XLIX sesja Rady Gminy Załuski 

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wyniki_glosowan_19stycznia_2023.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 19.01.2023r.-

Nagranie z sesji- http://ttps://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=BH2r3QhfGfvNFfpEo9rtEVzYUEpOJh30dqWzPjlPngdzOhN4Ge8VOL0jJ3PVMY7O

 • Uchwała Nr 362/XLIX/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023. /pliki/ugzaluski/uchwala362.xlix.23_000465.pdf , (Dziennik Urzędowy Woj.Maz. z dnia 25 stycznia 2023 r. poz. 787)
 • Uchwała Nr 363/XLIX/23 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w odniesieniu do świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych , w tym     w formie posiłku , od osób objętych wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023 . /pliki/ugzaluski/uchwala363.xlix.23_000463.pdf, (Dziennik Urzędowy Woj.Maz. z dnia 25 stycznia 2023 r. poz. 788)
 • Uchwała Nr 364/XLIX/23 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 248/XXXI/21 Rady Gminy Załuski z dnia 29 października 2021 roku w sprawie utworzenia Klubu " Senior +"  w Załuskach . /pliki/ugzaluski/uchwala364.xlix.23_000459.pdf
 • Uchwała Nr 365/XLIX/23 w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Załuski na rok 2023 . /pliki/ugzaluski/uchwala365.xlix.23_000464.pdf
 • Uchwała Nr 366/XLIX/23 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Załuski na 2023 rok. /pliki/ugzaluski/uchwala366.xlix.23_000460.pdf
 • Uchwała Nr 367/XLIX/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Załuski . /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_367.xlix.23_000456.pdf
 • Uchwała Nr 368/XLIX/23 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. /pliki/ugzaluski/uchwala368.xlix.23_000462.pdf
 • Uchwała Nr 369/XLIX/23 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanej przy wyliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci , młodzieży i uczniów oraz rodziców . /pliki/ugzaluski/uchwala369.xlix.23_000461.pdf ( Dziennik Urzędowy Woj.Maz. z dnia 25 stycznia 2023 r. poz. 789)

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-05 11:08:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-01 10:00:24
 • Liczba odsłon: 100
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1978368]

przewiń do góry