Wójt Gminy Załuski zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn. "Utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie"

Ogłoszenie o zamówieniu: ogloszenie_nr_615351.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: specyfikacja_sp_strozewo.docx

Załączniki do SIWZ: zal.nr__1_formularz_oferty_271.10.2019.docx
                                  zalacznik_nr_2a_pracownia_inf.docx
                                  zalacznikn_nr_2b_pracownia_geograficzna_biologiczna_fizyczna_chemiczna.docx
                                 zal._nr_3_wzor-umowy_271.10.2019.docx
                                 zal_nr_4_spelnienie_warunkow_271.10.2019.docx
                                 zal_nr_5_wykluczenie_wykonawcy_217.10.2019.docx
                                 zal__nr_6_grupa_kapitalowa_271.10.2019.docx
                                 zal._nr_7_obowiazek_informacyjny_271.10.2019.docx


Termin składania ofert: 06.11.2019 r. godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 06.11.2019 r. godz. 12.30
Odpowiedzi na pytania
odpowiedzi_271.10.2019.pdf

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert!
Termin składania ofert: 12.11.2019 r. godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 12.11.2019 r. godz. 12.30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogloszenie_nr_540236555.docx

SIWZ z poprawnymi datami (składania ofert i terminu realizacji zamówienia): specyfikacja_sp_strozewo..docx

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2: wyjasnienia_siwz_2..pdf

Protokół z otwarcia ofert: otwarcie_ofert_strozewo.pdf

Zawiadomienie o wyborze ofert: wybor_oferty_-_271.10.2019.pdf
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 1412297]

przewiń do góry