Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski
wybrany w wyborach bezpośrednich 4 listopada 2018 roku

tel.(023) 66 19 013 wew. 101

fax.(023) 66 19 013 wew. 114

 

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

2) prowadzenie bieżących spraw Gminy,

3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

6) okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi  w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

 

8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

 

9)pozyskiwanie środków z funduszy europejskich i innych żródeł na realizację inwestycji gminnych

 

 10)  przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

 11) upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

12) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego rady gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

13) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych ,

14) wykonywanie zadań wynikających z funkcji szefa Obrony Cywilnej Gminy

15)kierowanie w czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy ,

16) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przy pomocy GOPS

17) dokonywanie okresowej oceny pracy pracowników Urzędu Gminy

18) realizacja zadań wynikających z realizacji programu 500+

19)wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szybińska Urszula
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-27 14:30:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-19 11:35:58
  • Liczba odsłon: 10167
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623477]

przewiń do góry