Zarządzenia wewnętrzene Wójta Gminy Załuski 2008 rok.

 

Zarządzenie 0152/1/2008 z dnia 16.01.2008 w sprawie powołania Komisji ds. wyceny i likwidacji środków trwałych.

zarzadzenie_0152_1_2008.pdf

  

Zarządzenie 0152/2/2008 z dnia 21.01.2008 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy .

zarzadzenie_0152_2_2008.pdf

  

Zarządzenie 0152/3/2008 z dnia 21.01.2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Kierownika Gminnej Biblioteki w Załuskach.

zarzadzenie_0152_3_2008.pdf

  

Zarządzenie 0152/4/2008 z dnia 21.01.2008 w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania herbu i flagi dla Gminy Załuski.

zarzadzenie_0152_4_2008.pdf

 Zarządzenie 0152/5/2008 z dnia 21.01.2008 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

zarzadzenie_0152_5_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/6/2008 z dnia 21.01.2008 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad( polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy oraz jednostkach dla których obsługę księgową prowadzi Urząd.

zarzadzenie_0152_6_2008.pdf

zalacznik_4_0152_6_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/7/2008 z dnia 21.01.2008 w sprawie wprowadzenia kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Załuski i podległych jednostkach organizacyjnych .

zarzadzenie_0152_7_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/8/2008 z dnia 21.01.2008 w sprawie kontroli wydatków ze środków publicznych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.

zarzadzenie_0152_8_2008.pdf

 

 

Zarządzenie 0152/9/2008 z dnia 6.02.2008 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy- Kierownik Gminnej Biblioteki w Załuskach .

zarzadzenie_0152_9_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/10/2008 z dnia 6.02.2008 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP na dzień 21 października 2007 roku.

zarzadzenie_0152_10_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/11/2008 z dnia 11.02.2008 w sprawie przyjęcia do realizacji regulaminu Świetlicy Środowiskowej działającej przy Urzędzie Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_0152_11_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/12/2008 z dnia 6.03.2008 w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki w Załuskach.

zarzadzenie_0152_12_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/13/2008 z dnia 10.03.2008 w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego dla mieszkańców Gminy " Gmina Załuski w obiektywie".

zarzadzenie_0152_13_2008.pdf


 

Zarządzenie 0152/14/2008 z dnia 10.03.2008 w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego dla Szkół " Gmina Załuski w obiektywie " .

zarzadzenie_0152_14_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/15/2008 z dnia 10.03.2008 w sprawie ogłoszenia Gminnego Turnieju " Szkoła Przyjazna Środowisku ".

zarzadzenie_0152_15_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/16/2008 z dnia 21.04.2008 w sprawie powołania komisji do prowadzenia postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.69 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Przebudowa drogi gminnej Załuski -Falbogi Wielkie gm.Załuski ".

zarzadzenie_0152_16_2008.pdf
 


 

Zarządzenie 0152/17/2008 z dnia 21.04.2008 w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku .

zarzadzenie_0152_17_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/18/2008 z dnia 25.04.2008 w sprawie powołania komisji do prowadzenia postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 69 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski o wydajności do 3,5 m3 na dobę".

zarzadzenie-0152_18_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/19/2008 z dnia 25.04.2008 w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Załuskach .

zarzadzenie-0152_19_2008.pdf
 


 

Zarządzenie 0152/20/2008 z dnia 12.05.2014 w sprawie ustalenia " Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Załuskach ".

zarzadzenie_0152_20_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/21/2008 z dnia 13.05.2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji i zamówień publicznych.

zarzadzenie_0152_21_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/22/2008 z dnia 26.05.2008 w sprawie powołania komisji do prowadzenia postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.69 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Remont placówek oświatowych na terenie gminy Załuski ".

zarzadzenie_0152_22_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/23/2008 z dnia 06.06.2008 w sprawie powołania komisji do prowadzenia postępowania o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na zadanie pn:" Przebudowa drogi dojazdowej do strefy inwestycyjnej Gminy Załuski - roboty uzupełniające ".

zarzadzenie_0152_23_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/24/2008 z dnia 10.06.2008 w sprawie powołania komisji do prowadzenia postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na zadanie pn:" Ciąg drogowy łączący strefę inwestycyjna gminy Załuski z lotniskiem w Modlinie".

zarzadzenie_0152_24_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/25/2008 z dnia 12.06.2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie .

zarzadzenie_0152_25_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/26/2008 z dnia 12.06.2008 w sprawie warunków płatności za kolonie dla dzieci w Pucku.

zarzadzenie_0152_26_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/27/2008 z dnia 23.06.2008 w sprawie powołania komisji do prowadzenia postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Remont placówek oświatowych na terenie gminy Załuski ".

zarzadzenie_0152_27_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/28/2008 z dnia 27.06.2008 w sprawie powołania komisji do prowadzenia postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.69 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn:" Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z bieżnią i skocznią w dal w Szkole Podstawowej w Stróżewie".

zarzadzenie_0152_28_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/29/2008 z dnia 27.06.2008 w sprawie powołania komisji do prowadzenia postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.69 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Dowożenie i odwożenie dzieci do szkół ( bez opieki na terenie gminy Załuski )w roku szkolny 2008/2009 "

zarzadzenie_0152_29_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/30/2008 z dnia 1.07.2008 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z " Przebudową drogi gminnej Załuski - Falbogi Wielkie gm. Załuski".

zarzadzenie_0152_30_2008.pdf
 


 

Zarządzenie 0152/31/2008 z dnia 01.07.2008 w sprawie powołania komisji do prowadzenia postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy gm. Załuski".

zarzadzenie_0152_31_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/32/2008 z dnia 03.07.2008 w sprawie powołania komisji do prowadzenia postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 69 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Przebudowa drogi gminnej nr 3012231 we wsi Szczytno odc.

dł. 1015 m".

zarzadzenie_0152_32_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/33/2008 z dnia 8.07.2008 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego .

zarzadzenie_0152_33_2008.pdf

  

Zarządzenie 0152/34/2008 z dnia 8.07.2008 w sprawie powołania komisji do prowadzenia postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Przebudowa drogi gminnej we wsi Wrońska gm. Załuski .

zarzadzenie_0152_34_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/35/2008 z dnia 8.07.2008 w sprawie zasad funkcjonowania BIP w Urzędzie Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_0152_35_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/36/2008 z dnia 7.07.2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy -ds. obsługi biura interesanta , ds. gospodarki nieruchomości i planowania przestrzennego.

zarzadzenie_0152_36_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/37/2008 z dnia 17.07.2008 w sprawie powołania komisji do prowadzenia postępowania w przetagu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Przebudowa drogi gminnej nr 301217W we wsi Sadówiec".

zarzadzenie_0152_37_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/38/2008 z dnia 18.07.2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Kierownika Gminnej Biblioteki w Załuskach.

zarzadzenie_0152_38_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/39/2008 z dnia 28.07.2008 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z " Przebudową drogi dojazdowej do strefy inwestycyjnej Gminy Załuski - roboty dodatkowe".

zarzadzenie_0152_39_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/40/2008 z dnia 28.07.2008 w sprawie powołania komisji do prowadzenia postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Wykonanie boiska do piłki nożnej w msc. Stróżewo o nawierzchni z trawy naturalnej z bieżnią ".

zarzadzenie_0152_40_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/41/2008 z dnia 1.08.2008 w sprawie ustalenia przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Załuski oraz jednostkach dla których obsługę księgową prowadzi Urząd.

zarzadzenie_0152_41_2008_cz_1.pdf

zalacznik_6_do_str70.pdf

od_str_71.pdf

 

Zarządzenie 0152/42/2008 z dnia 1.08.2008 w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.

zarzadzenie_0152_42_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/43/2008 z dnia 1.08.2008 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_0152_43_2008.pdf 

Zarządzenie 0152/44/2008 z dnia 1.08.2008 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady/politykę/rachunkowości Gminnej Biblioteki w Załuskach .

zarzadzenie_0152_44_2008.pdf

od_21_do_32.pdf
od_33_do_52.pdf
 

Zarządzenie 0152/45/2008 z dnia 1.08.2008 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej.

zarzadzenie_0152_45_2008.pdf

 

 

Zarządzenie 0152/46.2008 z dnia 1.08.2008 w sprawie ustalenia przyjętych zasad polityki rachunkowości w Przedszkolu Samorządowym w Kroczewie .
zarzadzenie_0152_46_2008.pdf
  od_40_do75_do_zarzadzenia_46.pdf

 

Zarządzenie 0152/47/2008 z dnia 1.08.2008 w sprawie ustalenia przyjętych zasad polityki rachunkowości w Szkole Podstawowej w Kamienicy.

zarzadzenie_0152_47_2008.pdf

od_22_do_49_do_zarzadzenia47.pdf

od_50_do_75_do_zarzadzenia47.pdf
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-04 14:26:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-10 15:11:06
  • Liczba odsłon: 2621
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623439]

przewiń do góry