Zarządzenie nr 0050.1.2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie wykonania budżetu na 2020 rok
0050.1.2020.pdf

0050.1.2020..pdf

 
Zarządzenie nr 0050.2.2020 z dnia 09.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
0050.2.2020.pdf
 
Zarządzenie nr 0050.3.2020 z dnia 14.01.2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej
zarzadzenie_0050.3.2020.pdf
 
Zarządzenie nr 0050.4.2020 z dnia 27.01.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach
0050.4.2020.pdf
 
Zarządzenie nr 0050.5.2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Załuski na rok szkolny 202/2021

0050.5.2020.pdf

 
Zarządzenie nr 0050.6.2020 z dnia 03.02.2020 r. w sprawie powołania do składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach
0050.6.2020.pdf
 
Zarządzenie nr 0050.7.2020 z dnia 11.02.2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok
zarzadzenie_0050.7.2020.pdf
 
Zarządzenie nr 0050.8.2020 z dnia 24.02.2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej
0050.8.2020.pdf
 
Zarządzenie nr 0050.9.2020 z dnia 02.03.2020 r. w sprawie rozliczenia płatności podatku VAT w Gminie Załuski oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności ( split payment).
zarzadzenie_0050.9.2020.pdf
 
Zarządzenie 0050.10.2020 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie metodyki sporządzania inwentaryzacji instalacji grzewczych na terenie gminy Załuski
zarzadzenie_0050.10.2020.pdf
 
Zarządzenie 0050.12.2020 z dnia 24.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Załuskach
zarzadzenie_0050.12.2020.pdf
 
Zarządzenie 0050.13.2020 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019 .
  zarzadzenie0050.13.202.pdf
 
Zarządzenie 0050.14.2020 w sprawie zmian uchwały budzetowej na 2020 rok.
zarzadzenie0050.14.202012064320200401113344.pdf
 
Zarządzenie 0050.15.2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.
zarzadzenie0050.15.2020.pdf
 
Zarządzenie 0050.16.2020 w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2019 rok do odliczenia podatku VAT za 2019 rok, a także określenia prewspółczynnika VAT na rok 2020 dla Urzędu Gminy Załuski , Szkoły Podstawowej im. Sw.S.Kostki w Szczytnie oraz Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Kroczewie.

zarzadzenie_0050.16.2020.pdf

 
Zarządzenie 0050.17.2020 w sprawie wprowadzenia w Gminie Załuski wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku informacji o schematach podatkowych.
zarzadzenie_0050.17.2020.pdf
 
Zarządzenie 0050.18.2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Załuski na realizację zadań statutowych na terenie Gminy Załuski współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych.

zarzadzenie_0050.18.20.pdf

 
Zarządzenie 0050.20.2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.

zarzadzenie_0050.20.2020.pdf

 
Zarządzenie Nr 0050.21.2020 w sprawie okresowego zakazu wędkowania na zbiornikach wodnych administrowanych przez Gminę Załuski.
zarzadzenie_nr_0050.21.2020.pdf
obwieszczenie_z_dn._30.04.2020r..pdf
Rozstrzygnięcie nadzorcze - /pliki/ugzaluski/rozstrzygniecie_nadzorcze_w_sprawi_e_zarzadzenia_wojta_gminy.pdf
 
Zarządzenie 0050.22.2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.
zarzadzenie_0050_22_2020.pdf
 
 
Zarządzenie 0050.23.2020 w sprawie odwołania upoważnień dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach . 
zarzadzenie_0050_23_2020.pdf
 
 
Zarządzenie 0050.24.2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.
zarzadzenie_0050_24_2020.pdf
 
 
Zarządzenie 0050.25.2020 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej .
zarzadzenie_0050.25.2020.pdf
 
 
Zarządzenie 0050.26.2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.
zarzadzenie_0050_26_2020.pdf
 
 
Zarządzenie 0050.27.2020 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia PSR 2020.

zarzadzenie_0050.27.2020.pdf

 

Zarządzenie 0050.28.2020 w sprawie : określenia kryteriów przyznania stypedium szkolnego oraz jego wysokości.

/pliki/ugzaluski/0050.28.2020.pdf

 

Zarządzenie 0050.29.2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.29.2020.pdf

 

Zarządzenie 0050.30.2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.30.2020.pdf

 

Zarządzenie 0050.31.2020 w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.31.2020.pdf

 

Zarządzenie 0050.32.2020 w sprawie podziału Wydziałów na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Załuskach.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.32.2020.pdf

 

Zarządzenie 0050.33.2020  w sprawie ogłoszenia o naborze do Rady Seniorów Gminy Załuski , określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata , wzpru oświadczenia kandydata oraz wzoru listy osób popierających kandydata.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.33.20.pdf

 

Zarządzenie 0050.34.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.34.2020.pdf

 

Zarządzenie 0050.35.2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.35.2020.pdf

 

Zarządzenie 0050.36.2020 w sprawie powołania komisji do weryfikacji formalnej zgłoszeń kandydatów do Rady Seniorów Gminy Załuski.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.36.2020.pdf

Zarządzenie 0050.37.2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.37.2020.pdf

Zarządzenie 0050.38.2020 w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Załuski .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.38.2020.pdf

Zarządzenie 0050.39.2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.39.2020.pdf

Zarządzenie 0050.40.2020 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków  i przyznania stypendium motywacyjnego oraz przyjęcia regulaminu działania komisji .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.40.2020.pdf

Zarządzenie 0050.41.2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.41.2020.pdf

Zarządzenie Nr 0050.42.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.42.2020.pdf

Zarządzenie Nr 0050.43.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2020 r.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.43.2020.pdf

Zarządzenie Nr 0050.44.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.44.2020.pdf

Zarządzenie Nr 0050.45.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Przyborowice Górne, nadania jej statutu oraz wyznaczenia organów spółki

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.45.2020.pdf

Zarządzenie Nr 0050.46.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.46.2020.pdf

Zarządzenie Nr 0050.47.2020 z dnia 04.09.2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.47.2020.pd

Zarządzenie Nr 0050.48.2020 z dnia 22.09.2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok./pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.48.2020.pdf

Zarządzenie Nr 0050.49.2020 z dnia 24.09.2020 r. /pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.49.2020.pdf

Zarządzenie Nr 0050.50.2020 z dnia 24.09.2020 r./pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.50.2020.pdf

Załączone pliki:
zarzadzenie_0050.42.2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Urszula Szybińska
 • Data dodania: 2020-08-18 09:04:35
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-28 14:18:33
zarzadzenie_0050.43.2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data dodania: 2020-08-27 16:10:48
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-28 14:18:33
zarzadzenie_0050.44.2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data dodania: 2020-08-27 16:32:32
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-28 14:18:33
zarzadzenie_0050.45.2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data dodania: 2020-08-27 16:36:37
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-28 14:18:33
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Burzyńska Wioleta
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-10 12:00:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-28 14:18:33
 • Liczba odsłon: 557
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1359646]

przewiń do góry