Zarządzenie 120.1.2018 z dnia 10.01.2018 w sprawie wyznaczenia terminu VIII Gminnego Festiwalu Truskawki 2018 oraz powołania zespołu organizacyjnego tej imprezy.
zarzadzenie_120_1_2018.pdf

Zarządzenie 120.2.2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu " Najaktywniejszy czytelnik Biblioteki". 
zarzadzenie_120_2_2018.pdf

Zarządzenie 120.3.2018 z dnia  19.02.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru.
zarzadzenie_120_3_2018.pdf

Zarządzenie 120.4.2018 z dnia 22.02.2018 r. w sprawie cofnięcia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Kroczewie .
zarzadzenie__120_4_2018.pdf  

Zarządzenie 120.5.2018 z dnia 23.02.2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola w Kroczewie .
zarzadzenie_120_5_2018.pdf

Zarządzenie 120.6.2018 z dnia 23.02.2018 w sprawie zwolnienia Teresy Wiesławy Załęskiej z obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych.
  zarzadzenie_120_6_2018.pdf

Zarządzenie 120.7.2018 z dnia 8.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: " Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski.
  zarzadzenie_120_7_2018.pdf  

Zarządzenie 120.8.2018 z dnia 12.03.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru.
zarzadzenie_120.8.2018.pdf

Zarządzenie 120.9.2018 z dnia 13.03.2018 w sprawie zasad i trybu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
zarzadzenie_120_9_2018.pdf

Zarządzenie 120.10.2018 z dnia 15.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: " Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad  realizacją projektu pn: Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii".
zarzadzenie_120_10_2018.pdf


Zarządzenie 120.11.2018 z dnia 16.04.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru.
zarzadzenie_120_11_2018.pdf  

Zarządzenie 120.12.2018 z dnia 16.04.2018 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dot. zadania pod nazwą " Modernizacja lokalu mieszkalnego Wilamy ".
zarzadzenie_120_12_2018.pdf

Zarządzenie 120.13.2018 z dnia 16.04.2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą : " Profilowanie dróg gminnych na terenie gminy Załuski - 2018 ".
zarzadzenie_120_13_2018.pdf

Zarządzenie 120.14.2018 z dnia 26.04.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Załuski ".  
zarzadzenie_120_14_2018.pdf

Zarządzenie 120.15.2018 z dnia 18.05.2018  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru.
zarzadzenie_120_15_2018.pdf

Zarządzenie 120.16.2018 z dnia 23.05.2018 w sprawie ustalenia dnia 1 czerwca 2018 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Załuskach.
zarzadzenie_120_16_2018.pdf  

Zarządzenie 120.17.2018 z dnia 5.06.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Załuski " Przebudowa drogi gminnej Nr 301216W w msc. Naborowo gm. Załuski działka 39 i 49".
zarzadzenie_120_17_2018.pdf

Zarządzenie 120.18.2018 z dnia 20.06.2018 w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji do rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną nauczycieli.
zarzadzenie_120_18_2018.pdf

Zarządzenie 120.19.2018 z dnia 22.06.2018 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Załuski za 2017 rok.
zarzadzenie_120_19_2018.pdf  

Zarządzenie 120.20.2018 z dnia 25.06.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację zadania pn:" Udzielenie Gminie Załuski kredytu długoterminowego w wysokości  1500 000,00".
zarzadzeniie_120_20_2018.pdf

Zarządzenie 120.21.2018 z dnia 5.07.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn."Udzielenie Gminie Załuski kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00"
zarzadzenie_120.21.2018_z_dnia_5.07.2018r.pdf

Zarządzenie 120.22.2018 z dnia 10.07.2018 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą ,, Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy - etap II ''
zarzadzenie_nr_120.22.2018.pdf  

Zarządzenie 120.23.2018 z dnia 12.07.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Bieżące remonty dróg gminnych na terenie gm. Załuski ".
zarzadzenie_120_23_2018.pdf

Zarządzenie 120.24.2018 z dnia 12.07.2018 w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza.
zarzadzenie_120_24_2018.pdf

Zarządzenie 120.25.2018 z dnia 25.07.2018 w sprawie zwolnienia ze świadczenia pracy przez pracowników Urzędu Gminy w Załuskach.
zarzadzenie_120_25_2018.pdf

Zarządzenie  120.26.2018 z dnia 8.08.2018 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego Skoda Oktavia stanowiącego własność Gminy Załuski 
zarzadzenie_120.26.2018_z_dnia_8.08.2018.pdf

Zarządzenie 120.27.2018 z dnia 14.08.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru
zarzadzenie_120.27.2018_z_dnia_14.08.2018.pdf  

Zarządzenie 120.28.2018 z dnia 22.08.2018 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej drogi gminnej we wsi Załuski wraz z remontem wylotu na dz. Nr Ew 72/12".
zarzadzenie_120_28_2018.pdf

Zarządzenie 120.29.2018 z dnia 07.09.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru.
zarzadzenie_120_29_2018.pdf

Zarządzenie 120.30.2018 z dnia 7.09.2018 w sprawie zwolnienia Zygmunta Aleksandrowicza z obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych.
zarzadzenie_120_30_2018..pdf

Zarządzenie 120.31.2018 z dnia 10.09.2018 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego Skoda Oktavia stanowiącego własność Gminy Załuski .
zarzadzenie_120_31_2018.pdf

Zarządzenie 120.32.2018 z dnia 10.09.2018 w sprawie powołania zespołu informatycznego wyborów samorządowych .

Zarządzenie 120.33.2018 z dnia 24.09.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości , położonej w Kroczewie oznaczonej nr ewid. 445 i 446/2.
zarzadzenie_120_33_2018.pdf

Zarządzenie 120.34.2018 z dnia 01.10.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru.
zarzadzenie_120_34_2018.pdf

Zarządzenie 120.35.2018 z dnia 16.10.2018 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Rozbudowa drogi gminnej nr 301221 W w miejscowości Zdunowo oraz
" Rozbudowa drogi gminnej nr 301232 W w miejscowości Szczytno".
zarzadzenie_120_35_2018.pdf

Zarządzenie 120.36.2018 z dnia 5.11.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Utworzenie dziennego domu Senior +" .
zarzadzenie_120_36_2018.pdf

Zarządzenie 120.37.2018 z dnia 13.11.2018 w sprawie zasad funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy w Załuskach.
zarzadzenie_120_37_2018.pdf

Zarządzenie 120.38.2018 z dnia 15.11.2018 w sprawie powołania komisji do zabezpieczenia dokumentacji pracowniczej na stanowisku pracy.
zarzadzenie_120_38_2018.pdf

Zarządzenie 120.39.2018 z dnia 22 .11.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.''Utworzenie dziennego domu Senior +''
zarzadzenie_120.39.2018.pdf

Zarządzenie 120.40.2018 z dnia 30.11.2018 w sprawie cofnięcia powierzenia stanowiska p.o.dyrektora Przedszkola w Kroczewie
zarzadzenie_120.40.2018.pdf

Zarządzenie 120.41.2018 z dnia 4.12.2018 w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów
zarzadzenie_120.41.2018.pdf

Zarządzenie 120.42.2018 z dnia 11.12.2018 w sprawie spisu z natury oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
zarzadzanie.nr.0120.42.2018.pdf

Zarządzenie 120.43.2018 z dnia 21.12.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru
zarzadzanie_120_43_2018.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-10 10:36:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Żelechowska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-03 08:14:54
  • Liczba odsłon: 3280
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623341]

przewiń do góry