Deklaracja przystąpienia do budowy przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Załuski

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Deklaracja przystąpienia do pragramu
– formularze dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Załuski oraz w Wydziale Rozwoju i Promocji Gminy (pokój nr 20)

II. OPŁATY
Opłaty nie pobiera się

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Załuski
Załuski 67

Telefon: (23) 66 19 289

IV. OSOBY DO KONTAKTU
Renata Gryszpanowicz - Inspektor ds. ochrony środowiska
Wydział Rozwoju i Promocji Gminy, pokój nr 20, tel. (23) 66 19 289

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
W zależności od stopnia trudności sprawy: niezwłocznie, w przypadku niekompletnych danych - do 30 dni.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
nie przysługuje

VII. PODSTAWA PRAWNA
1) Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zm/
2) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2005r. Nr 236,poz. 2008/

3) Ustawa o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./  

VIII. UWAGI
Deklarację sporządza się w dwóch egz.
 - jeden egzemplarz osoba fizyczna przedkłada Wójtowi Gminy Załuski

 - drugi zachowuje dla siebie
Załączniki:

deklaracja.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gryszpanowicz Renata
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-07 16:55:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Gryszpanowicz Renata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-08 08:34:45
  • Liczba odsłon: 1777
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599180]

przewiń do góry