Wersja archiwalna 2020-06-16 08:54:55

Wójt Gminy Załuski zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych - etap 2. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza"

Ogłoszenie o zamówieniu: ogloszenie_nr_539398.docx

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: s_p_e_c_y_f_i_k_a_c_j_a_271.6.2020..docx
Załączniki do SIWZ:
zalacznik_nr_1_do_siwz_fo_271.6.2020.docx
zal_nr_2_spelnienie_warunkow_271.6.2020.docx
zal_nr_3_wykluczenie_wykonawcy._271.6.2020.docx
zalacznik_nr_4_do_siwz_271.6.2020..docx
zalacznik_nr_5_do_siwz_wykaz_robot_271.6.2020.docx
zalacznik_nr_6_do_siwz_oswiadczenie_271.6.2020.docx
zalacznik_nr_7_do_siwz_271.6.2020.docx
zalacznik_nr_8_do_siwz_wykaz_osob_271.6.2020.docx
zalacznik_nr_9._do_siwz._271.6.2020.docx
zalacznik_nr_10_do_siwz_gr._kapitalowa_271.6.2020.docx

instalacje_elektryczne.pdf
opis_kotlownia.pdf
plan500szablon-wylaczenie.pdf
projekt_zagospodarowania_dzialki_gospodraczy.pdf
projekt_zagospodarowania_dzialki-arkusz1.pdf
przebudowa_zs_szczytno_kosztorys_slepy-budowlana.pdf
specyfikacja_1.pdf
specyfikacja_2.pdf
specyfikacja..pdf
szczytno_zaluski_przedmiar-elektryczny.pdf
szczytno_zaluski_slepy-elektryczny.pdf
zagospodarowanie_terenu..pdf
zespol_szkol_w_szczytnie_-_przedmiar-budowlano-inst.pdf
zespol_szkol_w_szczytnie_-koszt._slepy-budowlano-inst.pdf

Termin składania ofert: 29.05.2020 godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 29.05.2020 r. godz. 12.15

UWAGA! Poprawiony załącznik: poprawonykosztorys_-budowlanka.pdf
Załączniki do SIWZ:
e-1_plan_rozmieszczenia-rys1.pdf
e-1_plan_rozmieszczenia-rys2.pdf
projekt_techniczny_szczytno_szkola.pdf
projektbudowlanykotlowniazbiornik1.pdf
projektbudowlanykotlowniazbiornik2.pdf
projektbudowlanykotlowniazbiornik3.pdf
projektbudowlanykotlowniazbiornik4.pdf
projektbudowlanykotlowniazbiornik5.pdf
stwior1.pdf
stwior2.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1: wyjasnienia_siwz_nr_1_271.6.2020.docx
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2: wyjasnienia_siwz_nr_2_271.6.2020.docx
inwentaryzacja..pdf
poprawiony załącznik nr 8 - zalacznik_nr_8_do_siwz_wykaz_osob_271.6.2020..docx

UWAGA!!! Zmiana ogłoszenia! ogloszenie_nr_540089454_zmiana.docx
Zamawijący w warunkach udziału w posępowaniu dodaje:

Kierownik robót branży elektrycznej - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

Certyfikowany instalator z aktualnym dopuszczeniem do OZE wydanym przez UDT i świadectwem kwalifikacji D + E w zakresie instalacji elektrycznych.


Protokół z otwarcia ofert: protokol_z_otwarcia_ofert_271.6.2020.doc


Wybór oferty: wybor_oferty_-_271.6.271.pdfInformacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 1412315]

przewiń do góry