Zarządzenie 0152/1/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 18.01.2010 w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Załuski oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

zarzadzenie_0152_1_2010.pdfZarządzenie 0152/2/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 22.01.2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn:" Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Karolinowo ".

zarzadzenie_015_2_2010.pdf 

Zarządzenie 0152/3/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 22.01.2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych - II etap".


zarzadzenie_0152_3_2010.pdfZarządzenie 0152/4/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 26.01.2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środka trwałego.

zarzadzenie_0152_4_2010.pdf

 

 

Zarządzenie 0152/5/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 4.02.2010 w sprawie ogłoszenia konkursu na

" Najładniejszy ogródek przydomowy Gminy Załuski".

zarzadzenie_0152_5_2010.pdfZarządzenie 0152/6/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 5.02.2010 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/20/2009 z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie powołania zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Załuski na lata 2009-2015 .

zarzadzenie_0152_6_2010.pdfZarządzenie 0152/7/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 11.02.2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn: " Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości : Karolinowo , Szczytniki, Michałówek , gm. Załuski ".

zarzadzenie_0152_7_2010.pdfZarządzenie 0152/8/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 12.03.2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11.ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Bieżące utrzymanie dróg żwirowych i gruntowych na terenie Gminy Załuski ".

zarzadzenie_0152_8_2010.pdfZarządzenie 0152/9/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 26.03.2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Zakup energii elektrycznej".

zarzadzenie_0152_9_2010.pdfZarządzenie 0152/10./2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 29.03.2010 w sprawie utworzenia Systemu Stałego Dyżuru Wójta Gminy Załuski na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

zarzadzenie_0152_10_2010.pdfZarządzenie 0152/11/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 12.04.2010 w sprawie wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli w Gminie Załuski.


zarzadzenie_0152_11_2010.pdfZarządzenie 0152/12/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 14.04.2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Remont placówek oświatowych wraz z wyposażeniem an terenie Gminy Załuski".

zarzadzenie_0152_12_2010.pdfZarządzenie 0152/13/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 19.04.2010 w sprawie wykorzystania dnia wolnego za święto 1 maja 2010 roku przypadającego w wolną sobotę w Urzędzie Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_0152_13_2010.pdfZarządzenie 0152/14/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 18.05.2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Przebudowa drogi gminnej przez wieś Słotwin, gm.Załuski ".

zarzadzenie_0152_14_2010.pdfZarządzenie 0152/15/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 25.05.2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z utwardzeniem placu przy Szkole Podstawowej w Stróżewie .

zarzadzenie_0152_15_2010.pdfZarządzenie 0152/16/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 15.06.2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na usługę pn:" Udzielenie i obsługa kredytu bankowego , długoterminowego Gminie Załuski w kwocie 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r. związanego z realizacją inwestycji pn:" Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych - II etap".

zarzadzenie_0152_16_2010.pdfZarządzenie 0152/17/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 22.06.2010 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Załuski.


zarzadzenie_0152_17_2010.pdfZarządzenie 0152/18/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 28.06.2010 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 30.06.2010 r.

zarzadzenie_0152_18_2010.pdfZarządzenie 0152/19/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 28.06.2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej.

zarzadzenie_0152_19_2010.pdfZarządzenie 0152/20/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 6.07.2010 w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z założeniem instalacji odgromowej ze sprawdzeniem odporności w Szkole Podstawowej w Stróżewie.

zarzadzenie_0152_20_2010.pdf 

Zarządzenie 0152/21/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 6.07.2010 w sprawie odwołania z pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Karolinowie .

zarzadzenie_0152_21_2010.pdfZarządzenie 0152/22/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 6.07.2010 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Karolinowie.

zarzadzenie_0152_22_2010.pdfZarządzenie 0152/23/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 7.07.2010 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spisania składników majątkowych urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Zarządzenie 0152/24/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 8.07.2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na usługę pn:" Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2010/2011".

zarzadzenie_0152_24_2010.pdfZarządzenie 0152/25/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 14.07.2010 w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Mariusza Kucińskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego .

zarzadzenie_0152_25_2010.pdfZarządzenie 0152/26/2010 Wójta Gminy Zaluski z dnia 28.07.2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na usługę pn:" Udzielenie i obsługa kredytu bankowego , długoterminowego Gminie Załuski w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r. związanego z realizacją inwestycji pn:" Przebudowa drogi gminnej przez wieś Słotwin gm. Załuski".

zarzadzenie_0152_26_2010.pdf 

Zarządzenie 0152/27/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 3.08.2010 w sprawie ustalenia przyjetych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Zaluski oraz jednostkach dla których obsługe prowadzi Urząd.

zarzadzenie_0152_27_2010.pdf

zalaczniki_od_4_do_5_0152_27_2010.pdf

zalaczniki_7_do_11_0152_27_2010.pdf  

zalacznik_13_0152_27_2010.pdf

 

Zarządzenie 0152/28/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 6.08.2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru prac związanych z wymianą wykładziny w sali "0" w Szkole Podstawowej w Kamienicy .

zarzadzenie_0152_28_2010.pdf 

Zarządzenie 0152/29/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 6.08.2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru prac związanych z remontem placówek oświatowych.

zarzadzenie_0152_29_2010.pdf 

Zarządzenie 0152/30/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 13.08.2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Załuski.

zarzadzenie_0152_30_2010.pdfZarządzenie 0152/31/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 20.08.2010 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót związanych z budową boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Karolinowo .

zarzadzenie_0152_31_2010.pdf

 

 

Zarządzenie 0152/32/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 26.08.2010 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. i w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r.

zarzadzenie_0152_32_2010.pdf 

Zarządzenie 0152/33/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 27 .08.2010 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót związanych z budową indywidulanych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski- I etap.

zarzadzenie_0152_33_2010.pdf 

Zarządzenie 0152/34/2010 Wojta Gminy Załuski z dnia 1.09.2010 w sprawie ogłoszenia konkursu " Najaktywniejszy Czytelnik Biblioteki".

zarzadzenie_0152_34_2010.pdf
 


 

Zarządzenie 0152/35/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 1.09.2010 w sprawie ogłoszenia konkursu

" Exlibris Biblioteki".

zarzadzenie_0152_35_2010.pdf 

Zarządzenie 0152/36/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 02.09.2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z inwestycją pn:" Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych -II etap".

zarzadzenie_0152_36_2010.pdfZarządzenie 0152/37/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 20.09.2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z inwestycją pn:" Przebudowa drogi gminnej przez wieś Słotwin gm.Załuski".

zarzadzenie_0152_37_2010.pdfZarządzenie 0152/38/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 24.09.2010 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 30.10.2010 .

zarzadzenie_152_38_2010.pdfZarządzenie 0152/39/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 8.10.2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art,.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na usługę pn:" Docieplenie elewacji zachodniej budynku Zespołu Szkół w Szczytnie".

zarzadzenie_152_39_2010.pdfZarządzenie 0152/40/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 12.10.2010 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót dodatkowych związanych z budową boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Karolinowo.

zarzadzenie_0152_40_2010.pdf 

Zarządzenie 0152/41/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 30.10.2010 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Załuski oraz zasad jej koordynacji.

zarzadzenie_0152_41_2010.pdfZarządzenie 0152/42/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 9.11.2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z wymianą kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie.

zarzadzenie_0152_42_2010.pdfZarządzenie 0152/43/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 16.11.2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środka trwałego.

zarzadzenie_0152_43_2010.pdfZarządzenie 0152/44/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 1.12.2010 w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Karolinowie.

zarzadzenie_0152_44_2010.pdfZarządzenie 0152/45/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 1.12.2010 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Karolinowie.

zarzadzenie_0152_45_2010.pdfZarządzenie 0152/46/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 2.12.2010 w sprawie wykorzystania dnia wolnego za święta 25 grudnia 2010 roku przypadającą w wolna sobotę w Urzędzie Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_0152_46_2010.pdfZarządzenie 0152/47/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 14.12.2010 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie.

zarzadzenie_0152_47_2010.pdfZarządzenie 0152/48/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 14.12.2010 w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Załuski.

zarzadzenie_0152_48_2010.pdfInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-04 14:38:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-13 10:19:23
  • Liczba odsłon: 1981
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623177]

przewiń do góry