Uchwały Rady Gminy Załuski

2006 rok

Uchwała Nr 214/XXIX/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr214-2006.doc

Uchwała Nr 215/XXIX/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr215-2006.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr215zalacznik1.doc

Uchwała Nr 216/XXIX/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie zmian

w budżecie gminy na 2006 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr216-2006.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr216zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr216zalacznik2.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr216zalacznik3.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr216zalacznik4.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr216zalacznik5.doc

Uchwała nr 217/XXIX/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr217-2006.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr217zalacznik1.doc

Uchwała Nr 218/XXIX/2006  z dnia 1 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 161/XXV/2001 z dnia 5 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr218-2006.doc

Uchwała Nr 219/XXIX/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr219-2006.doc

Uchwała Nr 220/XXIX/2006 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za udzieloną pomoc w formie posiłku.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr220-2006.doc

Uchwała Nr 221/XXX/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gminy.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr221-2006.doc

Uchwała Nr 222/XXX/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr222-2006.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr222-2006zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr222-2006zalacznik2.doc

Uchwała Nr 223/XXX/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr223-2006.doc

Uchwała nr 224/XXX/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr224-2006.doc

Uchwała Nr 225/XXX/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przystapienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr225-2006.doc

Uchwała Nr 226/XXX/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr226-2006.doc

Uchwała Nr 227/XXX/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr227-2006.doc

Uchwała Nr 228/XXX/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr228-2006.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr228-2006zalacznik1.doc

Uchwała Nr 229/XXXI/2006 z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Załuski na 2006 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr229-2006.doc

Uchwała Nr 230/XXXII/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Smólska.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr230-2006.doc

Uchwała Nr 231/XXXII/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego gminy Załuski- dotyczy miejscowości Niepiekła.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr231-2006.doc

Uchwała Nr 232/XXXII/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr232-2006.doc

Uchwała Nr 233/XXXII/2006 z dnia 19 lipca 2006 r.   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr233-2006.doc

Uchwała Nr 234/XXXII/2006 z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zmian

w budżecie gminy na 2006 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr234-2006.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr234zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr234zalacznik2.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr234zalacznik3.doc

Uchwała Nr 235/XXXIII/2006 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Załuski oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr235-2006.doc

Uchwała Nr 236/XXXIII/2006 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Załuski

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr236-2006.doc

Uchwała Nr 237/XXXIII/2006 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr237-2006.doc

Uchwała nr 238/XXXIII/2006 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr238-2006.doc

Uchwała Nr 239/XXXIII/2006 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr 240/XXXIV/2006 z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2006.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr240-2006.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr240-2006zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr240-2006zalacznik2.doc

Uchwała Nr 241/XXXIV/2006 z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr241-2006.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr241-2006zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr241-2006zalacznik1a.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr241-2006zalacznik1b.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr241-2006zalacznik_2.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr241-2006zalacznik3.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr241-2006zalacznik4.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr241-2006zalacznik5.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr241-2006zalacznik6.doc

Kadencja 2006 - 2010

Uchwała Nr 1/I/2006  z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr1-2006.doc

Uchwała Nr 2/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr2-2006.doc

Uchwała Nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia liczby stałych Komisji Rady Gminy Załuski oraz przedmiotu ich działania.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr3-2006.doc

Uchwała Nr 4/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy oraz Przewodniczących tych komisji.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr4-2006.doc

Uchwała Nr 5/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta oraz dokonanie ustalenia czynności w sprawie zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr5-2006.doc

Uchwała Nr 6/III/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 2007 rok.

Uchwała Nr 7/III/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 8/III/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie trybu

i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

Uchwała Nr 9/III/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Załuski.

Uchwała Nr 10/III/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zmian

w budżecie gminy Załuski na 2006 rok.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Urszula Szybińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-22 12:07:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Urszula Szybińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-22 12:07:36
  • Liczba odsłon: 2180
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599511]

przewiń do góry