Zarządzenie nr 120.1.2020 r. z dnia 02.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru
120.1.2020.pdf
 
Zarządzenie nr 120.2.2020 z dnia 07.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych".

zarzadzenie_120.2.2020.pdf

 
Zarządzenie nr 120.3.2020 z dnia 10.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: "Wspomaganie działalności stowarzyszeń w organizacji działań na rzecz lokalnej społeczności" ogłoszonego w dniu 18 grudnia 2019 r.
120.3.2020.pdf
 
Zarządzenie nr 120.4.2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Załuskach

120.4.2020..pdf

 
Zarządzenie nr 120.5.2020 z dnia 13.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury nadzoru
120.5.2020.pdf
 
Zarządzenie nr 120.6.2020 z dnia 20.02.2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń "Dobry start"
120.6.2020.pdf
 
Zarządzenie nr 120.7.2020 z dnia 20.02.2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach Karty Dużej Rodziny

120.7.2020.pdf

 
Zarządzenie nr 120.8.2020 z dnia 20.02.2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia wychowawczego
120.8.2020.pdf
 
Zarządzenie 120.9.2020 z dnia 20.02.2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
120.9.2020.pdf
 
Zarządzenie 120.10.2020 z dnia 24.02.2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie
120.10.2020.pdf
 
Zarządzenie 120.11.2020 z dnia 04.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia terminu X Gminnego Festiwalu Truskawki - Załuski 2020 oraz powołania zespołu organizacyjnego tej imprezy.
120.11.2020.pdf
 
Zarządzenie 120.12.2020 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Gminy Załuski poprzez czasowe ograniczenie przyjmowania interesantów.
120.12.2020.pdf
 
Zarządzenie 120.13.2020 z dnia 30.03.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: " Zakup energii elektrycznej dla Gminy Załuski oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy ".

zarzadzenie120.13.2020.pdf

 
 
Zarządzenie 120.14.2020 z dnia 02.04.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: " Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Załuski - 2020 ".
zarzadzenie_120.14.2020.pdf
 
Zarządzenie 120.15.2020 z dnia 15.04.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: " Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem w rębak , kosiarkę bijakową oraz pług do odśnieżania w formie leasingu operacyjnego , z opcją amortyzacji u leasingodawcy".

zarzadzenie_120.15.20.pdf

 
 
Zarządzenie 120.16.2010 z dnia 20.04.2020 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Raportu o stanie Gminy Załuski.
zarzadzenie_120.16.20.pdf
 
Zarządzenie 120.17.2020 z dnia 28.04.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Kroczewie .
zarzadzenie_120.17.2020.pdf
 
Zarządzenie 120.18.2020 z dnia 5.05.2020 w sprawie odwołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach .

zarzadzenie120.18.20.pdf

 
Zarządzenie  120.19.2020 z dnia 5.05.2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach .
zarzadzenie120.19.2020.pdf
 
Zarządzenie 120.20.2020 z dnia 05.05.2020 r. w sprawie udzielenia upoważnień dla pełniącego obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach

120.20.2020.pdf

 
Zarządzenie 120.21.2020 z dnia 13.05.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych - etap 2 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza ".

zarzadzenie_120_21_2020.pdf

 
Zarządzenie 120.22.2020 z dnia 13.05.2020 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót dot:
" Budowa wodociągu w Falbogach "
zarzadzenie_120_22_2020.pdf
 
Zarządzenie 120.23.2020 z dnia 14.05.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:"Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem w rębak , kosiarkę bijakową oraz pług do odśnieżania w formie leasingu operacyjnego , z opcją amortyzacji u leasingodawcy ".
zarzadzenie_120_23_2020.pdf
 
Zarządzenie 120.24.2020 z dnia 21.05.2020 w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach .
zarzadzenie_120.24.2020.pdf
 
Zarządzenie 120.25.2020 z dnia 21.05.2020 w sprawie udzielenia upoważnień dla pełniącego obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach.
zarzadzenie_120_25_2020.pdf
 
Zarządzenie 120.26.2020 z dnia 25.05.2020 w sprawie wytycznych dla pracowników i interesantów Urzędu Gminy w Załuskach określających zachowanie zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią .
zarzadzenie_120_26_2020.pdf
 
Zarządzenie 120.27.2020 z dnia 03.06.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: " Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Załuski ".  
zarzadzenie_120.27.2020.pdf
 
 
Zarządzenie 120.28.2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: " Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania ba-lotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag ".
zarzadzenie120.28.2020.pdf
 
Zarządzenie 120.29.2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie .
zarzadzenie_120.29.2020.pdf
 
Zarządzenie 120.30.2020 z dnia 10 .06.2020 w sprawie odwołania X Gminnego Festiwalu Truskawki  - Załuski 2020 r.
zarzadzenie_120.30.2020.pdf
 
Zarządzenie 120.31.2020 z dnia 10.06.2020 r. w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach oraz cofnięcia upoważnień dla pełniącego obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach.

zarzadzenie120.31.2020.pdf

Zarządzenie 120.32.2020 z dnia 10.06.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.32.2020.pdf

Zarządzenie 120.33.2020 z dnia 10.06.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.33.2020.pdf

Zarządzenie 120.34.2020 z dnia 10.06.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych , a także do wydawania w tych sprawach decyzji .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.34.2020.pdf

Zarządzenie 120.35.2020 z dnia 10.06.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów , a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.35.2020.pdf

Zarządzenie 120.36.2020 z dnia 10.06.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem " , a także do wydawania w tych sprawach decyzji .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.36.2020.pdf

Zarządzenie 120.37.2020 z dnia 10.06.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego , a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięc , w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.37.2020.pdf

Zarządzenie 120.38.2020 z dnia 10.06.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia " Dobry start" , a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć , w tym decyzji oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadzcenia " Dobry start".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.38.2020.pdf

Zarządzenie 120.39.2020 z dnia 10.06.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych , prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego , a także wydawania w tych sprawach decyzji .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.39.2020.pdf

Zarządzenie 120.40.2020 z dnia 10.06.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do  przekazywania do biur informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt 1i 2 w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.40.2020.pdf

Zarządzenie 120.41.2020 z dnia 10.06.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.41.2020.pdf

Zarządzenie 120.42.2020 z dnia 10.06.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.42.2020.pdf

Zarządzenie 120.43.2020 z dnia 10.06.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonwczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.43.2020.pdf

Zarządzenie 120.44.2020 z dnia 12.06.2020 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwa " Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kroczewie " na realizację zadania pn: " Redukcja emisji zanieczyszceń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych " w ramach projektu pod nazwa " Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez wymianę czynników grzewczych w Gminie Załuski " Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 - Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejsciej Typ projketów- Ograniczanie " Niskiej emisji". 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.44.2020.pdf

Zarządzenie 120.45.2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji Stypedialnej do rozpatrywania wnioksów o pomoc materialną dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.

/pliki/ugzaluski/120.45.2020.pdf

Zarządzenie 120.46.2020 z dnia 19.06.2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realziację zadania pn: " Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach i typu Big Bag  ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.46.2020.pdf

Zarządzenie 120.47.2020 z dnia 22.06.2020 r.oku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Załuski za 2019 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.47.2020.pdf

Zarządzenie 120.48.2020 z dnia 26 .06.2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przecwidziałania Przemocy w rodzinie .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.48.2020.pdf

Zarządzenie 120.49.2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetragu nieograniczonego na realizację zadania pn:

" Hydroizolacja fundamentów i remont szatni w Szkole Podstawowej w Kroczewie .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.49.2020.pdf

Zarządzenie 120.50.2020 z dnia 02.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: " Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem w rębak , kosiarkę bijakową oraz pług do odśnieżania w formie leasingu operacyjnego , z opcją amortyzacji u leasingodawcy".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.50.2020.pdf

Zarządzenie 120.51.2020 z dnia 7.07.2020 r. w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji do rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną nauczycieli.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.51.2020.pdf

 

Zarządzenie 120.52.2020 z dnia 10.07.2020 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Redukcja emisji zanieczyszceń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.52.2020.pdf

 

Zarządzenie 120.53.2020 z dnia 17.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetragu nieograniczonego na realziację zadania pn:" Dowożenie dzieci do szkół w gm.Załuski oraz rozwożenie po zakończeniu zajęć w roku 2020/21".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.53.2020.pdf

Zarządzenie 120.54.2020 z dnia 20.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realziację zadania pn: " Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.54.2020.pdf

 

Zarządzenie 120.55.2020 z dnia 20.07.2020 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Załuski " - remont drogi wewnętrznej ( dz. ewid.35 ) w miejscowości Kamienica , gmina Załuski " .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.55.2020.pdf

Zarządzenie 120.56.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia II Gminnego Konkursu Piosenki " Załuskowe Nuty".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.56.2020.pdf

Zarządzenie 120.57.2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: " Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218W km 2+474-3+0,78,42".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.57.2020.pdf

Zarządzenie 120.58.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: " Odbieranie , transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Załuski ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.58.2020.pdf

Zarządzenie 120.59.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Załuski " Złota Truskawka " w 2020 roku.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.59.2020.pdf

Zarządzenie 120.60.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej oraz regulaminu II Gminnego Konkursu Piosenki " Załuskowe Nuty ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.60.2020.pdf

Zarządzenie 120.61.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznania nagrody Wójta Gminy Załuski " Złota Truskawka" .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.61.2020.pdf

Zarządzenie 120.62.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu II Gminnego Konkursu Piosenki " Załuskowa Nuta" .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.62.2020.pdf

Zarządzenie Nr 120.63.2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Załuski  poprzez budowę kortu tenisowego  przy Szkole Podstawowej w Kamienicy"

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.63.2020.pdf

Zarządzenie Nr 120.64.2020 z dnia 21.08.2020r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwa " Hydroizolacja fundamentów i remont szatni w szkole Podstawowej w Kroczewie ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.64.2020.pdf

Zarządzenie Nr 120.65.2020 z dnia 03.09.2020 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Przebudowa drogi gminnej Kroczewo - Niepiekła , gmina Załuski , nr 301210W".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.65.2020.pdf

Zarządzenie Nr 120.66.2020 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: " Odbieranie , transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Załuski ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120_66_2020.pdf

 

 

Załączone pliki:
zarzadzenie120.33.2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data dodania: 2020-06-17 12:40:58
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-16 12:14:15
zarzadzenie120.37.2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data dodania: 2020-06-17 12:40:58
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-16 12:14:15
zarzadzenie120.38.2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data dodania: 2020-06-17 12:40:58
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-16 12:14:15
zarzadzenie120.39.2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data dodania: 2020-06-17 12:40:58
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-16 12:14:15
zarzadzenie120.40.2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data dodania: 2020-06-17 12:40:58
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-16 12:14:15
zarzadzenie120.41.2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data dodania: 2020-06-17 12:40:58
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-16 12:14:15
zarzadzenie120.42.2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data dodania: 2020-06-17 12:40:58
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-16 12:14:15
zarzadzenie120.43.2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data dodania: 2020-06-17 12:40:58
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-16 12:14:15
zarzadzenie120.32.2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data dodania: 2020-06-17 12:44:07
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-16 12:14:15
zarzadzenie_120.63.2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data dodania: 2020-08-27 16:44:42
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-16 12:14:15
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Burzyńska Wioleta
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-02 14:53:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-16 12:14:15
 • Liczba odsłon: 498
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1359646]

przewiń do góry