Zarządzenie Nr 0050.1.2023 z dnia 02.01.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.1.2023_000431.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.2.2023 z dnia 11.01.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.2.2023_000453.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.3.2023 z dnia 11.01.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.3.2023_000454.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.4.2023 z dnia 23.01.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.4.2023_000466.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.5.2023 z dnia 30 .01.2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.5.2023_000467.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.6.2023 z dnia 31 .01.2023 w sprawie planu dofinansowania firm doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Załuski .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.6.2023_000468.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.7.2023 z dnia 31 .01.2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Załuski na rok szkolny 2023/2024. 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.7.2023_000469.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.8.2023 z dnia 31.01.2023  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.8.2023_000472.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.9.2023 z dnia 1.02.2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.9.2023_000480.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.10.2023 z dnia 01.02.2023 w sprawie podziału Wydziałów na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Załuskach.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.10.2023.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.11.2023 z dnia 01.02.2023 r. w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów służbowych . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.11.2023_000475.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 23.02.2023 r. w sprawie powołania do składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.12.2023_000496.pdf

 

Zarządzenie 0050.13.2023 z dnia 10.03.2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.13.2023_000517.pdf

 

Zarządzenie 0050.14.2023 z dnia 10.03.2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.14.2023.pdf

 

Zarządzenie 0050.15.2023 z dnia 10.03.2023 w sprawie podziału Wydziałów na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Załuskach.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.15.2023.pdf

 

Zarządzenie 0050.16.2023 z dnia 20.03.2023 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  za rok 2022 .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.16.2023_000525.pdf

/pliki/ugzaluski/s.1_do_.80_zarzadzenia_0050.16.2023.pdf

/pliki/ugzaluski/str._od_80_do_156.pdf

/pliki/ugzaluski/zalacznik_nr_2__000521.pdf

/pliki/ugzaluski/zalacznik_nr_3__000522.pdf

/pliki/ugzaluski/załączniki od 4 do 10_20230328154557.pdf

 

Zarządzenie 0050.17.2023 z dnia 20.03.2023 w sprawie zmiany składu komisji ds. wyceny nieruchomości nabytych przez Gminę Załuski .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.17.2023_000524.pdf

 

Zarządzenie 0050.18.2023 z dnia 20.03.2023 w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2022 rok do odliczenia podatku VAT za 2022 rok, a także określenia  prewspółczynnika VAT na rok 2023 dla Urzędu Gminy Załuski .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.18.2023.pdf

 

Zarządzenie 0050.19.2023 z dnia 29.03.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.19.2023_000538.pdf

 

Zarządzenie 0050.20.2023 z dnia 07.04.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.20.2023_000546.pdf

 

Zarządzenie 0050.21.2023 z dnia 17 .04.2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.21.2023.pdf

 

Zarządzenie 0050.22.2023 z dnia 05.05.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Załuski na lata 2023-2031.

/pliki/ugzaluski/zarządzenie wójta gminy załuski w sprawie konsultacji społecznych projektu gpr_20230505131523.pdf

/pliki/ugzaluski/zalacznik_1_do_projektu_gpr.pdf

/pliki/ugzaluski/zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_formularz_uwag_projektu_gpr.docx

/pliki/ugzaluski/18_04_projekt_gpr_załuski_20230505131829.pdf

/pliki/ugzaluski/obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu gpr_20230505132807.pdf

 

Zarządzenie 0050.23.2023 z dnia 24.05.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.23.2023_000591.pdf

 

Zarządzenie 0050.24.2023 z dnia 30 .05.2023 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wilamach oznaczonej nr ewid. 26/16.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.24.2023_000589.pdf

 

Zarządzenie 0050.25.2023 z dnia 02.06.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.25.2023_000601.pdf

 

Zarządzenie 0050.26.2023 z dnia 02.06.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny ( aport) do spółki SIM Północne Mazowsze Sp.z.o.o.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.26.2023_000603.pdf

 

Zarządzenie 0050.27.2023 z dnia 16 .06.2023 w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.27.2023_000612.pdf

 

Zarządzenie 0050.28.2023 z dnia 3.07.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/0050.28.2023_000641.pdf

 

Zarządzenie 0050.29.2023 z dnia 3.07.2023 w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.29.2023_000646.pdf

 

Zarządzenie 0050.30.2023 z dnia 13.07.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 20923 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.30.2023__000645.pdf

 

Zarządzenie 0050.31.2023 z dnia 24.07.2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.31.2023.pdf

 

Zarządzenie 0050.32.2023 z dnia 14 .08.2023 w sprawie wyznaczenia reprezentantów do organów Płońskiego Związku Powiatowo - Gminnego .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.32.2023_000655.pdf

 

Zarządzenie 0050.33.2023 z dnia 22.08.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.33.2023_000680.pdf

 

Zarządzenie 0050.34.2023 z dnia 31.08.2023 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz  podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.34.2023_000687.pdf

 

Zarządzenie 0050.35.2023 z dnia 25.09.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.35.2023_000696.pdf

 

Zarządzenie 0050.36.2023 z dnia 9.10.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050_36_2023_20231011123135.pdf

/pliki/ugzaluski/zalacznik_nr-1_do_zarzadzenia0050_36_2023_20231011123221.pdf

/pliki/ugzaluski/formularz_konsultacji_2023_20231011123309.pdf

 

Zarządzenie 0050.37.2023 z dnia 13.10.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.37.2023_000709.pdf

 

Zarządzenie 0050.38.2023 z dnia 23.10.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.38.2023__000713.pdf

 

Zarządzenie 0050.39.2023 z dnia 07.11.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.39.2023_000717.pdf

 

Zarządzenie 0050.40.2023 z dnia 9.11.2023 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.40.2023_000719.pdf

 

Zarządzenie 0050.41.2023 z dnia 9 .11.2023 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.41.2023_000718.pdf

/pliki/ugzaluski/pisma_budzet_na_2024__000723.pdf

 

Zarządzenie 0050.42.2023 z dnia 4.12.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.42.2023_000735.pdf

 

Zarządzenie 0050.43.2023 z dnia 4.12.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.43.2023_000737.pdf

 

Zarządzenie 0050.44.2023 z dnia 13.12.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.44.2023_000736.pdf

 

Zarządzenie 0050.45.2023  z dnia 04.12.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.45.2023_000738.pdf

 

Zarządzenie 0050.46.2023 z dnia 13.12.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.46.2023_000739.pdf

 

Zarządzenie 0050.47.2023 z dnia 04.12.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.47.2023_000740.pdf

 

Zarządzenie 0050.48.2023 z dnia 13.12.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.48.2023_000741.pdf

 

Zarządzenie 0050.49.2023 z dnia 21.12.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.49.2023_000742.pdf

 

Zarządzenie 0050.50.2023 z dnia 29.12.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.50.2023_000757.pdf

 

Zarządzenie 0050.51.2023 z dnia 29.12.2023 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.51.2023_000759.pdf

 

Zarządzenie 0050.52.2023 z dnia 29.12.2023 w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane zz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.52.2023_000760.pdf

 

Zarządzenie 0050.53.2023  z dnia 29.12.2023 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.1.2017 z dnia 2.01.2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych , zmienione zarządzeniem 0050.13.2017 z dnia 5.04.1017 roku zarządzeniem nr 0050.49.2017 z dnia 29.12.2017 roku, zarządzeniem 0050.67.2018 z dnia 31.12.2018 roku , zarządzeniem 120.13.2023 z dnia 16.03.2023 roku.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.53_.2023_000771.pdf

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-05 11:11:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-05 09:01:04
  • Liczba odsłon: 2751
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599223]

przewiń do góry