ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZAŁUSKI

2004 ROK

 

Zarządzenie Nr 1 z dnia 05 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na wybór Dostawcy opału (węgiel i koks) dla szkól na terenie gminy oraz Urzędu G miny.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenienr_1.doc

Zarządzenie Nr 2 z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenienr_2.doc

Zarządzenie Nr 3 z dnia 19 stycznia 2004 r.   w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_3.doc

Zarządzenie Nr 4 z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru wodociągu we wsi Szczytniki gm. Załuski

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr4.doc

Zarządzenie Nr 5 z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr5.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zalacznik_nr1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zalacznik_nr2.doc

Zarządzenie Nr 6  z dnia 29 stycznia 2004 r.   w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Załuski na 2004 rok

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr6.doc

Zarządzenie Nr 7 z dnia 09 lutego 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 8 z dnia dnia 09 lutego 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr8.doc

Zarządzenie Nr 9 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego za 2003 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr9.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zalacznik1zarzadzenia9.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zalacznik2zarzadzenia9.doc

Zarządzenie Nr 10 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie powołania Komisji do spisania wyposażenia w Jednostkach OSP na terenie gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr10.doc

Zarządzenie Nr 11 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Biblioteki w Załuskach.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr11.doc

Zarządzenie Nr 12 z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczacego przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy węgla i koksu dla placówek oświatowych na terenie gminy Załuski oraz budynku Urzędu Gminy w Załuskach.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr12.doc

Zarządzenie Nr 13 z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczacego przetargu na wybór wykonawcy na wykonanie dowożenia młodzieży do szkół na terenie gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr13.doc

Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarzadzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr14.doc

Zarządzenie Nr 15 z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań dotyczących przetargów na wykonanie remontów pokryć dachowych w szkołach w Stróżewie i Szczytnie.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr15.doc

Zarządzenie Nr 16 z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr16.doc

Zarządzenie Nr 17 z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr17.doc

Zarządzenie Nr 18 z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr18.doc

Zarządzenie Nr 19 z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr19.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr19zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr19zalacznik2.doc

Zarządzenie Nr 20 z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Karolinowie.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr20.doc

Zarządzenie Nr 21 z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr21.doc

Zarządzenie Nr 22 z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr22.doc

Zarządzenie Nr 23 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr23.doc

Zarządzenie Nr 24 z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2004 roku.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr24.doc

Zarządzenie Nr 25 z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr25.doc

Zarządzenie Nr 26 z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr26.doc

Zarządzenie Nr 27 z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr27.doc

Zarządzenie Nr 28 z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Karolinowie.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr28.doc

Zarządzenie Nr 29 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Kroczewie.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr29.doc

Zarządzenie Nr 30 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr30.doc

Zarządzenie Nr 31 z dnia 1 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dot. Przetargu na wykonanie chodnika i zjazdów przez wieś Szczytno gm. Załuski

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr31.doc

Zarządzenie Nr 32 z dnia 6 września 2004 r. w sprawie powołania horyzontalnego zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr32.doc

Zarządzenie Nr 33 z dnia 13 września 2004 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej sprzętu obrony cywilnej w magazynie Urzedu Gminy w Załuskach.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr33.doc

Zarządzenie  Nr 34 z dnia 20 września 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr34.doc

Zarządzenie Nr 35 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr35.doc

Zarządzenie Nr 36 z dnia 4 października 2004 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru drogi we wsi Wrońska gm. Załuski.

Zarządzenie Nr 37 z dnia 26 października 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr37.doc

Zarządzenie Nr 38 z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie projektu budżetu na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 39 z dnia  15 listopada 2004 r. w sprawoe powołania Komisji przetargowej.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr39.doc

Zarządzenie Nr 40 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ocenę na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na budowę sieci wodociągowej i przyłączy dla wsi Kroczewo, Sobole, Gostolin, Naborówiec, Złotopolice, Kamienica, Naborowo i Kamienica Wygoda gm. Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr40.doc

Zarządzenie Nr 41 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego we wsiach Naborowo, Naborówiec i Kamienica Wygoda gm. Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr41.doc

Zarządzenie Nr 42 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_42.doc

Zarządzenie Nr 43 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru wodociągu we wsi Wilamy, Wojny, Falbogi Wielkie i Sobole.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr43.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Urszula Szybińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-22 11:44:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Urszula Szybińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-07 08:44:03
  • Liczba odsłon: 2021
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599388]

przewiń do góry