Wójt Gminy Załuski zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. "Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez wymianę czynników grzewczych w Gminie Załuski"


Ogłoszenie o zamówieniu: ogloszenie_nr_621034.docx

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: s_p_e_c_y_f_i_k_a_c_j_a.docx

Załączniki do SIWZ: zalacznik_nr_1_do_siwz_fo.docx
                                  zal_nr_2_spelnienie_warunkow.docx
                                  zal_nr_3_wykluczenie_wykonawcy..docx
                                  zalacznik_nr_4_do_siwz_umowa.docx
                                  zalacznik_nr_4a_do_siwz.docx
                                  zalacznik_nr_5_do_siwz_wykaz_robot.docx
                                  zalacznik_nr_6_do_siwz_oswiadczenie.docx 
                                  zalacznik_nr_7_do_siwz.docx
                                  zalacznik_nr_8_do_siwz_wykaz_osob.docx
                                  zalacznik_nr_9._do_siwz..docx
                                  zalacznik_nr_10_do_siwz_gr._kapitalowa.docx
                                  pfu_kotly_zalusk111.doc
                                  aksonometria.pdf
                                  co_piwnica.pdf
                                  gazziemnyz_planem.pdf
                                  kotlownia.pdf
                                  kotlownia_rzut.pdf
                                  partergaz.pdf
                                  piwnica_gaz.pdf
                                  plan.pdf
                                  zrodla_ciepla_gm._zaluski_b._uzyt._publ._do_wyceny.pdf
                                  zrodla_ciepla_gm._zaluski_domy_jedn._do_wyceny.pdf

Termin składania ofert: 28.11.2019 r. godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 28.11.2019 r. godz. 12.30

Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia o zamówieniu! ogloszenie_nr_540252905.docx

W związku ze zmiana Zamawiający zmienia termin składania ofert:

Termin składania ofert: 03.12.2019 r. godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 03.12.2019 r. godz. 12.30PFU ze zmianami: pfu_kotly_zalusk112.doc

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1: wyjasnienia_nr_1.pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2: wyjasnienia_tresci__siwz_2..pdf

UWAGA!!! ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU! ogloszenie_2_nr_540258492.docx
Zmieniony kosztorys : kosztorys_pop..pdf


W związku ze zmiana Zamawiający zmienia termin składania ofert:

Termin składania ofert: 05.12.2019 r. godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 05.12.2019 r. godz. 12.30

UWAGA!!! Zmiana ogłoszenia o zamówieniu: ogloszenie_3_nr_540263518.docx

Protokół z otwarcia ofert: protokol_z_otwarcia_ofert_271.9.2019.doc

Unieważnienie postępowania: uniewaznienie_postepowania_271.9.2019.pdfInformacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 1407907]

przewiń do góry