OBWIESZCZENIE WIR.6730.27.2023 

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek złożony 11 lipca 2023 r. o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 171 kW, na dachu budynku znajdującego się na działce ewidencyjnej numer 48/32 położonej w obrębie 0027 Zdunowo w gminie Załuski  - 10.08.2023 r. 

obwieszczenie_pdf

OBWIESZCZENIE WIR.6733.1.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego  na wniosek złożony 21 sierpnia 2023 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem do nieruchomości prywatnej na działkach o numerach ewidencyjnych 69, 76/2, 104/15, 104 położonych w obrębie 0012 Olszyny Nowe w gminie Załuski- 24.08.2023 r. 

obwieszczenie_olszyny_nowe.pdf

OBWIESZCZENIE WIR.6730.27.2023 

Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski zawiadamiające, iż 1 września 2023 r., została wydana Decyzja nr. 29/2023, znak WIR.6730.27.2023 r., na wniosek złożony 11 lipca 2023 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 171 kW, na dachu budynku znajdującego się na działce ewidencyjnej numer 48/32 położonej w obrębie 0027 Zdunowo, w gminie Załuski - 01.09.2023 r. 

obwieszczenie_zdunowo_48.32.pdf

OBWIESZCZENIE WIR. 6733.2.2023 

Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski zawiadamiające, iż 5 września 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony 01 września 2023., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiorników na gaz propan - butan z przyłączem dla potrzeb grzewczych szkoły na działce ewid. nr 163/6 położonej w obrębie 0003 Kamienica, w gminie Załuski. 

obwieszczenie_kamienica_wszczecie.pdf

OBWIESZCZENIE WIR. 6733.2.2023 

Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski zawiadamiające, iż 14 września 2023 r., Wójt Gminy Załuski zwrócił się do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zbiorników na gaz propan-butan wraz z przyłączem dla potrzeb grzewczych szkoły na działce  ewid. nr 163/6 położonej w obrębie 0003 Kamienica, w gminie Załuski. 

obwieszczenie_kamienica_uzgodnienia.pdf

OBWIESZCZENIE WIR.6730.30.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski zawiadamiające, iż 19 września 2023 r., Wójt Gminy Załuski zwrócił się do organów współdziałających o uzgodnienie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną przetwórstwa warzyw wraz z rozbudową w zabudowie zagrodowej na części działek ewidencyjnych nr 48/32 i 48/34, w obrębie 0027 Zdunowo w gminie Załuski. 

obwieszczenie_zdunowo_uzgodnienia.pdf

OBWIESZCZENIE WIR.6733.1.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski zawiadamiające, iż 20 września 2023 r., Wójt Gminy Załuski zwrócił się do organów współdziałających o uzgodnienie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem do nieruchomości prywatnej na działkach o nr ewid. 69, 76/2, 104/15, 104/4 położonych w obrębie 0012 Olszyny Nowe, w gminie Załuski. 

olszyny_nowe_uzgodnienia.pdf

OBWIESZCZENIE WIR.6733.2.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski zawiadamiające, iż 8 września 2023 r., została wydana Decyzja nr 2/2023, znak WIR. 6733.2.2022, na wniosek złożony 23 listopada 2022 r., zmieniony 28 listopada 2022., oraz zmieniony 10 marca 2023 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami pomiarowymi na działkach ewidencyjnych 2/4 i 1/3 położonych w miejscowości Wilamy, obręb 0024 Wilamy, w gminie Załuski oraz na działkach ewidencyjnych  258/13 i 242 położonych w miejscowości Ludwikowo, obręb 0008 Ludwikowo, w gminie Joniec. 

bip_wilamy.pdf

OBWIESZCZENIE WIR.6730.30.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski zawiadamiające, iż 04 października 2023 r., został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej 02 sierpnia 2023 r., o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną przetwórstwa warzyw wraz z rozbudową w zabudowie zagrodowej na części działek ewidencyjnych nr 48/32 i 48/34, w obrębie 0027 Zdunowo w gminie Załuski. 

zdunowo-_zgromadzone_materialy.pdf

OBWIESZCZENIE WIR.6733.3.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski zawiadamiające, iż 04 października 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach ewidencyjnych numer 188/7, 188/11 i 188/12 położonych w obrębie 0021 Stróżewo, w gminie Załuski. 

obwieszczenie_strozewo.pdf

OBWIESZCZENIE WIR.6733.2.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski zawiadamiające, iż 10 października 2023 r., został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek złożony 01 września 2023 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiorników na gaz propan-butan wraz z przyłączem dla potrzeb grzewczych szkoły na działce ew. nr. 163/6 położonej w obrębie 0003 Kamienica, w gminie Załuski. 

obwieszczenie kamienica 

OBWIESZCZENIE WIR 6733.1.2023 

Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski zawiadamiające, iż 24 października 2023 r., został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek złożony 21 sierpnia 2023 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem do nieruchomości prywatnej na działkach numer 69, 76/2, 104/15 i 104/4 położonych w obrębie 0012 Olszyny Nowe, w gminie Załuski. 

olszyny_nowe_obwieszczenie.pdf

OBWIESZCZENIE WIR.6730.30.2023 

Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski zawiadamiające, iż 30 października 2023 r., została wydana Decyzja nr. 42/2023, znak WIR.6730.30.2023 r., na wniosek złożony 02 sierpień 2023 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową przetwórstwa warzyw wraz z rozbudową znajdującej się na działce ewidencyjnej numer 48/34 i części działki ewidencyjnej numer 48/32 w obrębie Zdunowo, w gminie Załuski. 

zdunowo_decyzja.pdf

OBWIESZCZENIE WIR.6733.3.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski zawiadamiające, iż 10 listopada 2023 r., Wójt Gminy Załuski wystąpił do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa w zakresie swojej właściwości rzeczowej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach ewidencyjnych numer 188/7, 188/11 i 188/12 położonych w obrębie 0021 Stróżewo, w gminie Załuski. 

strozewo-uzgodnienia.pdf

OBWIESZCZENIE WIR.6733.2.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski zawiadamiające, iż 27 listopada 2023 r., została wydana Decyzja nr 3/2023, znak WIR. 6733.2.2023, na wniosek złożony 01 września 2023 r., sprawie o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiorników na gaz propan-butan wraz z przyłączem dla potrzeb grzewczych szkoły na działce ewidencyjnej numer 163/6, w obrębie 0003 Kamienica w gminie Załuski.

decyzja_kamienica.pdf

OBWIESZCZENIE WIR.6733.3.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski zawiadamiające, iż 28 listopada 2023 r., został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek złożony 04 października 2023 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach ewidencyjnych numer 188/7, 188/11 i 188/12 w obrębie 0021 Stróżewo, w gminie Załuski. 

ugzaluski/bip_strozewo.pdf

OBWIESZCZENIE WIR.6733.3.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski zawiadamiające, iż 22 grudnia 2023 r., została wydana decyzja celu publicznego w sprawie wszczętej na wniosek złożony 04 października 2023 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach ewidencyjnych numer 188/7, 188/11 i 188/12 w obrębie 0021 Stróżewo, w gminie Załuski. 

ugzaluski/cel_publiczny_strozewo.pdf

 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Calak Monika
  • Data dodania: 2023-09-21 14:42:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-10 14:55:39
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Calak Monika
  • Data dodania: 2023-09-28 14:48:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-10 14:55:39
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Calak Monika
  • Data dodania: 2023-11-02 16:04:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-10 14:55:39
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Calak Monika
  • Data dodania: 2023-11-28 15:23:16
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-10 14:55:39
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Calak Monika
  • Data dodania: 2023-11-29 16:02:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-10 14:55:39
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Calak Monika
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-08-10 15:56:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Calak Monika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-10 14:55:39
 • Liczba odsłon: 791
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622850]

przewiń do góry