Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru zabytków.

 

Zezwolenie nie wymagają:

1) drzewa owocowe, z wyłączeniem drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową

2) na plantacjach drzew i krzewów

3) których wiek nie przekracza 5 lat

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1) Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
2) Dokument potwierdzający władanie gruntem, na którym rosną drzewa lub krzewy
3) Szkic sytuacyjny z zaznaczonymi drzewami lub krzewami - nieobowiązkowe

4) Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela


II. OPŁATY
1) Osoby fizyczne - opłaty nie pobiera się.

2) Przedsiębiorcy - opłata za usunięcie drzew i krzewów zostanie wyliczona na podstawie ukazującego się aktualnie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, z wyjątkiem przypadków zwolnienia z opłat


III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
Telefon: (23) 66 19 289 

IV. OSOBY DO KONTAKTU
Renata Gryszpanowicz - Inspektor ds. ochrony środowiska, pokój nr 20,                  Tel. (23) 66 19 289

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
W zależności od stopnia trudności sprawy: niezwłocznie, w ciągu 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych - 2 miesiące


VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie14 dni od daty jej doręczenia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Załuski

VII. PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn.zm/,
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./,
3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

VIII. UWAGI
1) Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2) W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Rozwoju i Promocji Gminy zgodnie z kpa.

 

wniosek_o_zezwolenie_na_usuniecie_drzew_lub_krzewow.doc

wniosek_o_zezwolenie_na_usuniecie_drzew_lub_krzewow_nowy_2015.pdf Nowy wzór wniosku

/pliki/ugzaluski/kopia_5_formularz_wniosku_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzewa_lub_krzewu__art_83b_uop_.xlsx

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gryszpanowicz Renata
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-07 16:35:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Obojska Kinga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-01 11:47:01
  • Liczba odsłon: 2363
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599291]

przewiń do góry