Zarządzenia Wójta Gminy Załuski - rok 2012

 

Zarządzenie Nr 0050.1.2012 z dnia 2 stycznia w sprawie wykonywania budżetu na rok 2012 .

0050_1_2012.pdf

0050_1_2012_2.pdf

zal_1_0050_1_2012.pdf

zal_2_0050_1_2012.pdf

zal_3_0050_1_2012.pdf

zal_3_2_0050_1_2012.pdf

zal_3_3_0050_1_2012.pdf

zal_4_0050_1_2012.pdf

zal_nr_5_0050_1_2012.pdf

zal_nr_6_0050_1_2012.pdf

zal_6_2_0050_1_2012.pdf

zal_7_0050_1_2012.pdf

zal_8_0050_1_2012.pdf

zal_nr_9_0050_1_2012.pdf

zal_9_2_0050_1_2012.pdf

zal_nr_10_0050_1_2012.pdf

zal_10_2_0050_1_2012.pdf

zal_10_3_0050_1_2012.pdf

zal_10_4_0050_1_2012.pdf

zal_10_5_0050_1_2012.pdf

zal_10_6_0050_1_2012.pdf

zal_11_0050_1_2012.pdf

zal_11_2_0050_1_2012.pdf

zal_12_0050_1_2011.pdf

zal_13_0050_1_2012.pdf

zal_14a_0050_1_2012.pdf

zal_14b_0050_1_2012.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.2.2012 z dnia 16 lutego w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok.

zarzadzenie_0050_2_2012.pdf

zal_1_0050_2_2012.pdf

zal_1a_0050_2_2012.pdf

zal_2_0050_2_2012.pdf

zal_2a_0050_2_2012.pdf

zal_2a_2_0050_2_2012.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.3.2012 z dnia 23 lutego w sprawie przyjęcia bilansu zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach za 2011 rok.

zarzadzenie_0050_3_2012.pdf

bilans.pdf

rachunek_zyskow_i_strat.pdf

wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf

dodatkowe_informacje.pdf

dodatkowe_informacje_2.pdf

przychody.pdf

zalacznik_2_0050_3_2012.pdf '

zalacznik_3_0050_3_2012.pdf

zalacznik_4_0050_3_2012.pdf

zalacznik_5_0050_3_2012.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.4.2012 z dnia 23 lutego w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlicy komputerowej utworzonej w ramach projektu " Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski " .

zarzadzenie_0050_4_2012.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.5.2012 z dnia 29 marca w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011 .

zarzadzenie_0050_5_2012.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012.pdf

zal_1_0050_5_2012_str_2.pdf

zal_1_0050_5_2012_3.pdf

zal_1_0050_5_2012_4.pdf

zal_1_0050_5_2012_5.pdf

zal_1_0050_5_2012_6.pdf

zal_1_0050_5_2012_7.pdf

zal_1_0050_5_2012_8.pdf

zal_1_0050_5_2012_9.pdf

zal_1_0050_5_2012_10.pdf

zal_1_0050_5_2012_11.pdf

zal_1_0050_5_2012_12.pdf

zal_1_0050_5_2012_13.pdf

zal_1_0050_5_2012_14.pdf

zal_1_0050_5_2012_15.pdf

zal_1_0050_5_2012_16.pdf

zal_1_0050_5_2012_17.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_18.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_19.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_20.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_21.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_22.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_23.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_24.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_25.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_26.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_27.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_28.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_29.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_30.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_31.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_32.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_33.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_34.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_35.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_36.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_37.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_38.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_39.pdf

zalacznik_1_0050_5_2012_40.pdf

str_41_rozdzial_85154.pdf

str_42_rozdzial_85195_i_dzial852.pdf

str_43_rozdzial_85202_-85205.pdf

str44_rozdzial_85212-85213.pdf

str_45_rozdzial_85214-85219.pdf

str_46_85228-85395.pdf

str_47_rozdzial_85401.pdf

str_48_dzial900.pdf

str_49_rozdzial_90019.pdf

str_50.pdf

str_51.pdf

str.52.pdf

str.53.pdf

str.54.pdf

bilans-gmina_zaluski.pdf

sprawozdanie_gbp_1.pdf

sprawozdaniegbp_2.pdf

sprawozdanie_gbp_3.pdf

wykonanie_dochodow_1.pdf

wykonanie_dochodow_2.pdf

wykoananie_dochodow_3.pdf

wykonanie_dochodow_4.pdf

wykonanie-dochodow_5.pdf

wykonanie_dochodow_6.pdf

wykonanie_dochodow_7.pdf

wykonanie_dochodow_8.pdf

zestawienia__mienie_komunalne_oswiat_biblioteka.pdf

zalacznik_4_0050_5_2012_mienie-komunalne.pdf

zalacznik_4_str_2_0050_5_2012_mienie_komunalne.pdf

informacja_o_stanie_mienia_komunalnego_1.pdf

informacja_o_stanie_mienia-komunalnego_2.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.6.2012 z dnia 6 kwietnia w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących przygotowania arkuszy organizacyjnych pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Załuski na rok szkolny 2012/2013 .

0050_6_2012.pdf

0050_6_2012_zal_1.pdf

0050_6_2012_str3.pdf

0050_6_2012_str4.pdf

0050_6_2012_str5.pdf

0050_6_2012_str6.pdf

0050_6_2012_str7.pdf

0050_6_2012_str8.pdf 0050_7_2012.pdf

0050_6_2012_str9.pdf

0050_6_2012_str10.pdf

0050_6_2012_str11.pdf

0050_6_2012_str12.pdf

0050_6_2012_str13.pdf

zalacznik_nr2_0050_6_2012.pdf

zalacznik_3_0050_6_2012.pdf

zalacznik_4.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.7.2012 z dnia 25 kwietnia w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Stróżewie , dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienicy , dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie .

0050_7_2012.pdf

ogloszenie_konkursu_1.pdf

ogloszenie_konkursu_2.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.8.2012 z dnia 30 kwietnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Boiska Sportowego w Karolinowie .

zarzadzenie_0050_8_2012.pdf

zal_1_0050_8_2012.pdf

zal_1_0050_8_2012_str2.pdf

zal_1_0050_8_2012_str3.pdf

zal_1_0050_8_2012_str4.pdf

zalacznik_do_regulaminu.pdf

zalacznik_nr2_do_regulaminu.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.9.2012 z dnia 21 maja w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok.

zarzadzenie_0050_9_2012.pdf

zmiany_w_wydatkach_1.pdf

zmiany_w_wydatkach_2.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.10.2012 z dnia 8 czerwca w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Stypedialnej do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów na rok szkolny 2011/2012 i 2012 /2013 .

0050_10_2012.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.11.2012 z dnia 13 czerwca w sprawie określenia kryteriów przyznawania stypediów, zasiłku szkolnego i jego wysokości.

zarzadzenie_0050_11_2012.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.12.2012 z dnia 14 czerwca w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej

zarzadzenie_0050_12_2012.pdf

zarzadzenie_0050_12_str2.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.13.2012 z dnia 17 lipca  w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie .

zarzadzenie_0050_13_2012.pdf

ogloszenie_1.pdf

ogloszenie_2.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.14.2012 z dnia 3 sierpnia w sprawie określenia terminów składania wniosków na wyprawkę szkolną w 2012 roku.

zarzadzenie_0050_14_2012.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.15.2012 z dnia 3 sierpnia w sprawie podziału Wydziałów na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Załuskach .

zarzadzenie_0050_15_2012_1.pdf

zarzadzenie_0050_15_2012_2.pdf

zarzadzenie_0050_15_2012_3.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.16.2012 z dnia 24 sierpnia w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2012 r.

zarzadzenie_0050_16_2012.pdf

zalacznik_1_oraz_2__0050_16_2012.doc

zestwienie-1_0050_16_2012_1.pdf

zestawienie_1_0050_16_2012_2.pdf

zestawienie_1_0050_16_2012_3.pdf

zestawienie_2_0050_16_2012.xls

zarzadzenie_0050_16_2012_zal_3_1.pdf

zarzadzenie_0050_16_2012_zal_3_2.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.17.2012 z dnia 24 sierpnia w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok.

zarzadzenie_0050_17_2012.pdf

zarzadzenie_0050_17_2012_zal_1.pdf

zarzadzenie_0050_17_2012_zal_1_2.pdf

zarzadzenie_0050_17_2012_zal_1a_1.pdf

zarzadzenie_0050_17_2012_zal_1a_2.pdf

zarzadzenie_0050_17_2012_zal_2_1.pdf

zarzadzenie_0050_17_2012_zal_2_2.pdf

zarzadzenie_0050_17_2012_zal2_3.pdf

zarzadzenie_0050_17_2012_zal_2a_1.pdf

zarzadzenie_0050_17_2012_zal_2a_2.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.18.2012 z dnia 10 września w sprawie  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Załuski .

zarzadzenie_nr_0050.18.2012.pdf

zarzadzenie_0050.18.2012-zalacznik_nr_2-schemat.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.19.2012 z dnia 5 listopada w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok.

zarzadzenie_0050_19_2012.pdf

zalaczniki_od_1_do_2a.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.20.2012 z dnia 12 listopada w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok .

zarzadzenie_0050_20_2012.pdf

zalacznik_od_3_do_10.pdf

czesc__opisowa.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.21.2012 z dnia 12 listopada w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej .

wpf_2013_2022.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.22.2012 z dnia 15 listopada w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok.

zarzadzenie_0050_22_2012.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.23.2012 z dnia 23 listopada w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok.

zarzadzenie_0050_23_2012.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.24.2012 z dnia 27 listopada w sprawie określania kryteriów przyznawania stypediów, zasiłku szkolnego i jego wysokości.

zarzadzenie_0050_24_2012.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.26.2012 z dnia 28 listopada w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok.

zarzadzenie_0050_26_2012.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.27.2012 z dnia 3 grudnia w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok .

zarzadzenie_0050_27_2012.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.28.2012 z dnia 3 grudnia w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Załuski.

zarzadzenie_0050_28_2012.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.29.2012 z dnia 12 grudnia w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok.

zarzadzenie_0050_29_2012.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.30.2012 z dnia 18 grudnia w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok.

zarzadzenie_0050_30_2012.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.31.2012 z dnia 27 grudnia  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok.

zarzadzenie-0050_31_2012.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-04 09:37:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 11:13:14
  • Liczba odsłon: 3181
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623230]

przewiń do góry