Korekta do oświadczenia majątkowego złożonego

przez Z-ce Wójta Gminy Załuski

oswiadczenie_korekta_1.pdf

oswiadczenie_korekta_2.pdf

  oswiadczenie_korekta_3.pdf

oswiadczenie_korekta_4.pdf
 oswiadczenie_korekta_5.pdf 

  Oświadczenie majątkowe Z-cy Wójta Gminy Załuski

(złożone zgodnie z art. 24 h ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym i podlegające opublikowaniu zgodnie z art.24i ust.3 ww. ustawy ) .

oswiadczenie_js_str_1.pdf

oswiadczenie_js_str_2.pdf

oswiadczenie_js_str_3.pdf

oswiadczenie_js_str_4.pdf

oswiadczenie_js_str_5.pdf


Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Załuski

(złożone zgodnie z art. 24 h ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ).

oswiadczenie_wojt.pdf

 

                              Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Załuski

oswiadczenie_majatkowe_wojt.pdf

 

                    Oświadczenia majątkowe osób uprawnionych

            do ich złożenia w terminie do dnia 30 kwietnia 2015r.  

 

Urszula Szybińska - Sekretarz Gminy Załuski

u.sz.str.1.pdf

u.sz.str.2.pdf

u.sz_.str.3.pdf

u.sz.str.4.pdf

 

Edyta Sachnowska - Skarbnik Gminy Załuski

e.s.str.1..pdf

e.s.str.2.pdf

e.s.str.3.pdf

e.s.str.4.pdf

e.s.str.5.pdf

e.s.str.6..pdf

 

Mariola Marmuziewicz - Z-ca Skarbnika

oswiadczenie_m_m.pdf

 

Janina Zarzycka - Kierownik GOPS Zaluski

oswiadczenie_j_z.pdf

 

Agnieszka Marzęcka - Specjalista Pracy Socjalnej GOPS Zaluski

oswiadczenie_a_m.pdf

 

Ewa Siwek - Kierownik USC Załuski

oswiadczenie_e_siwek.pdf

 

Elżbieta Turkowska - Kierownik GBP w Załuskach

e.t.str.1.pdf

e.t.str.2..pdf

e.t.str.3.pdf

e.t.str.4.pdf

e.t.str.5..pdf

 

Ewa Głuchowska - Dyrektor ZSO Szczytno

oswiadczenie_e_g.pdf

 

Urszula Drzewaszewska - Dyrektor ZSO Kroczewo

oswiadczenie_u_d.pdf

 

Ewa Dylewska - Dyrektor SP Stróżewo

e.d.str.1..pdf

e.d.str.2..pdf

e.d.str.3..pdf

e.d.str.4..pdf

e.d.str.5..pdf

 

Joanna Wiśniewska - Dyrektor SP Kamienica

oswiadczenie_j_w.pdf

 

Ewa Siegieńczuk - Dyrektor Przedszkola w Kroczewie

oswiadczenie_e_s.pdf

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-02 15:38:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-16 07:54:38
  • Liczba odsłon: 3059
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599265]

przewiń do góry