Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska

noszonego przed zawarciem małżeństwa

 

Wymagane dokumenty:

1. Prawomocny wyrok sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie ( w przypadku, gdy osoba zainteresowana zawierała związek małżeński w innym USC).

3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

4. Dokument tożsamości wnioskodawcy - do wglądu.

 

Opłaty:

11 zł - opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy UG Załuski:

BS Załuski 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023.

 

Miejsce złożenia dokumentu:

Urząd Stanu Cywilnego w Załuskach

Załuski 67

09-142 Załuski

 

Termin odpowiedzi :

Niezwłocznie

 

Uwagi:

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małzeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz za granicą przed polskim konsulem.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Siwek Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-29 15:36:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Siwek Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-02 12:16:43
  • Liczba odsłon: 1538
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599149]

przewiń do góry