2005 ROK

 

Zarządzenie Nr 6 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie sporządzenia rocznego sprawozdania za 2004 rok.

http://ugzaluski.bip. org .pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr6_05.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenia_nr6zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr6zalacznik1-1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr6zalacznik2.doc

Zarządzenie Nr 7 z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Załuski na 2005 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr7.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr7dochody.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr7-planwydatkow.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr7zalacznik-gops.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr7zalaczniki1-5.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr7zalaczniki6-7.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr7zalaczniki8-15.doc

Zarządzenie Nr 9/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki w Załuskach.

Zarządzenie Nr 10/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji Stypendialnej dla rozpatrzenia wniosków o pomoc materialną dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr10-05.doc

Zarządzenie Nr 11/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości zasiłku szkolnego oraz określenia kryteriów przyznawania stypendium szkolnego i jego wysokości.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr11-05.doc

Zarządzenia Nr 12/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczacego przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy węgla i koksu dla placówek oświatowych na terenie gminy oraz budynku Urzedu Gminy w Załuskach.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr12-05.doc

Zarządzenie Nr 13/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę sieci wodociągowej i przyłączy we wsiach Kroczewo, Sobole, Gostolin, Złotopolice i Naborówiec gm. Załuski".

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr13-05.doc

Zarządzenie Nr 14/2005 z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania dotyczącego przetargu na wybór wykonawcy na wykonanie dowożenia młodzieży do szkół na terenie gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr14-05.doc

Zarządzenie Nr 15/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr15-05.doc

Zarządzenie Nr 16/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr16-05.doc

Zarządzenie Nr 17/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczacego przetargu na wykonanie wymiany kotłów centralnego ogrzewania w kotłowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr17-05.doc

Zarządzenie Nr 18/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

Zarządzenie Nr 19/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie informacji

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr19-05.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr19zalacznik1-05.doc

Zarządzenie Nr 20/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy węgla dla szkoły w Szczytnie.

Zarządzenie Nr 21/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji  wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  25 września 2005 roku.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr21-05.doc

Zarządzenie Nr 22/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r.  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na

" przebudowę drogi gminnej w m.Olszyny Nowe gm. Załuski".

Zarządzenie Nr 23/2005 z dnia 7 września 2005 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody

w Kroczewie gm.Załuski

Zarządzenie Nr 24/2005 z dnia 7 września 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na

" przebudowę drogi gminnej Kamienica-Pieścidła gm.Załuski".

Zarządzenie Nr 25/2005 z dnia 12 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr25-05.doc

Zarządzenie Nr 26/2005 z dnia 12 wrzesnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do prowadzenia postępowania, a także wydawania decyzji w sprawach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Zarządzenie Nr 27/2005 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie określenia wysokości zasiłku szkolnego oraz określenia kryteriów przyznawania stypendium szkolnego i jego wysokości.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr27-05.doc

Zarządzenie Nr 28/2005 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie zmian

w budżecie gminy Załuski na 2005 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr28-05.doc

Zarządzenie Nr 29/2005 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał.

Zarządzenie Nr 30/2005 z dnia 10 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z przebudową drogi gminnej w m. Olszyny Nowe gm. Załuski.

Zarządzenie Nr 31/2005 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 32/2005 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2005 Wójta Gminy Załuski z dnia 23 września 2005 roku.

Zarządzenie Nr 33/2005 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 34/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie projektu  budżetu gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 35/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2005 Wójta Gminy Załuski z dnia 23 września 2005 roku.

Zarządzenie Nr 36/2005 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

Zarządzenie Nr 37/2005 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót zwiżzanych z przebudową drogi gminnej Kamienica-Pieścidła gm. Załuski.

Zarządzenie Nr 38/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 39/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na wybór Dostawcy węgla dla szkół na terenie gminy oraz koksu dla Urzędu Gminy w Załuskach.

Zarządzenie Nr 40/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Urszula Szybińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-22 11:49:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Urszula Szybińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-22 11:49:56
  • Liczba odsłon: 1982
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623257]

przewiń do góry