Wójt Gminy Załuski zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. "Odbieranie, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Załuski"

Ogłoszenie o zamówieniu: /pliki/ugzaluski/ogloszenie_nr_583733.docx

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: /pliki/ugzaluski/siwz_ug..doc

Załączniki do SIWZ:

/pliki/ugzaluski/formularz_ofertowy_-_zal._nr_1_271.18.2020.docx

/pliki/ugzaluski/zalacznik_nr_2_do_siwz._271.18.2020.docx

/pliki/ugzaluski/zalacznik_nr_3_do_siwz._271.18.2020.docx

/pliki/ugzaluski/zalacznik_nr_4_do_siwz._271.182020.docx

/pliki/ugzaluski/zalacznik_nr_5_do_siwz._umowa_-_odpady_ug.docx

/pliki/ugzaluski/zalacznik_nr_6_do_siwz.._271.18.2020.docx

/pliki/ugzaluski/zalacznik_nr_7_do_siwz.._271.18.2020.docx

/pliki/ugzaluski/zalacznik_nr_8_do_siwz.._271.18.2020.docx

/pliki/ugzaluski/zalacznik_nr_9_do_siwz.._271.18.2020.docx

/pliki/ugzaluski/umowa_rodo_271.18.2020.docx

Termin składania ofert: 22.09.2020 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 22.09.2020 r. godz. 10:30

UWAGA!!! SIWZ  i wzór umowy z poprawkami (zmiany zaznaczone na czerwono) - /pliki/ugzaluski/siwz_ug...doc

/pliki/ugzaluski/zalacznik_nr_5_do_siwz._umowa_-_odpady_ug..docx

Protokół z otwarcia ofert: /pliki/ugzaluski/protokol_z_otwarcia_ofert_271.18.2020.doc

Unieważnienie postępowania: /pliki/ugzaluski/uniewaznienie_271.18.2020.pdf

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 1411535]

przewiń do góry