu „Uczę się dla siebie”. Rybicka Monika 2012-02-08
182 GOPS INFORMUJE O WYNIKACH WYBORU OFERTY NA DOŻYWIANIE Rybicka Monika 2012-02-02
181 „Zakup i dostawa dydaktycznych programów komputerowych EduRom do zajęć z zakresu fizyki, chemii, biologii, przyrody i matematyki w Szkołach z terenu Gminy Załuski biorących udział w projekcie „Uczę się dla siebie”. Rybicka Monika 2012-01-26
180 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIE PN" ZAKUP I DOSTAWA 6 LAPTOPÓW , 6 PROJEKTORÓW I 6 TABLIC INTERAKTYWNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA POTRZEB PROJEKTU " UCZĘ SIĘ DLA SIEBIE" Rybicka Monika 2012-01-20
179 GOPS w Załuskach zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą;"Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do szkół z terenu gminy Załuski w 2012r. Rybicka Monika 2012-01-17
178 Uniewaznienie Zakup i dostawa dwóch zestawów multimedialnych oraz dwóch zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem dla potrzeb projektu „Uczę się dla siebie” według 2 zadań. Zadanie nr 1 – Zakup i dostawa 2 zestawów multimedialnych do dwóch szkół z terenu gminy Załuski wraz z ich montażem i konfiguracją. Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa 2 zestawów komputerowych wraz z podstawowym opro-gramowaniem. Rybicka Monika 2011-12-29
177 ZAKUP I DOSTAWA 6 LAPTOPÓW, 6 PROJEKTORÓW I 6 TABLIC INTERAKTYWNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA POTRZEB PROJEKTU UCZĘ SIE DLA SIEBIE Rybicka Monika 2011-12-13
176 Unieważnienie zamówienia na "Zakup i dostawę 6 tablic interaktywnych dla potrzeb projektu Uczę sie dla siebie. Rybicka Monika 2011-12-12
175 „Zakup i dostawa dwóch zestawów multimedialnych oraz dwóch zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem dla potrzeb projektu „Uczę się dla siebie”. Rybicka Monika 2011-12-09
174 REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAMIENICY GM. ZAŁUSKI Rybicka Monika 2011-12-08
173 „Ubezpieczenie 170 zestawów komputerowych wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym.”” Rybicka Monika 2011-12-08
172 Utworzenie promocyjnej strony internetowej na potrzeby projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski”. Rybicka Monika 2011-12-06
171 Zapewnienie dostępu do Internetu dla potrzeb projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski Rybicka Monika 2011-11-28
170 Zakup i dostawa posiłków dla Beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie "Uczę sie dla siebie" realizowanym w szkołach na terenie Gminy Załuski" Rybicka Monika 2011-11-17
169 ZAKUP 6 TABLIC INTERAKTYWNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU "UCZĘ SIĘ DLA SIEBIE". Rybicka Monika 2011-11-17
168 Zakup i wdrożenie platformy do szkoleń elearningowych dla potrzeb projektu "Uczę się dla siebie realizowanego w szkołach z terenu Gminy Załuski". Rybicka Monika 2011-11-17
167 Zakup i dostawa 2 zestawów komputerowychz podstawowym oprogramowaniem dla Zespołu Projektowego "Uczę się dla siebie" Rybicka Monika 2011-11-17
166 Zakup i dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym oraz serwis Rybicka Monika 2011-11-15
165 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczy zamówienia publicznego na " Zakup i wdrożenie platformy do szkolen elearningowych dla potzreb projektu " Uczę sie dla siebie" realizowanego w szkołach na terenie Gminy Załuski". Rybicka Monika 2011-11-10
164 UNIEWAZNIENIE zamówienia publicznego pn" Zakup i dostawa komputerów wraz z systemem komputerów oraz serwis". Rybicka Monika 2011-11-10
163 Zakup i wdrożenie platformy do szkoleń elearningowych dla potrzeb projektu Uczę się dla siebie realizowanego w szkołach z terenu Gminy Załuski Rybicka Monika 2011-11-07
162 Zakup i dostawa 6 tablic interaktywnych dla potrzeb projektu Uczę sie dla siebie. Rybicka Monika 2011-11-07
161 Zakup i dostawa 2 zestawów komputerowych z podstawowym oprogramowaniem dla Zespołu Projektowego "Ucze się dla Siebie" Rybicka Monika 2011-11-07
160 Zakup i dostawa posiłków dla Beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie "Uczę się dla siebie" realizowanym w szkołach na terenie Gminy Załuski" Rybicka Monika 2011-11-07
159 ZAKUP MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH NA POTRZEBY PROJEKTU"UCZĘ SIĘ DLA SIEBIE" REALIZOWANEGO W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY ZAŁUSKI Rybicka Monika 2011-10-20
158 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ POSIŁKÓW DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJECIE "UCZĘ SIĘ DLA SIEBIE" REALIZOWANYM NA TERENIE GMINY ZAŁUSKI Rybicka Monika 2011-10-19
157 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA SZKOLENIA Z ZAKRESU OGÓLNEJ OBSŁUGI KOMPUTERA, INTERNETU I PROGRAMÓW BIUROWYCH, SYSTEMOWYCH I ANTYWIRUSOWYCH Rybicka Monika 2011-10-14
156 REMONT ELEWACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SZCZYTNIE -ETAP II Rybicka Monika 2011-10-12
155 Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą: "Szkolenie z zakresu ogólnej obsługi komputera, internetu i programów biurowych , systemowych i antywirosowych" Rybicka Monika 2011-10-06
154 Protokół z rozeznania cenowego na zadanie "Przygotowanie projektów graficznych oraz druku plakatów dla oznakowania miejsc szkoleń , ulotek rekrutacyjno-informacyjnych oraz plakatów rekrutacyjnych dla potrzeb projektu "Uczę sie dla siebie" Rybicka Monika 2011-09-14
153 Ogłoszenie w prasie lokalnej ukazującej się na terenie powiatu płońskiego , o zajęcich dodatkowych odbywających się w szkołach z terenu gminy Załuski w ramach projektu "Uczę sie dla siebie". Rybicka Monika 2011-09-12
152 ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW WRAZ Z SYSTEMEM OPERACYJNYM ORAZ SERWIS Rybicka Monika 2011-09-08
151 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN" PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW GRAFICZNYCH ORAZ DRUKU PLAKATÓW DLA OZNAKOWANIA MIEJSC SZKOLEŃ, ULOTEK REKRUTACYJNO-INFORMACYJNYCH ORAZ PLAKATÓW REKRUTACYJNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU "UCZĘ SIE DLA SIEBIE" Rybicka Monika 2011-09-07
150 PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ W GMINIE ZAŁUSKI W RAMACH PROJEKTU "UCZĘ SIĘ DLA SIEBIE" Rybicka Monika 2011-09-07
149 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE POD NAZWĄ SZkolenia z zakresu ogólnej obsługi komputera , inernetu i programów biurowych, systemowych i antywirusowych" Rybicka Monika 2011-09-02
148 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE POD NAZWĄ" ZAPEWNIENIE DOSTEPU DO INTERNETU DLA POTRZEB PROJEKTU"LIKWIDACJA BARIER WYKLUCZENIA CYFROWEGO NA OBSZARZE GMINY ZAŁUSKI" Rybicka Monika 2011-09-01
147 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU pOSTEPOWANIA NA ZADANIE "ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW WRAZ Z SYSTEMEM OPERACYJNYM , OPROGRAMOWANIEM ORAZ SERWIS Rybicka Monika 2011-08-30
145 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenu w miejscowościach Gostolin i Przyborowice Dolne oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenu w miejscowości Szczytno , gm. Załuski”. Rybicka Monika 2011-08-17
144 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE POD NAZWĄ " ODWOŻENIE UCZNIÓW ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ZAŁUSKI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W RAMACH PROJEKTU " UCZĘ SIĘ DLA SIEBIE" Rybicka Monika 2011-08-17
143 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE POD NAZWĄ " Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2011/2012 Rybicka Monika 2011-08-17
142 Odwożenie uczniów ze szkół na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektu Uczę się dla siebie Rybicka Monika 2011-08-02
141 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2011/2012 Rybicka Monika 2011-08-02
140 Szkolenie z zakresu ogólnej obsługi komputera, Internetu i programów biurowych, systemowych i antywirusowych Rybicka Monika 2011-08-01
139 „Zapewnienie dostępu do Internetu dla potrzeb projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski ” Rybicka Monika 2011-07-29
138 SPORZĄDZENIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTÓW TERENU W MIEJSCOWOŚCIACH GOSTOLIN I PRZYBOROWICE DOLNE ORAZ ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTÓW TERENU W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNO , GM. ZAŁUSKI” Rybicka Monika 2011-07-29
137 Bieżące utrymanie dróg gminnych na terenie Gminy Załuski Rybicka Monika 2011-07-29
136 Zakup i dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym , oprogramowaniem oraz serwis ” Rybicka Monika 2011-07-27
135 Zakup energii elektrycznej Rybicka Monika 2011-07-20
134 Rozstrzygnięty przetarg na szkolenia w ramach projektu "Uczę się dla siebie " realizowanego przez Gminę Załuski. Rybicka Monika 2011-07-18
133 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU "UCZĘ SIĘ DLA SIEBIE " REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ ZaŁUSKI Rybicka Monika 2011-07-18
132 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEPROWADZONEGO W BTRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE" PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ NIEPIEKŁA GM. ZAŁUSKI" Rybicka Monika 2011-07-05
131 Realizacja szkoleń w ramach projektu " Uczę sie dla siebie" realizowanego prze Gmine Załuski Rybicka Monika 2011-07-04
130 GMINA ZAŁUSKI 09-142 ZAŁUSKI, ZAŁUSKI 67 Działając w oparciu o art. 40 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 113 z 2010r., poz. 759 ze zmianami) ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Niepiekła gm. Załuski ” Rybicka Monika 2011-06-16
129 ZaPYTANIE CENOWE NA WYKONANIE 170 NALEPEK DO OBKLEJANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WYMIARACH 7X4 CM WEDŁUG DOŁĄCZONEGO LOGOTYPU I INSTRUKCJI ORAZ WEWNĘTRZNEJ TABLICY INFORMACYJNEJ O WYMIARACH 30X40 CM WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO LOGOTYPU I INSTRUKCJI" Rybicka Monika 2011-06-14
128 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA "BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG ŻWIROWYCH I GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY ZAŁUSKI, WIOSNA -JESIEŃ 2011" Rybicka Monika 2011-03-15
127 BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ I GRUNTOWEJ NA TERENIE GMINY ZAŁUSKI, WIOSNA-JESIEŃ 2011 Rybicka Monika 2011-03-03
126 Docieplenie elewacji zachodniej budynku Zespołu Szkół w Szczytnie Jarosławska Anna 2010-10-11
125 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Załuski w sezonie zimowym 2010/2011 Jarosławska Anna 2010-09-30
124 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego Gminie Załuski w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r. związanego z realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej przez wieś Słotwin, gm. Załuski Jarosławska Anna 2010-07-30
123 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2010/2011 Jarosławska Anna 2010-07-09
122 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Załuski Jarosławska Anna 2010-07-05
121 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego Gminie Załuski w kwocie 1700000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r. związanego z realizacją inwestycji pn.: Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych - II etap. Jarosławska Anna 2010-06-16
120 Przebudowa drogi gminnej przez wieś Słotwin, gm. Załuski Jarosławska Anna 2010-05-19
119 Remont placówek oświatowych wraz z wyposażeniem na terenie gminy Załuski Jarosławska Anna 2010-04-15
118 Zakup energii elektrycznej Jarosławska Anna 2010-03-31
117 Bieżące utrzymanie dróg żwirowych i gruntowych na terenie gminy Załuski Jarosławska Anna 2010-03-16
116 Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Karolinowo, Szczytniki, Michałówek, gm. Załuski Jarosławska Anna 2010-02-15
115 Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych - II etap Jarosławska Anna 2010-01-27
114 Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Karolinowo Jarosławska Anna 2010-01-25
113 Remont strażnicy OSP w Kroczewie Jarosławska Anna 2009-08-13
112 Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła, gm. Załuski Jarosławska Anna 2009-08-04
111 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2009/2010 Jarosławska Anna 2009-07-06
110 Remont Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie Jarosławska Anna 2009-06-16
109 Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski Jarosławska Anna 2009-06-16
108 Remont Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie Jarosławska Anna 2009-05-21
107 Sporządzenie map zasadniczych do celów projektowych na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski dla miejscowości: Szczytniki, Michałówek, Karolinowo Jarosławska Anna 2009-04-17
106 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Jarosławska Anna 2009-04-01
105 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn.: "Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych". Jarosławska Anna 2009-03-02
104 Wybór oferty dot. zadania pn.: "Remont dróg gminnych w gm. Załuski - wiosna 2009" Jarosławska Anna 2009-02-25
103 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Jarosławska Anna 2009-02-02
102 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dot. zadania pn.: "Sporządzenie map zasadniczych na potrzeby opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski dla miejscowości: Szczytniki, Michałówek, Karolinowo". Jarosławska Anna 2008-12-01
101 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zadania pn.: "Remont strażnicy OSP w Szczytnie" Jarosławska Anna 2008-10-07
100 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania pn.: "Ciąg drogowy łączący strefę inwestycyjną gminy Załuski z lotniskiem w Modlinie - roboty dodatkowe" Jarosławska Anna 2008-10-07
99 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania pn.: "Monitoring wizyjny w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie" Jarosławska Anna 2008-10-07
98 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zadania pn.: "Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Załuskach" Jarosławska Anna 2008-10-07
97 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania pn. "Wykonanie boiska do piłki nożnej w miejscowości Stróżewo o nawierzchni z trawy naturalnej z bieżnią" Jarosławska Anna 2008-09-19
96 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Załuskach Jarosławska Anna 2008-09-05
95 Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu postępowania pn.: "Wykonanie boiska do piłki nożnej w miejscowości Stróżewo o nawierzchni z trawy naturalnej z bieżnią" Jarosławska Anna 2008-08-20
94 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. "Przebudowa drogi gminnej nr 301217 W we wsi Sadówiec" Jarosławska Anna 2008-08-19
93 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej we wsi Wrońska gm. Załuski Jarosławska Anna 2008-08-08
92 Ogłoszenie o wyborze oferty - dostawa koksu na sezon grzewczy do Urzędu Gminy Załuski Jarosławska Anna 2008-08-06
91 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie boiska do piłki nożnej w miejscowości Stróżewo o nawierzchni z trawy naturalnej z bieżnią" Jarosławska Anna 2008-07-28
90 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn.: "Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy gm. Załuski" Jarosławska Anna 2008-07-28
89 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Przebudowa drogi gminnej nr 301231 W we wsi Szczytno odc. dł. 1015 m" Jarosławska Anna 2008-07-28
88 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Dowożenie i odwożenie dzieci do szkół (bez opiekuna) na terenie gminy Załuski w roku szkolnym 2008/2009" Jarosławska Anna 2008-07-25
87 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.: "Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z bieżnią i skocznią w dal w Szkole Podstawowej w Stróżewie" Jarosławska Anna 2008-07-25
86 Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn.: "Ciąg drogowy łączący strefę inwestycyjną gminy Załuski z lotniskiem w Modlinie" Jarosławska Anna 2008-07-23
85 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 301217W we wsi Sadówiec" Jarosławska Anna 2008-07-21
84 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn.: "Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy gm. Załuski" Jarosławska Anna 2008-07-18
83 ogłoszenie Jarosławska Anna 2008-07-18
82 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej we wsi Wrońska gm. Załuski" Jarosławska Anna 2008-07-14
81 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - "Ciąg drogowy łączący strefę inwestycyjną gminy Załuski z lotniskiem w Modlinie" Jarosławska Anna 2008-07-09
80 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 301231 W we wsi Szczytno odc. dł. 1015m" Jarosławska Anna 2008-07-04
79 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn.: "Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy gm. Załuski" Jarosławska Anna 2008-07-03
78 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z bieżnią i skocznią w dal w Szkole Podstawowej w Stróżewie: Jarosławska Anna 2008-07-03
77 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn.: "Dowożenie i odwożenie dzieci do szkół (bez opiekuna) na terenie gminy Załuski w roku szkolnym 2008/2009" Jarosławska Anna 2008-07-03
76 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.: "Remont placówek oświatowych na terenie gminy Załuski" Jarosławska Anna 2008-06-25
75 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn.: "Remont placówek oświatowych na terenie gminy Załuski Jarosławska Anna 2008-06-24
74 sprostowanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności pubicznej na terenie Gminy Załuski" Jarosławska Anna 2008-06-19
73 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania pn.: "Budowa pzydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski" Jarosławska Anna 2008-06-18
72 Ogłoszenie o zamówieniu publicznych na zadanie pn.: "Ciąg drogowy łączący strefę inwestycyjną gminy Załuski z lotniskiem w Modlinie" Jarosławska Anna 2008-06-13
71 Ogłoszenie "Przebudowa drogi dojazdowej do strefy inwestycyjnej Gminy Załuski - roboty uzupełniające" Jarosławska Anna 2008-06-09
70 Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ - budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski o wydajności maksymalnej do 3,5m3na dobę. Jarosławska Anna 2008-05-30
69 Ogłoszenie o zawarciu umowy. Jarosławska Anna 2008-05-29
68 "Remont placówek oświatowych na terenie gminy Załuski" Jarosławska Anna 2008-05-26
67 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Załuski - Falbogi Wielkie Jarosławska Anna 2008-05-19
66 Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski o wydajności do 3,5 m3 na dobę. Jarosławska Anna 2008-05-14
65 Przebudowa drogi gminnej Załuski - Falbogi Wielkie gm. Załuski Jarosławska Anna 2008-04-24
64 Ogłoszenie Szulborska Ilona 2008-01-18
63 Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro netto na wykonanie „ Remont drogi we wsi Kroczewo gm. Załuski” Szybińska Urszula 2007-11-23
62 Wykonanie projektów budowlano - wykoanwczych przebudowy dróg gminnych w gminie Załuski Szybińska Urszula 2007-09-04
61 Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych przebudowy dróg gminnych w gminie Załuski Szybińska Urszula 2007-09-04
60 Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Załuski w roku szkolnym 2007-2008 Szybińska Urszula 2007-06-06
59 Przetarg ograniczony o wartości powyżej 60.000EURO na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Złotopolice - Gostolin gm. Załuski, powiat Płońsk Szybińska Urszula 2007-06-05
58 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Załuski w roku szkolnym 2007/2008. Szybińska Urszula 2007-05-24
57 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z tworzywa syntetycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie. Szybińska Urszula 2007-05-24
56 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. dachu w Szkole Podstawowej w Kamienicy oraz remont sal lekcyjnych i ich częściowe wyposażenie w szkołach w Stróżewie i Szczytnie. Szybińska Urszula 2007-05-24
55 Przetarg ograniczony powyżej 60.000 EURO na zadanie pn.Budowa sieci wodociągowej i przyłączy dla wsi Kamienica i Kamienica Wygoda gm. Załuski pow. Płońsk Szybińska Urszula 2007-05-22
54 Przetarg ograniczony o wartości powyżej 60.000EURO na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Naborówiec gm. Załuski, pow. Płońk Szybińska Urszula 2007-05-21
53 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości połozonej w obrębie wsi: Wilamy Szybińska Urszula 2007-02-14
52 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Sadówiec, gm. Załuski Szybińska Urszula 2007-02-14
51 Przetarg nieograniczony na dostawę węgla dla szkół na terenie Gminy Załuski Szybińska Urszula 2007-01-08
50 Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Szczytniki, gmina Załuski Szybińska Urszula 2006-10-16
49 Wszczęcie postępowania-przetarg ograniczony " Przebudowa drogi gminnej we wsi Gostolin gm. Załuski, powiat Płońsk". Szybińska Urszula 2006-10-03
48 Przetarg ograniczony" Budowa sieci wodociągowej i przyłączy dla wsi Naborowo i Naborowo-Parcele gm. Załuski Szybińska Urszula 2006-09-19
47 Przetarg ograniczony"Przebudowa drogi gminnej we wsi Naborowo-Parcele gm. Załuski Szybińska Urszula 2006-09-18
46 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na "dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Załuski" Szybińska Urszula 2006-08-03
44 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego "Budowa boiska syntetycznego do piłki siatkowej w ZSO w Szczytnie oraz wyposażenie sali sportowej w ZSO w Kroczewie". Szybińska Urszula 2006-08-01
43 Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytno, gm. Załuski, powiat Płońsk Szybińska Urszula 2006-07-20
40 Ogłoszenie o wyniku - Przetarg nieograniczony - remont Szkoły Podstawowej w Kamienicy gm. Załuski Szybińska Urszula 2006-05-29
41 Ogłoszenie o wyniku - Przetarg nieograniczony - Wymiana centralnego ogrzewania oraz części podłóg w Szkole Podstawowej w Stróżewie gm. Załuski Szybińska Urszula 2006-05-29
42 Przetarg nieograniczony - dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Załuski. Szybińska Urszula 2006-05-10
39 I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Szczytniki, gmina Załuski Szybińska Urszula 2006-04-28
38 Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Złotopolice, Gmina Załuski Szybińska Urszula 2006-04-28
37 Przetarg nieograniczony na dostawę węgla dla szkół na terenie gminy oraz koksu dla Urzędu Gminy w Załuskach. Szybińska Urszula 2006-04-21
36 Przetarg nieograniczony na dostawę węgla dla szkół na terenie gminy oraz koksu dla Urzędu Gminy w Załuskach. Szybińska Urszula 2005-12-30
35 Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Niepiekła gm. Załuski Szybińska Urszula 2005-12-07
34 Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 EURO na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Załuski. Szybińska Urszula 2005-10-19
33 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Niepiekła gm. Załuski Szybińska Urszula 2005-09-15
32 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości połozonych w obrębie wsi: Złotopolice, Wrońska gm. Załuski Szybińska Urszula 2005-09-15
31 Przetarg nieograniczony na wykonanie Budowy sieci wodociągowej i przyłączy dla wsi Kroczewo, Sobole,Gostolin, Złotopolice i Naborówiec gm. Załuski Szybińska Urszula 2005-09-09
30 Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi gminnej o długości 1.600mb relacji Kamienica-Pieścidła gm. Załuski, powiat Płońsk Szybińska Urszula 2005-09-07
29 Przetarg nieograniczony na wykonaie przebudowy drogi gminnej o długości 1320mb. w miejscowości Olszyny Nowe gm. Załuski, powiat Płońsk Szybińska Urszula 2005-08-29
28 Przetarg nieograniczony na dostawę węgla dla Szkoły w Szczytnie Szybińska Urszula 2005-08-25
27 Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany kotłów centralnego ogrzewania w kotłowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie. Szybińska Urszula 2005-07-21
26 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Szybińska Urszula 2005-06-13
25 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Szybińska Urszula 2005-06-13
24 Przetarg nieograniczony na wykonanie dowożenia młodzieży do szkół na terenie Gminy Załuski. Szybińska Urszula 2005-05-24
23 Przetarg nieograniczony na dostarczenie opału dla Urzedu Gminy w Załuskach oraz szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Załuski. Szybińska Urszula 2005-04-27
22 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości- Gmina Załuski. Szybińska Urszula 2005-01-20
21 Przetarg nieograniczony na wybór dostawcy węgla i koksu dla placówek oświatowych na terenie gminy oraz budynku Urzędu Gminy w Załuskach. Szybińska Urszula 2005-01-10
20 Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Załuski. Szybińska Urszula 2004-12-03
19 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Naborowo, Naborówiec i Kamienica Wygoda gm. Załuski Szybińska Urszula 2004-11-19
18 Przetarg nieograniczony na wykonanie budowy wodociągu dla wsi Wrońska gm. Załuski Szybińska Urszula 2004-11-09
17 Przetarg nieograniczony na wykonanie budowy wodociągu dla wsi Przyborowice Górne i Szczytno gm.Załuski Szybińska Urszula 2004-10-29
16 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa chodnika i zjazdów przez wieś Szczytno gm.Załuski Szybińska Urszula 2004-10-14
15 Przetarg nieograniczony na wykonanie budowy chodnika i zjazdów przez wieś Szczytno gm. Załuski Szybińska Urszula 2004-09-16
14 Pierwszy przxetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Szybińska Urszula 2004-09-08
13 Przetarg nieograniczony na wykonanie dobudowy garaży z częścią socjalną dla OSP do istniejącego budynku UG Załuski. Szybińska Urszula 2004-09-08
12 Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji drogi gminnej o długości 1005 mb. we wsi Wrońska gm.Załuski Szybińska Urszula 2004-06-14
11 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku szkoły w Szczytnie. Szybińska Urszula 2004-05-25
10 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku szkoły w Stróżewie Szybińska Urszula 2004-05-25
9 Przetarg nieograniczony na wykonanie dowożenia młodzieży do szkół na terenie gminy Załuski. Szybińska Urszula 2004-05-18
8 nieograniczony na dostawę węgla oraz koksu dla placówek oświatowych na terenie gminy oraz budynku Urzędu Gminy w Załuskach Szybińska Urszula 2004-05-12
7 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Szybińska Urszula 2004-02-16
6 Przetarg nieograniczony na dostarczenie opału dla Urzędu Gminy w Załuskach oraz szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Załuski. Szybińska Urszula 2004-01-05
5 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Urszula Szybińska 2003-11-07
4 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Szczytniki gm.Załuski Urszula Szybińska 2003-11-03
3 Przetarg nieograniczony na nauczanie języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie Urszula Szybińska 2003-09-02
2 Przetarg nieograniczony - budowa chodnika w m. Karolinowo gm. Załuski - 1601 m2 Administrator 2003-07-18

[Liczba odsłon: 2599399]

przewiń do góry