Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Wójt Gminy Załuski ogłasza konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie przedmiotu konsultacji.

Uwagi można złożyć osobiście, drogą pocztową lub poprzez e-mail: ugzaluski@zaluski.pl,  na przygotowanym formularzu konsultacji, który stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.73.2022 Wójta Gminy Załuski z dnia 21 grudnia 2022 r., w terminie do 5 stycznia 2023 r.             

Na kopercie (lub w tytule maila) należy dopisać: KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2023

Projekt Programu oraz formularz konsultacji dostępny jest na stronie internetowej www.zaluski.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Załuski.

Ogłoszenie skierowane jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.73.2022_wojta_gminy_zaluski_z_dnia_21.12.2022.pdf

/pliki/ugzaluski/zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia0050.73.2022_roczny_program_wspolpracy_gminy_zaluski_na_2023_.pdf

/pliki/ugzaluski/formularz_konsultacji_zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_0050.73.2022.pdf

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szulborska Ilona
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-12-21 11:13:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Szulborska Ilona
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-21 12:11:43
  • Liczba odsłon: 53
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1978319]

przewiń do góry