Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
375 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych-etap 2. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Burzyńska Wioleta 2020-07-23
377 Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Załuski Burzyńska Wioleta 2020-07-23
380 Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych " Burzyńska Wioleta 2020-07-23
379 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag Burzyńska Wioleta 2020-07-23
372 Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Załuski -2020 Burzyńska Wioleta 2020-04-29
371 Zakup energii elektrycznej dla Gminy Załuski oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy Burzyńska Wioleta 2020-04-15
370 Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych Burzyńska Wioleta 2020-02-21
358 Dowożenie dzieci do szkół w gm. Załuski oraz rozwożenie po zakończeniu zajęć w roku 2019/2020 ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2019-09-23
357 Otwarte Strefy Aktywności w Koryciskach, Nowych Wrońskach, Kroczewie, Kamienicy, Załuskach i Karolinowie ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2019-09-23
359 Dowożenie dzieci do szkół w gm. Załuski oraz rozwożenie po zakończeniu zajęć w roku 2019/2020 ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2019-09-23
353 Podniesienie kompetencji cyfrowych województwa mazowieckiego - catering 2 Ilona Szulborska 2019-08-19
346 ZAPYTANIE : Nagranie spotu edukacyjnego związanego z tematyką OZE i zorganizowanie happeningów na ternie szkół gmin uczestniczących w projekcie. Decyk Marcin 2019-01-07
348 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym DRUGI RAZ Decyk Marcin 2019-01-07
347 Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do szkół z terenu gminy Załuski Ilona Szulborska 2019-01-02
344 Utworzenie dziennego domu Senior Plus - II raz Decyk Marcin 2018-12-10
284 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy ROZSTRZYGNIĘTY Urszula Szybińska 2018-05-29
325 Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i dostawa gorących posiłków – ( drugie danie) do szkół z terenu gminy Załuski ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2018-01-22
323 Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Załuski, Gozdowo, Kuczbork-Osada, Zawidz Kościelny, Rościszewo i Mała Wieś ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2018-01-22
324 Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gmin Załuski, Kuczbork-Osada, Zawidz Kościelny ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2018-01-22
319 Zapytanie ofertowe pn.: Usługi geodezyjne na wyznaczenie punktów granicznych dz. nr ew. 3 obr. Stróżewo gm. Załuski Burzyńska Wioleta 2017-10-20
317 Zapytanie ofertowe "Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo" Burzyńska Wioleta 2017-10-11
316 Zapytanie ofertowe : "Bieżące remonty dróg gminnych na terenie gm. Załuski" Burzyńska Wioleta 2017-09-26
314 Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła gmina Załuski nr 301212W Burzyńska Wioleta 2017-08-11
312 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 Burzyńska Wioleta 2017-07-26
309 Zapytanie ofertowe: Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie dz. nr ew. 120, położonej w miejscowości Załuski, gm. Załuski oraz instalacja ogrodzenia (piłkochwytów) wzdłuż boiska do siatkówki oraz placu zabaw na terenie dz. nr ew. 120, położonej w miejscowości Załuski, gm. Załuski Burzyńska Wioleta 2017-06-23
311 Zapytanie ofertowe: Zakup bramek aluminiowych 2 szt. na boisko przy Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Stróżewie łącznie z dokumentacją - dz. nr 198/11 Burzyńska Wioleta 2017-06-23
310 Zapytanie ofertowe: Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw dla mieszkańców wsi Stróżewo przy SP Stróżewo łącznie z dokumentacją, dz. nr 198/11 Burzyńska Wioleta 2017-06-23
308 Zapytanie ofertowe pn.: Dwukrotne wykoszenie rowów i poboczy dróg gminnych w Gminie Załuski - 2017 r Burzyńska Wioleta 2017-06-14
305 Udzielenie Gminie Załuski kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 Burzyńska Wioleta 2017-05-10
306 Zapytanie ofertowe dot. dostawy kruszywa, destruktu i tłucznia Burzyńska Wioleta 2017-04-25
302 Zapytanie ofertowe pn." Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy na lata 2017-2023" Burzyńska Wioleta 2017-04-05
303 Zapytanie ofertowe: Remonty dróg gminnych w gminie Załuski - 2017 r. Burzyńska Wioleta 2017-03-24
304 Zapytanie ofertowe pn. "Remont dróg gminnych w gminie Załuski - 2017 r." Burzyńska Wioleta 2017-03-22
301 Zapytanie ofertowe: " Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do szkół z terenu gminy Załuski w 2017 r. " Burzyńska Wioleta 2017-02-27
299 Zapytanie ofertowe: Przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Załuski Burzyńska Wioleta 2017-02-09
296 Zapytanie ofertowe "Świadczenie usług przez terapeutę ds. uzależnień dla osób i rodzin dotkniętych w szczególności problemem uzależnień od alkoholu Burzyńska Wioleta 2017-01-20
292 Odwiert studni głębinowej wraz z uzbrojeniem na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Kroczewo gm. Załuski Burzyńska Wioleta 2017-01-20
293 Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie zadań edukacyjnych dla uczestników projektu "Lepsza szkoła - lepsze perspektywy" Burzyńska Wioleta 2017-01-13
295 Zapytanie ofertowe pn."Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont kanalizacji deszczowej droga dz nr 70/3 we wsi Załuski g. Załuski" Burzyńska Wioleta 2017-01-03
297 Zapytanie ofertowe: Odławianie bezdomnych zwierząt oraz świadczenie usług weterynaryjnych związanych z bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Załuski Burzyńska Wioleta 2016-12-29
291 Zapytanie ofertowe: Zakup artykułów biurowych i tonerów dla Urzędu Gminy w Załuskach Burzyńska Wioleta 2016-12-29
266 Zapytanie ofertowe "Naprawa pokrycia dachu w budynku kamienicy w miejscowości Załuski 61" ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-12-28
286 Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół oraz utworzenie międzyszkolnego laboratorium biologiczno – przyrodniczego i pracowni przyrodniczej w ramach projektu „Lepsza szkoła – lepsze perspektywy ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-12-28
289 Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do szkół z terenu gminy Załuski w 2017 r. ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-12-28
285 Zapytanie ofertowe: Dostawa z montażem 2 progów zwalniających listwowych U-16 wraz z oznakowaniem pionowym ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-12-28
290 Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Załuski w 2017 ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-12-28
273 Remont dachu i pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-12-28
282 Zapytanie ofertowe pn. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski" ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-12-28
281 Zapytanie ofertowe pn. "Remont drogi poprzez wykonanie odwodnienia w miejscowości Kroczewo gm. Załuski ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-12-28
280 Zapytanie ofertowe: Usługi geodezyjne na wykonanie map d.c. projektowych w skali 1 : 500 na działki nr 70/3, 72/1, 72/12 obr. Załuski gm. Załuski ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-12-28
278 Zapytanie ofertowe: "Usługi geodezyjne na wyznaczenie punktów granicznych dz. nr ew. 35 obr. Zdunowo gm. Załuski oraz wstępny projekt podziału działki nr 31/1 i 31/2 obr. Zdunowo gm. Załuski ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-12-28
279 Zapytanie ofertowe: Remont dróg gminnych w gminie Załuski - 2016 r. ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-12-28
272 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Szczytno gm. Załuski ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-12-28
270 Zapytanie ofertowe: Remont i modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków oraz demontaż ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-12-28
271 Zapytanie ofertowe: Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Kroczewo ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-12-28
260 ZAPYTANIE OFERTOWE: Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do szkół z terenu gminy Załuski w 2016 r.ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-12-28
269 Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-12-28
268 Zapytanie ofertowe: Montaż ogrodzenia boiska w Nowych Wrońskach ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-12-28
267 Zakup samochodów strażackich ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-06-08
264 Remonty dróg - 2016 r. ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-05-20
261 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-05-12
262 Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Załuski 2016 r. ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2016-05-12
263 Zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa warzyw i owoców Burzyńska Wioleta 2016-01-12
259 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Załuski, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Gminnych Instytucji Kultury w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r. ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2015-11-30
258 Zapytanie ofertowe: Przebudowa systemu rozsączania ścieków domowych oczyszczalni ścieków w ramach inwestycji Rozbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2015-10-28
256 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2015-09-28
257 Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zdunowo gm. Załuski ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2015-09-28
254 Budowa instalacji - kotłowni gazowej wraz ze zbiornikami gazu i oczyszczalni ścieków przy budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2015-08-18
253 Przebudowa konstrukcji dachu wraz z dociepleniem w budynku SP w Kamienicy ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2015-08-17
250 Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski - 2015 r.ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2015-07-06
248 Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2015-02-18
247 Zapytanie ofertowe "Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do szkół z terenu gminy Załuski w 2015 r.” Burzyńska Wioleta 2014-12-31
246 Zakup samochodu strażackiego ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2014-10-01
245 Remont i termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem kotłowni wbudowanej gazowej ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2014-10-01
240 Zaproszenie do składania ofert: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2014-09-18
239 Zaproszenie do składania ofert : Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smulskach ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2014-09-05
244 Zaproszenie do składania ofert "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice gm. Załuski - I etap" ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2014-09-05
243 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2014/2015 ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2014-08-22
242 Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski ROZSTRZYGNIĘTY Burzyńska Wioleta 2014-08-13
238 Zaproszenie do składania ofert: Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska Burzyńska Wioleta 2014-06-09
236 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu "Modernizacja 170 zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski" Burzyńska Wioleta 2014-04-09
235 Modernizacja 170 zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski ” Urszula Szybińska 2014-04-09
234 Bieżące utrzymanie dróg żwirowych i gruntowych na terenie Gminy Załuski, wiosna - jesień 2014 r. Rybicka Monika 2014-03-19
233 Zaproszenie do składania ofert w poniższym postępowaniu "Zapewnienie dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych i świetlic utworzonych w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski" Rybicka Monika 2014-03-19
231 Zaproszenie do składania ofert na „Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do szkół z terenu gminy Załuski w 2014 r.” Rybicka Monika 2013-12-31
230 Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie 170 zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski" POIG 2007-2013 Rybicka Monika 2013-12-17
227 Budowa indywidualnych przydomowych oczyszalni ścieków na terenie Gminy Załuski Rybicka Monika 2013-11-26
224 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ZAŁUSKI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Rybicka Monika 2013-08-14
225 Urządzenie placu zabaw zlokalizowanego na placu przedszkola przy Zespole Szkół w Kroczewie w Gminie Załuski"- Zapytanie ofertowe Rybicka Monika 2013-08-07
226 Remont drogi we wsi Nowe Olszyny gm. Załuski - Zapytanie ofertowe Rybicka Monika 2013-07-22
223 REMONT I TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W KROCZEWIE GM. ZAŁUSKI Rybicka Monika 2013-07-19
222 REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI ZAŁUSKI POPRZEZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ Rybicka Monika 2013-07-05
221 Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą" Organizacja wypoczynku letniego w atrakcyjnej turystycznie miejscowości( góry lub morze)z programem terapeutycznym dla 15 dzieci w wieku od 9 do 16 lat z rodzin dotknietych problemem uzależnień alkoholowych. Rybicka Monika 2013-07-01
220 Odbieranie i zagospodarowanie(odzysk lub unieszkodliwienie ) odpadów odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski Rybicka Monika 2013-05-28
219 ODNOWA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI WOJNY GM. ZAŁUSKI Rybicka Monika 2013-05-21
218 Bieżące utrzymanie dróg żwirowych i gruntowych na terenie gminy Załuski, wiosna-jesień 2013 Rybicka Monika 2013-03-26
217 Bieżące utrzymanie dróg żwirowych i gruntowych na terenie gminy Załuski, wiosna-jesień 2013 Rybicka Monika 2013-03-13
214 Zaproszenie do składania ofert na " Przygotowanie i dostawe gorących posiłków do szkół z terenu gminy Załuski w 2013 r. Rybicka Monika 2013-01-04
213 Zapytanie ofertowe naubezpieczenie 170 zestawów komputerowych wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym Rybicka Monika 2012-12-17
215 Rozstrzygnięcie przetargu na" Udzielenie Gminie Załuski w roku budżetowym 2012 kredytu długoterminowego w kwocie 360 000,00 zł Rybicka Monika 2012-12-13
212 Udzielenie Gminie Załuski w roku budżetowym 2012 kredytu długoterminowego w kwocie 360 000,00 zł Rybicka Monika 2012-12-04
210 zawiadomienie o wyborze oferty "Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Stróżewie i Zespolu Szkół Ogolnokształcących w Szczytnie w roku szkolnym 2012/2013 Rybicka Monika 2012-11-21
209 Udzielenie Gminie Załuski w roku budżetowym 2012 kredytu długoterminowego w kwocie 360 000,00 zł Rybicka Monika 2012-11-12
208 Dowożenie i odwożenie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Stróżewie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie w roku szkolnym 2012/2013 Rybicka Monika 2012-11-08
207 Przetarg nieograniczony na zadanie pn.Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu". Rybicka Monika 2012-08-21
206 Rozstrzygnięcie przetargu na zadanie pn ."Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2012/2013" Rybicka Monika 2012-07-26
205 DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ZAŁUSKI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Rybicka Monika 2012-07-17
146 Ogłoszenie o wyborze oerty na zadanie pod nazwą "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ" Rybicka Monika 2011-08-19
135 Zakup energii elektrycznej Rybicka Monika 2011-07-26

[Liczba odsłon: 2599056]

przewiń do góry